Zdaroŭje

Ci sapraŭdy dla zdaroŭja karysna prachodzić 10 tysiač krokaŭ štodzień? Nie, tolki 7500

Pryłady i dadatki dla fitnesu časta rekamiendujuć prachodzić štodzień nie mienš za 10 tysiač krokaŭ. Ale mała chto viedaje, što hetaja ličba zasnavanaja zusim nie na navucy, a chutčej na supadzieńni.

Fota: pixabay.com

Usiu praŭdu pra 10 tysiač krokaŭ raskazała epidemijołah I-Min Li, prafiesar Harvardskaj škoły hramadskaha zdaroŭja. Zhodna ź joj, ideja chadzić nie mienš za 10 tysiač krokaŭ nabyła papularnaść u Japonii ŭ 60-ch hadach, piša New York Times.

Paśla taho, jak u 1964 hodzie ŭ krainie prajšli Alimpijskija hulni, japonski vytvorca hadzińnikaŭ vyrašyŭ zarabić na cikaŭnaści da fitnesu i vypuściŭ u masavy prodaž krokamier z nazvaj, jakaja, kali jaje napisać japonskimi ijerohlifami, budzie nahadvać čałavieka, što idzie. Jana taksama pierakładajecca jak «10-tysiač-krokamier».

Tak uźnikła lehienda pra 10 tysiač krokaŭ, jakija nibyta treba prachodzić štodzień. Ź ciaham času jana raźlaciełasia pa ŭsim śviecie i navat trapiła ŭ trekiery fitnes-aktyŭnaści.

I ŭsio ž navuka pakazvaje, što nam nie abaviazkova treba stolki chadzić, kab być zdarovymi. Daśledavańnie, jakoje ŭ 2019 hodzie praviała doktar li i jaje kalehi, pakazała:

70-hadovyja žančyny, jakija prachodzili ŭsiaho 4400 krokaŭ štodzień, mieli na 40% mienšuju ryzyku zaŭčasnaj śmierci, čym tyja žančyny, što rabili nie bolš za 2700 krokaŭ štodzień. Kali vy budziecie chadzić jašče bolš, to ryzyka rańniaj śmierci budzie jašče nižejšaj, ale ž jaje ryzyka pierastaje źnižacca, kali ličba štodzionnych krokaŭ dasiahaje 7500.

Letaś prajšło bolš šyrokaje daśledavańnie na hetuju temu z udziełam amal 5 tysiač ludziej roznaha połu, uzrostu i nacyjanalnaściej. Zhodna ź im, ludzi, što prachodzili pa 8 tysiač krokaŭ štodzień, mieli ŭdvaja mienšuju ryzyku zaŭčasna pamierci ad chvaroby serca ci inšaj pryčyny, čym tyja, chto spyniaŭsia na 4 tysiačach krokaŭ. Dadatkovyja kroki nie paharšali situacyju, ale i nie palapšali jaje značna.

Mała chto z nas chodzić pa 10 tysiač krokaŭ štodzień. Ale jość dobraja navina: navat kali my budziem u bolšuju častku dzion dadavać da nahruzki 2—3 tysiač krokaŭ, heta moža prynieści vialikuju karyść. Bolšaść ludziej robić štodzień kala 5 tysiač krokaŭ padčas zvykłych spraŭ nakštałt prybirańnia ŭ chacie ci pakupak, i kali dadać da hetaj ličby jašče 2—3 tysiačy, atrymajecca 7—8 tysiač krokaŭ u bolšaść ź dzion. Na dumku doktara Li, heta cudoŭny vynik.

Čytajcie taksama:

Nazvany lohki i efiektyŭny sposab padoŭžyć žyćcio

Kali vybirać miž snom i fitnesam, što važniejšaje? Voś što kažuć miedyki

Kamientary

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

«Vostraŭ čyścini» kančatkova likvidujecca1

Byłuju žonku śpievaka Rusłana Muśvidasa taksama sudzili za pratesty

Palitviazień Dzianis Ivašyn prysłaŭ baćkam parady, jak pieražyć śpioku: Nijakich vychadaŭ u ciaplicu

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ11

Iłan Mask zajaviŭ, što zhubiŭ syna z-za błakataraŭ pałavoha vyśpiavańnia24

U Franciška Skaryny ŭ Prazie skrali piaro — heta zdaryłasia nie ŭpieršyniu3

Zamiežniki pišuć u sacsietkach, što źbirajucca ŭ Biełaruś pa biaźvizie. A ich uprošvajuć pieradumać11

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →