Aŭtar: Arciom Harbacevič
Ilustracyi: Dana Mihunova, @Danko_m_gallery (Insta)

Śpiecsłužby, kachanki, zahadkavyja śmierci...
U hetaj historyi pra madernizacyju sistemy achovy zdaroŭja Biełarusi jość usio: ludzi sa śpiecsłužbaŭ, kachanki čynoŭnikaŭ, łabisty, raśpił miljonaŭ i tajamničyja śmierci. Detali vialikaj biełaruskaj pahoni za $65 miljonami ad Suśvietnaha banka apisvaje Arciom Harbacevič.
Aŭtar: Arciom Harbacevič
Ilustracyi: Dana Mihunova, @Danko_m_gallery (Insta)

Śpiecsłužby, kachanki, zahadkavyja śmierci...
U hetaj historyi pra madernizacyju sistemy achovy zdaroŭja Biełarusi jość usio: ludzi sa śpiecsłužbaŭ, kachanki čynoŭnikaŭ, łabisty, raśpił miljonaŭ i tajamničyja śmierci. Detali vialikaj biełaruskaj pahoni za $65 miljonami ad Suśvietnaha banka apisvaje Arciom Harbacevič.
 
2019 hod. Samaje zvyčajnaje biełaruskaje 16 śniežnia — mała śniehu, sonca śviecić, ale na vulicy choładna i mocny viecier. Asabliva niepryjemna kala ledzianoj vady, ź jakoj ratavalniki i śledčyja vyciahvajuć cieły dvuch darosłych mužčyn.
Niaŭdačlivyja rybaki? Naŭrad ci — ničoha rybackaha na bierazie vadaschovišča Krynica nie vidać. Moža, pajšli kupacca i patanuli? Ale ŭ śniežni i apranutymi…

Niepadalok znachodzicca kinutaja mašyna z paškodžańniami, jak byccam paśla avaryi. Ustanaŭlivajucca asoby patanułych.
Vyśviatlajecca, što adzin ź ich — Uładzimir Łapicki, namieśnik hienieralnaha dyrektara pa navukovaj rabocie Abjadnanaha instytuta prablem infarmatyki NAN Biełarusi, a druhi — biznesmien Leanid Laŭšynski, kiraŭnik kampanii «BiełInfaRašeńni».
Uładzimir Łapicki (źleva) i Leanid Laŭšynski
Mužčyny byli blizkimi siabrami: z 1990-ch pracavali razam, pasialilisia pobač u Kałodziščach pad Minskam.

Sens ich dziejnaści byŭ u napisańni i ŭkaranieńni infarmatyzavanych sistem u śfiery achovy zdaroŭja: elektronnyja kartki, sistemy abmienu miedycynskaj infarmacyjaj miž roznymi balnicami i hetak dalej. Heta davoli vuzkaja IT-śfiera, dzie pry hetym chapaje hrošaj.

Śledčy kamitet zavodzić kryminalnuju spravu pa fakcie niezvyčajnaj hibieli. Parny suicyd ułaścivy zakachanym padletkam, a dvoje darosłych mužčyn adnačasova zabivajuć siabie redka.

Pry hetym siemji zhubili ź imi suviaź i pačali ich šukać jašče 10 śniežnia, 15 śniežnia ich razam, žyvych, bačyli ŭ vioscy Zarečča pad Minskam, a ŭžo na nastupny dzień znajšli trupy.
Tryma hadami raniej
Vosień 2016-ha. Biełaruś padpisvaje z Suśvietnym bankam pahadnieńnie ab «Madernizacyi sistemy achovy zdaroŭja Respubliki Biełaruś» na 125 miljonaŭ dołaraŭ. Šalonyja hrošy!
Na 46 miljonaŭ ź ich treba abnavić techniku ŭ miedycynskich adukacyjnych ustanovach i navučyć tysiačy miedykaŭ pracavać z sučasnymi technałohijami, jašče na 11 miljonaŭ — pabudavać novy korpus adździaleńnia reanimacyi dla novanarodžanych u RNPC «Maci i dzicia» (pry niadaŭnim addkryćci hetaha korpusa pra Bank na dziaržaŭnym telebačańni nie skazali ni słova).

A za inšyja 65 miljonaŭ treba ŭkaranić u respublicy elektronnuju sistemu achovy zdaroŭja.
I tut zamiena papiarovych kart elektronnymi — tolki viaršynia ajśbierha. U ideale majecca na ŭvazie, što takaja elektronnaja sistema zmoža dapamahać doktaru prymać rašeńni: analizavać zdymki i analizy, vydavać rekamiendacyi, praviarać sumiaščalnaść lekaŭ i hetak dalej.
Rašeńniem Łukašenki srodkami zajmu staŭ rasparadžacca RNPC MT — Respublikanski navukova-praktyčny centr miedycynskich technałohij, infarmatyzacyi, kiravańnia i ekanomiki achovy zdaroŭja.

RNPC MT — heta taki zaniadbany budynak na vulicy Pietrusia Broŭki ŭ Minsku, za trecim korpusam Univiersiteta infarmatyki i radyjoelektroniki. Schavany ŭ dvarach, ablezły. Atmaśfiera ŭnutry — jak u savieckaj paliklinicy: draŭlanyja rasšatanyja dźviery, abyjakavy vachcior, kresły z padranaj karyčnievaj dermancinavaj abšyŭkaj u kalidory, u kiraŭnictvie — babuli na hanarovaj piensii.
Chto čym tam zajmajecca — ciažka zrazumieć, pra kampietencyi supracoŭnikaŭ možna spračacca. A tut volaj losu treba raźmierkavać hrošy, jakich u biełaruskaj miedycynie nikoli nie było — $125 miljonaŭ. Dy jašče jak raźmierkavać? Bolšuju častku na toje, u čym supracoŭniki RNPC MT ničoha nie razumiejuć — na e-Health.

Čutki pra toje, što ŭ Biełarusi budzie «asvojvacca» biudžet u 65 miljonaŭ dołaraŭ chutka raźlatajucca pa ŭsim śviecie. Rasijanie, turki, biełarusy, charvaty, aŭstryjcy — chto tolki nie cikavicca tym, kab stvaryć elektronnuju sistemu za hrošy Suśvietnaha banka.

Tut raźlik jasny: aproč taho, što heta ŭ pryncypie dobraja apłata, heta jašče i hihancki tramplin — majučy raspracavanuju za čužyja hrošy sistemu, ty možaš dalej kročyć pa inšych krainach, i azałacicca. Takaja sałodkaja bułačka.

Takim čynam, spabornictva razharnułasia za tendar na šeść dziasiatkaŭ kredytnych miljonaŭ dołaraŭ.
Zmahańnie za tendar
Ahulnaviadoma: kab pravieści tendar — treba napisać da jaho techzadańnie. Heta samy dyskusijny momant u biełaruskaj sistemie tendaraŭ, biaskoncaje pole karupcyjnaha ŭzbahačeńnia. Viadomyja tysiačy prykładaŭ z samych roznych śfier, kali techzadańnie pisałasia pad kankretnaha pastaŭščyka.

Faktyčna, u našych umovach toj, chto ŭpłyvaje na farmavańnie techzadańnia, toj i vyjhraje tendar.

Ale sa zdaroŭjem była asablivaja situacyja: takija prajekty, ź vializnymi hrašyma mižnarodnych instytucyj, vielmi lubiać čynoŭniki va ŭsim adstałym śviecie — u SND, Azii i Afrycy.

Hrošy mižnarodnych struktur dazvalajuć im na niejki čas zabyć pra svaje zvykłyja 400 dołaraŭ zarobku i atrymlivać niekalki tysiač prosta na supravadžeńni prajekta.
Chto ŭpłyvaje na farmavańnie techzadańnia, toj i vyjhraje tendar
Chto ŭpłyvaje na farmavańnie techzadańnia, toj i vyjhraje tendar
Na takija pasady-siniekury zaŭsiody imknucca ŭsieścisia sami, pasadzić tudy svaich svajakoŭ i kachanak.

U vyniku kamanda prajekta, adkaznaja za e-Health, u roznyja pieryjady składała saboj kalejdaskop ludziej, jakija mała čym zajmalisia ŭ realnaści, ale pisali spravazdačy i atrymlivali tysiaču-druhuju dołaraŭ zarobkaŭ za fiktyŭnuju rabotu pa napisańni kancepcyi i techzadańnia dla biełaruskaha e-Health.

Kancepcyja — heta dakumient na 20 staronak, techzadańnie — na sotni.

Zabiahajučy napierad, skažam, što ŭ vyniku tolki na padrychtoŭku papier u RNPC MT prajeli dva miljony dołaraŭ, ale heta, jak toj kazaŭ, drobiaź.
Suchaja maral u tym, što siarod kalejdaskopa vypadkovych darmajedaŭ u vyniku pavinien znajścisia niechta, chto raźbirajecca ŭ składanych ajcišnych spravach i zmoža napisać patrebnaje. Dla hetaha ŭ RNPC MT vyłučyli adździeł «elektronnaj achovy zdaroŭja».
Baraćba za svajho čałavieka
I voś za toje, kab pryznačyć tudy svaich ludziej, ale vyhnać čužych, i razharnułasia vializnaja baraćba, usie detali jakoj nam nieviadomy. Ale my viedajem niekatoryja fakty.

Tak, pieršym kiraŭnikom hetaha adździeła staŭ ajcišnik Andrej D. D. sam biełarus, ale da źjaŭleńnia ŭ RNPC MT jon pracavaŭ u Rasii, u kampanii «RT Łabs», jakaja zajmajecca ŭ tym liku i raspracoŭkaj svaich ułasnych MISaŭ (miedycynskich infarmacyjnych sistem).
Ale cikava voś što: «RT Łabs» — daččynaja kampanija «Rastelekama», jaki cikaviŭsia tendaram i, u vyniku, na jaho zajaviŭsia. Praŭda, fint nie prajšoŭ praź niekatoryja abstaviny.
U razmovie z karespandentam «Našaj Nivy» jašče ŭ 2019-m hodzie D. paćvierdziŭ, što prapanovu pajechać u Biełaruś jon atrymaŭ ad svajho rasijskaha pracadaŭcy. Imavierna — z metaj paŭpłyvać na napisańnie techzadańnia.

Ale ahientam upłyvu Andrej D. akazaŭsia kiepskim i ničym nie dapamoh.

«U jaho byli svaje matyvy pahadzicca na prapanovu, kab viarnucca na radzimu. Ale jon mała čym dapamoh ruskim, i ŭ vyniku, atrymaŭšy lepšuju pracoŭnuju prapanovu, zvolniŭsia. Pry im rabota amal nie ruchałasia, da praviadzieńnia tendara było daloka, zrabili zbolšaha tolki kancepcyju.

Jak jon trapiŭ na pasadu, D. nie viedaŭ i sam. U pryvatnych razmovach raskazvaŭ, što jaho prosta adpravili ŭ Biełaruś: «Budzieš kiraŭnikom prajekta». A paśla sumoŭja ŭ RNPC MT jon im i staŭ, usio», — uspaminaje rabotnik RNPC MT tych časoŭ.
«Pry hetym nie fakt, što hetuju pasadu «pradali». Całkam imavierna, što biełaruskija čynoŭnički, šukajučy ŭ svaju kamandu darmajedaŭ čałavieka, jaki zrobić za ich usiu rabotu, prosta atrymali «patrebnuju» rekamiendacyju, i adrazu za jaje ŭchapilisia», — dadaje śviedka padziej.
Samaje pryncypovaje pytańnie pry napisańni techzadańnia, jakoje stajała i pry D., i abmierkavańnie jakoha šyroka razharnułasia ŭ dalejšym, tyčyłasia architektury vynikovaha prajekta: ci budzie novaja sistema zamiaščać usio, što było na rynku da taho, ci budzie intehravacca ź inšymi sistemami?
Zamiest ci ŭ praciah?
U niekatorych balnicach i paliklinikach Biełarusi ŭžo byli elektronnyja rašeńni i kartki — jany pastaŭlajucca pryvatnymi raspracoŭščykami.
SCENAR PIERŠY
Zhodna z adnym sa scenaryjaŭ, pryvatnyja raspracoŭščyki mahli b praciahvać pastaŭlać svaje pradukty, ale infarmacyja ź ich akumulavałasia b u adnym miescy, pierastała b być aŭtanomnaj — dla intehracyi ŭsich mahčymych sistem z centralnaj bazaj, i była b napisanaja prahrama na hrošy banka, pa sutnaści — siervier dla akumulacyi.
SCENAR DRUHI
U inšym scenaryi stvarałasia asobnaja, novaja prahrama, jakaja abnulała ŭsie raniejšyja rašeńni. Rynak hetych pasłuh u Biełarusi b pamiraŭ, a ŭsie ŭstanovy achovy zdaroŭja vymušanyja byli b pierajści na novuju prahramu i karystacca tolki joj.
Paśla sychodu biezynicyjatyŭnaha D., jaki, jak my razumiejem, vystupaŭ za pieršy varyjant, zmahańnie za vyhlad sistemy razharnułasia šyrej, a ŭ adździeł architektaraŭ techzadańnia vysadziŭsia desant z supracoŭnikaŭ Kamiteta dziaržaŭnaj biaśpieki, adzin ź jakich — Juryj Č., zaniaŭ miesca D.
Intares KDB. Ci nie KDB?
Ale Juryj Č. byŭ nie adzin. My viedajem imiony prynamsi dvuch ź śpiesłužbistaŭ. Abodva — supracoŭniki v/č 10091, abo naŭprost — centralnaha aparatu KDB.

