Ježa

Piać praduktaŭ, jakija dapamahajuć skury abmałodžvacca

Chto z nas nie chacieŭ by spynić čas? Dyjetołahi śćviardžajuć, što dziakujučy pravilnamu vybaru praduktaŭ my možam pakłapacicca pra vyhlad svajoj skury i zrabić jaje źniešnie maładziejšaj. Pahladzicie, što dla hetaha pavinna być na vašaj talercy.

Fota: pixabay.com

Raślinnyja krynicy białku

Raślinny białok nie tolki dapamahaje naroščvać muskuły, ale i spryjaje bolš maładomu vyhladu. Białok nieabchodny dla pabudovy kletak i tkanak, jon taksama źjaŭlajecca asnoŭnym kampanientam kałahienu — važnaha rečyva, jakoje dapamahaje zachoŭvać pruhkaść, ełastyčnaść i małady vyhlad skury.

Kałahien i tak prysutničaje ŭ arhaniźmie, ale z uzrostam jaho kolkaść skaračajecca, i jon pačynaje vyrablacca mienš efiektyŭna. Tamu kali ŭžyvać pradukty, bahatyja białkom, heta budzie spryjać sintezu kałahienu, i skura budzie vyhladać bolš maładoj. Pradukty z raślinnymi białkami taksama źmiaščajuć antyaksidanty, jakija praduchilajuć pracesy zapaleńnia ŭ skury, jakoje škodzić joj i robić jaje žaŭtavataj.

Pamidory, asabliva ŭ vyhladzie pasty, kietčupu ci piečanymi

Hetaja sadavina źmiaščaje likapin — antyaksidant, što dapamahaje abaranić skuru ad paškodžańnia ŭltrafijaletam. Daśledavańnie Brytanskaha žurnała dermatałohii pakazała, što žančyny, jakija štodzień užyvali tamatnuju pastu, byli lepš abaronienyja ad škody, jakuju mohuć nanieści soniečnyja pramiani.

Aliŭkavy alej pieršaha adciskańnia

Heta adzin z asnoŭnych praduktaŭ mižziemnamorskaj dyjety, jaki maje vialikuju karyść dla serca, ale i dla skury. Aliŭkavy alej bahaty antyaksidantami, jakija dapamahajuć źmienšyć paškodžańnie ad akiśleńnia i zapaleńnie, vyklikanaje svabodnymi radykałami.

Bahataja na tłušč ryba

Dyjetołahi rajać chacia b raz na tydzień źjadać porcyju bahataj na tłušč ryby, naprykład, łasosia. Tłustyja kisłoty amieha-3, što jość u takoj rybie, dapamahajuć źmienšyć zapaleńnie ŭ skury, jakoje moža joj naškodzić. Akramia taho, tłustaja ryba taksama źmiaščaje šmat białku, važnaha dla vytvorčaści kałahienu i ełaścinu.

Avakada

Avakada źmiaščaje šmat nienasyčanych tłuščoŭ i klatčatki, jakija dapamahajuć vašaj skury vyhladać bliskučaj. Jany spryjajuć farmiravańniu zdarovaj abałonki cieła.

Złoŭžyvajecie ałkaholem? Vaša skura heta pakaža

Jak lepiej abaranić siabie ad sonca?

Kamientary

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

Prarasijskaja aktyvistka aburyłasia, što nie moža apublikavać fota ź bieł-čyrvona-biełym ściaham5

Na Rastoŭskaj AES adbyŭsia vybuch i Rasiju nakryła chvala radyjacyi? Pasprabavali razabracca1

Ivan Kraŭcoŭ treci raz zapar staŭ sakratarom Kaardynacyjnaj rady40

Śledam za krasnadarcami vyjšli patrabavać elektryčnaści i žychary Anapy1

«25 litraŭ za 2 hadziny». Hrybnyja trafiei ź lasoŭ stali bolš raznastajnymi3

«Minskija Patryki? Nie, Bikini Botam». Najlepšyja tvity tydnia4

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →