Vajna

Azoŭcy dali pres-kanfierencyju z «Azoŭstali»

Połk «Azoŭ» pravioŭ anłajn-preskanfierencyju z akružanaj «Azoŭstali».

Nahadajem, połk «Azoŭ» — farmavańnie Nacyjanalnaj hvardyi Ukrainy, jakoje ŭvachodzić u skład Uschodniaha apieratyŭna-terytaryjalnaha abjadnańnia.

Bajcy «Azova» ŭdzielničajuć u abaronie Maryupala ź pieršych dzion poŭnamaštabnaha ŭvarvańnia Rasii va Ukrainu.

Ciapier na terytoryi zavoda «Azoŭstal» praciahvajucca krovapralitnyja bai z rasijanami. Ukraina sprabuje vyratavać vajennych, zabłakavanych na terytoryi zavoda.

Voś hałoŭnaje z bryfinhu.

  • Rasijanie zabili bolš za 25 tysiač cyvilnych u horadzie i stracili 2,5 tysiačy svaich vajskoŭcaŭ.
  • Vorah viadzie intensiŭnyja abstreły «Azoŭstali». Tolki za noč było 25 vyletaŭ, u tym liku troch stratehičnych bambardziroŭščykaŭ. Pracujuć tanki, minamioty, snajpiery, piachota sprabuje šturmavać.
  • Za apošnija try dni evakujavali cyvilnych. Ci ŭsich, azoŭcy nie mohuć skazać, pakolki niama śpiecyjalnaj techniki, kab razabrać zavały.
  • Situacyja takaja, jakuju raniej nikoli nie bačyli ŭ historyi. Palityki adznačajuć nievialikija pieramohi — evakuacyju niekalkich dziasiatkaŭ i sotniaŭ čałaviek, u toj ža čas bolš za 25 tysiač čałaviek byli zabityja rasijskim vojskam.
  • Ukrainskija bajcy zabili ŭ Maryupali 2,5 tysiačy rasijskich vajskoŭcaŭ.
  • Azoŭcy taksama źniščyli bolš za 60 tankaŭ i paškodzili jašče 30.

Kamientary

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Usie naviny →
Usie naviny

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom5

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY13

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Hałoŭnaje
Usie naviny →