Hetyja ludzi źmianili raniejšuju architekturu prahramy ŭ bok stvareńnia adnaho vializnaha praduktu, daviali spravu da tendara, ale syšli niezadoŭha da jaho praviadzieńnia.

Čamu? Jość padstavy mierkavać, što desant kadebistaŭ vysadžvaŭsia ŭ RNPC MT z metaj niedapuščeńnia na konkurs rasijskich i zamiežnych kampanij, a taksama napisańnia techzadańnia pad kankretnuju biełaruskuju firmu Ch.
U pryvatnaj hutarcy z aŭtaram «Našaj Nivy» ŭ 2020 hodzie častkova teoryju paćvierdziŭ adzin z hetych śpiecsłužbistaŭ, jaki na toj momant užo nie pracavaŭ u RNPC MT. Jon skazaŭ faktyčna nastupnaje: «Tam ža stolki miedycynskaj infarmacyi na samych roznych ludziej, vy razumiejecie, jak važna heta kantralavać?»
Ryzyka sapraŭdy była. U tandemach ź niekatorymi biełaruskimi firmami na tendar źbiralisia padavacca takija arhanizacyi, jak, naprykład, Infarmacyjna-analityčny centr Sankt-Pieciarburha, «Rastelekam» dy inšyja arhanizacyi, źviazanyja z rasijskimi śpiecsłužbami.

U pieršasnaj farmuloŭcy kancepcyi tendara praduhledžvałasia, što ŭmovami buduć 1) abarot kampanii i 2) vopyt realizacyi padobnych prajektaŭ u jak minimum dźviuch krainach. Dźvium takim umovam nivodnaja biełaruskaja kampanija nie adpaviadała, tamu drobnyja biełaruskija hulcy sprabavali prylapicca da bujnych zamiežnikaŭ, kab u budučyni atrymać častku raboty.

Jak my razumiejem, desantant kadebistaŭ pierapisaŭ prajekt tak, što vialikija biełaruskija IT-kampanii zmahli pretendavać na hrošy tendara. Choć ni adna ź ich nie mała dośviedu razhortvańnia takich sistem.

Kadebisty taksama źmianili kanfihuracyju zadańnia na takuju, jakaja vyhladała b zaviedama nierealizujemaj. Raźlik byŭ taki, što zamiežniki adsiejucca, biełaruskaja kampanija vyjhraje tendar, Suśvietny bank vynik tendara zaćvierdzić, a dalej umovy vykanańnia tendarnaha zadańnia źmieniać, kab kampanija mahła vykanać ich.
«Ja za hetym nazirała tolki zboku, bo niezadoŭha pierad tym zvolniłasia. Ale techzadańnie pisali ŭžo tak mudrahielista, što było jasna — pišacca pad adnaho vykanaŭcu, astatnija prosta admoviacca pracavać pad takija patrabavańni. Bo, kali ty sam vykanaŭca i sam zamoŭca, to ty paśla možaš niešta adyhrać i skazać, što heta voś u realnaści ŭžo nie treba. Paśla vyjhranaha tendara heta zrabić praściej»,
— skazała nam byłaja supracoŭnica RNPC MT.
Dalej adbyłosia niečakanaje — taja samaja biełaruskaja kampanija Ch., u intaresach jakoj, jak vyhladaje, pracavali kadebisty, u vyniku admoviłasia ŭdzielničać u tendary. Pryčyny admovy nam nieviadomyja. Ale anałahičnym čynam u tendary admoviŭsia ŭdzielničać, naprykład, i JERAM, chacia spačatku prajaŭlaŭ cikavaść.
Kali stała jasna, što bujnyja biełaruskija pryvatniki nie buduć udzielničać u tendary, hrupa siłavikoŭ sa ścien RNPC MT vyparyłasia. I my nie viedajem, pracavali jany ŭ intaresach KDB, ci, chutčej, u intaresach niejkaj biełaruskaj kampanii, i prosta zhubili matyvacyju paśla sychodu biełarusaŭ z tendara.

«Tendar pisaŭsia dla adnych, a jany nie prynieśli prapanovu, u vyniku pa napisanych dla ich papierach udzielničali ŭsie astatnija, što vyznačyła dalejšyja pravały ŭ prajekcie», — uspaminaje rabotnica RNPC MT.
Što za historyja była z Łapickim?
I voś tut treba viarnucca da Łapickaha. Vialikim praciŭnikam stvareńnia novaj, asobnaj prahramy (pa scenaryi №2, jaki naviazvali kadebisty) byŭ čałaviek pa imieni Uładzimir Łapicki, stvaralnik takoha viadomaha miedykam praduktu, jak AIS «Klinika».
Poŭnaja nazva — «Aŭtamatyzavanaja infarmacyjnaja sistema ŭstanoŭ achovy zdaroŭja stacyjanarnaha typu». Hetaj sistemaj karystajucca ŭ RNPC kardyjałohii, RNPC traŭmatałohii i artapiedyi, RNPC hiematałohii, amal va ŭsich balnicach Minska.
«Łapicki ličyŭ, što ŭsio, što jość u biełaruskaj infarmatyzacyi achovy zdaroŭja, zroblena ź jaho udziełam. Jon byŭ takim napałovu navukoŭcam, napałovu čynoŭnikam i biznesmienam. Jaho supraćdziejańnie naviazvańniu adzinaj płatformy było zrazumiełym: u takim vypadku jon hublaŭ by nie tolki manapoliju, a ŭvohule ŭsio, jaho praduktam by nie karystalisia, jon by pajšoŭ va ŭcil»,
— kaža nam adzin ź jaho byłych rabotnikaŭ.
U Łapickaha taksama była rola ŭ hetym vialikim zabiehu pa farmavańni techzadańnia.

Jon taksama imknuŭsia ŭtvaryć svajho rodu tandem z adnoj rasijskaj kampanijaj — «Nietryka», kab paŭdzielničać u tendary. Ličycca, što sa spryjańnia Łapickaha ŭ RNPC MT na pasadu namieśnika kiraŭnika prajekta byŭ uładkavany namieśnik Łapickaha ŭ NAN Viktar Aluškievič.

Sam Łapicki staŭ pazaštatnym supracoŭnikam RNPC MT i, u svaju čarhu, taksama napisaŭ vialikuju častku techzadańnia.
U vyniku Łapickaha padłavili na tym, što jon viadzie dvajnuju hulniu i maje kanflikt intaresaŭ — śviedki prypisvajuć takuju naziralnaść «partyi kadebistaŭ». Rabiaty, vy afilavanyja, skazali jamu. Vy, Łapicki, udzielničali ŭ farmavańni techzadańnia. A pa fakcie vy źviazanyja z «BiełInfaRašeńniami». Jurydyčna — nie, ale pa fakcie źviazanyja. A «BiełInfaRašeńni», u svaju čarhu, padavalisia na tendar u źviazcy z «Nietrykaj».
Łapicki ŭparta admaŭlaŭsia sychodzić z prajekta, tamu što ličyŭ usiu historyju ź infarmatyzacyjaj achovy zdaroŭja ŭ Biełarusi historyjaj usiaho svajho žyćcia. Abvinavačvańni ŭ kanflikcie intaresaŭ jon admaŭlaŭ, zajaŭlajučy, što jak by tam ni było, techzadańnie pavinien pisać prafiesijanał, a naviazvańnie adnoj sistemy — katastrofa.

My majem frahmienty jaho listoŭ u Minzdaroŭja, napisanych niezadoŭha da zahadkavaj śmierci, z krytykaj taho, što adbyvajecca pry napisańni tendara. Pieršym punktam jon źviartaŭ uvahu na kavardak z častaj źmienaj kiraŭnikoŭ prajekta.
A taksama źviartaje ŭvahu na niekampietentnaść tych, chto naviazvaje centralizavanuju madel.
I kanstatuje faktyčnuju zabaronu na raźvićcio, uviedzienuju z pačatkam tendara. Namiakaje, što kali b nie tendar, to jon sam by daŭno ŭžo ŭsio zrabiŭ na paru ź Laŭšynskim.
I krytykuje ideju stvareńnia, jak jon piša, «monaMIS», sa svajoj arhumientacyjaj.
My nie viedajem detalaŭ nastupnych padziej. Ale viedajem, što niezadoŭha da śmierci Łapickaha zvolnili z RNPC MT, jon straciŭ upłyŭ na pracesy, a ŭ AIPI NAN i «BiełInfaRašeńni», jakimi kiravaŭ jaho partnior pa raspracoŭkach Leanid Laŭšynski, Kamitet dziaržaŭnaha kantrolu pryjšoŭ z pravierkaj.
Imavierna, u finale jana viała b da turemnaha terminu, pakolki značnaja častka ŭkaranionych raspracovak pravodziłasia za dziaržaŭnyja srodki.
«Tady my źviazvali śmierć Łapickaha i Laŭšynskaha z pravierkami. Hałoŭnaja pretenzija była ŭ tym, što jany pracavali adnačasova i ŭ AIPI i ŭ «BiełInfaRašeńniach». Sami Łapicki ź Laŭšynskim siadzieli ŭ adnym kabiniecie. Nakolki ja razumieju, heta było zroblena dla taho, kab hrošy, jakaja dziaržava sama raniej vydatkoŭvała na elektronnyja sistemy achovy zdaroŭja, možna było pravodzić praz NAN. Pryvatnikam davać nie chacieli, a tut jak by dziaržava daje sama sabie, a potym AIPI najmaje subpadradčyka — «Bielinfarašeńni», i majecca mahčymaść vymać ich ź biudžetnaha zamknionaha koła. Nakolki ja razumieju, inačaj pracavać było i niemahčyma», — kaža były rabotnik AIPI.

Takim čynam, kampaniju «Nietryka», ź jakoj supracoŭničaŭ Łapicki, nie dapuścili da ŭdziełu ŭ tendary. Łapicki z kaleham zahadkava zahinuŭ. Što kankretna ź im zdaryłasia, dahetul nieviadoma. Śledčy kamitet ni ŭ 2020-m, ni ŭ 2021-m hodzie nie adkazaŭ na zapyty «Našaj Nivy» adnosna vynikaŭ rasśledavańnia.

Svajaki zahinułych paśla zvarotu žurnalistaŭ z prośbaj pahavaryć pra apošnija tydni žyćcia mužčyn spačatku ŭziali čas na padumać, a potym naadrez admovilisia i patrabavali bolš nikoli z hetym pytańniem da ich nie źviartacca.
Dyk što ž adbyłosia?
Isnuje niekalki viersij nakont taho, što mahło pryvieści da śmierci mužčyn, usie jany ščylna pieraplecienyja z tendaram Suśvietnaha banka. Suicyd siarod ich — nie samaja vierahodnaja. Što jašče mahło adbycca?
VIERSIJA PIERŠAJA
Adna ź viersij — pomsta z boku rasijan za nierealizavanyja abiacańni i niadopusk da tendara, pry, mahčyma, vydatkavanych na łabiravańnie srodkach.
VIERSIJA DRUHAJA
Inšaja viersija zaklučajecca ŭ žadańni asobnaj hrupy biełaruskich čynoŭnikaŭ, jakija padpisvali papiery na raźmierkavańnie vialikich biudžetnych srodkaŭ dla AIPI NAN, schavać ślady na fonie raspačataj z padačy supracoŭnikaŭ KDB pravierki.
Suicyd na fonie žyćciovych i prafiesijnych prablem vyhladaje mahčymym, ale nie viažacca z abranym mietadam sychodu z žyćcia. U mužčyn zastalisia dzieci i siemji.
Važna, kab tyja ludzi, jakija niešta viedajuć i pračytajuć hety tekst, vyjšli na suviaź i dapamahli adkazać na hetaje pytańnie. Dla suviazi lepš vykarystoŭvać ananimny i abaronieny telehram-bot aŭtara @Harbacevic_bot
Što ŭ vyniku?
Łapicki i Laŭšynski zahinuli, kadebisty syšli z RNPC MT, pakinuŭšy kryvoje techzadańnie, u krainie adbylisia histaryčnyja padziei 2020-ha, kampanii, jakija stolki času hublali na ŭdzieł u historyi, u vyniku vyrašyli ŭsio ž taki padacca na tendar.

U kancy 2020-ha jon narešcie adbyŭsia, pieramahła charvackaja dačka kampanii «Eryksan», padpisaŭšy kantrakt na 48,7 miljona jeŭra.
Pa ŭmovach pieršasnaj damovy miž Biełaruśsiu i Bankam infarmacyjnaja sistema pavinna była być raspracavanaja da pačatku 2022. Ci niešta zroblena, spytajecie vy? Adkaz — nie.
Dva miljony dołaraŭ i try hady stračanyja na napisańnie 20 staronak kancepcyi i pary socień staronak tendara, što ŭ cełym nie pavinna stolki kaštavać. I jašče hod dy, jak kažuć, $8 miljonaŭ — na apisańnie kampanijaj-pieramožcam taho, jak jany źbirajucca vykonvać zadańnie. Što kankretna kampanija «Eryksan» zrabiła da hetaha momantu, nieviadoma, jość fakt: na datu zdačy prahramy niama.
Były kuratar hetaj historyi ŭ biełaruskim adździaleńni Suśvietnaha banka skazaŭ, što bolš na pasadzie nie pracuje i paraiŭ źviartacca ŭ RNPC MT. Sa słovaŭ biahučaha kiraŭnika prajekta ŭ RNPC MT, a taksama zhodna z aficyjnaj infarmacyjaj na sajcie Banka, termin realizacyi praciahnuty da kanca 2023 hoda.

Adnak Suśvietny bank ciapier, u adkaz na ahresiju va Ukrainie, spyniŭ finansavańnie prajektaŭ u Biełarusi i Rasii.
I jašče adna cikavostka: u Kazachstanie ciapier sudziać byłoha eks-namieśnika ministra achovy zdaroŭja Jełžana Birtanava.
Miascovyja ŚMI pišuć:
«Kazachstanskija pravaachoŭnyja orhany padazrajuć charvackuju kampaniju Ericsson Nikola Tesla u machlarstvie, pieradaje karespandent BaigeNews.kz. […]». Nahadajem, charvackaja kampanija Ericsson Nikola Tesla źjaŭlajecca pastaŭščykom intehracyjnaj płatformy, jakuju zamoviła Ministerstva achovy zdaroŭja Kazachstana dla taho, kab abjadnać usiu infarmacyju ab pacyjentach, lekach i miedycynskich vyrabach i stvaryć tak zvany elektronny pašpart zdaroŭja. Adnak infarmacyjnaja sistema tak i nie zapracavała.

«Pa słovach prakurora, dasudovaje rasśledavańnie ŭstanaviła, što ŭ 2015-m Minzdaroŭja zaklučyła kantrakt z charvackaj firmaj Ericsson Nikola Tesla na pastaŭku aŭtamatyzavanaj infasistemy «Płatforma infarmatyzacyi i interapierabielnaści infarmacyjnych sistem achovy zdaroŭja» za 17,8 miljona dołaraŭ. Jełžan Birtanaŭ dakładna viedaŭ pra niepracazdolnaść płatformy, […] čym učyniŭ rastratu hrašovych srodkaŭ i škodu dziaržavie […]».
U Kazachstanie, što praŭda, patracili 17,8 miljona dołaraŭ. A kolkaść užo patračanych na prajekt srodkaŭ u Biełarusi nieviadomaja i źviestki pra heta hruntujucca tolki na infarmacyi krynic. Suśvietny bank z 2020-ha nie publikuje adkrytaj spravazdačnaści pa hetym prajekcie, a ŭ RNPC MT nazyvać biezvynikova patračanyja sumy admovilisia.
Nad materyjałam pracavali:
Arciom Harbacevič
Namieśnik hałoŭnaha redaktara Nashaniva.com
Telegram: @harbatsevich
Dla suviazi: @Harbacevic_bot
Dana Mihunova
Ilustratarka
Instagram: @danko_m_gallery
Pieradruk mahčymy pry ŭmovie spasyłki na Nashaniva.com.
© 2022 Usie pravy abaronienyja
Nashaniva.com