Mierkavańni

«Jakaja moža być finansavaja zacikaŭlenaść? Ja traču svaje hrošy». Chalezin — pra łabiravańnie sankcyj i Cichanoŭskuju

Kiraŭnik Svabodnaha teatra i prahramny dyrektar Creative Politics Hub Mikałaj Chalezin daŭ intervju kanału «Žyćcio-malina». Raskazaŭ pra toje, čamu jon — čałaviek kultury — łabiruje sankcyi, što nie tak ź sieryjałam «Akreścina» i zhadaŭ, jak jaho kaliści sprabavali padkupić.

Mikałaj Chalezin. Skrynšot: jutub-kanał «Žyćcio-malina»

Pra sprobu jaho kupić

«Kanaploŭ [pamočnik Łukašenki] damoviŭsia z Łukašenkam, što vyviezie žurnalistaŭ na razmovu ŭ Ściapianku ŭ niejkuju chatku kabinieta ministraŭ, dzie łaźni. Nas było niedzie 10-12 žurnalistaŭ z centralnych ŚMI. Nas pryvieźli tudy, tam taki stoł nakryty da haryzontu — draniki, hałubcy, juška. Łaźnia natoplenaja.

I tam byli roznyja ludzi: Navumaŭ, Urał Łatypaŭ, sam Kanaploŭ — usio blizkaje atačeńnie. I jany nam tłumačyli, siedziačy ŭ paryłcy ci pry stale: maŭlaŭ, nie treba chvalić — prosta nie treba łajać, i ŭsio budzie va ŭsich dobra.

Paśla heta skončyłasia, i ja skazaŭ Kanaplovu, što zrazumieŭ farmat i za źjetyja draniki abaviazujusia nie pisać pra vas dva miesiacy, a paśla praciahnu žyć svaim žyćciom tak, jak liču patrebnym. Jon skazaŭ: razumieju tvaju pazicyju.

Niechta damoviŭsia z žurnalistaŭ, nie budu proźviščy nazyvać».

Pra toje, čamu zajmajecca łabiravańniem sankcyj

«U nas [z žonkaj Natallaj Kaladoj] jość peŭny status u Brytanii i ZŠA, tam, dzie my kansultavali ich MZSy, pačynajučy z 2006 hoda. Ułady mianiajucca, ale ŭ hrupach zastajecca kaściak, jaki nie palityčny, a funkcyjanalny. Nie tolki techničny, a navat druhija-trecija asoby zastajucca. I atrymlivajecca, što ty ź imi pracuješ hod za hodam. Voś kamanda Chiłary Klintan, ź jakoj my pracavali nad sankcyjami ŭ 2011-m, — častka hetaj kamndy pierachodzić da Bajdena, pieramiaščajecca. I atrymlivajecca, što ŭ ciabie kantakty pastajannyja.

Heta nie tvaja praca — heta tvajo žadańnie dapamahčy krainie. I dla ich [krain Zachadu] jano zapatrabavana, bo ty dla ich źjaŭlaješsia asobaj, jakaja moža dać niepraduziatuju acenku, bo ty sam nie maješ palityčnych ambicyj. U ciabie pytajucca, bo razumiejuć, što ty nie krucišsia, dla taho kab prarvacca kudyści, a prosta aceńvaješ situacyju. I kali tvaja ekśpiertyza spracoŭvaje niekalki razoŭ, to da ciabie buduć źviartacca dalej.

Ja zajmajusia hetym za ideju. U mianie niama žadańnia być palitykam, i naohuł u mianie zanadta šmat nahod nie być palitykam, nie być dziaržaŭnym čynoŭnikam.

Jakaja moža być finansavaja zacikaŭlenaść, akramia taho, što ty traciš svaje hrošy? Voś, naprykład, vizit u Amieryku ciapier — my sami jaho apłočvajem.

Mnie zdavałasia, ja nie budu ničym zajmacca padobnym, bo heta adbiraje vielmi šmat sił, srodkaŭ. Chaciełasia bolš zajmacca siamjoj i tvorčaściu. A paśla nastupaje praces, jak, naprykład, u 2011 hodzie, kali treba było dapamahčy, kab na mižnarodnym uzroŭni pačali cisnuć na Łukašenku. Tady sanckcyi ŭviedzieny — i pačynajuć vyzvalać źniavolenych. I ŭ hety raz ty razumieješ, što nichto bolš heta nie zrobić, niama tych uzroŭniaŭ suviaziaŭ u ludziej».

Pra sieryjał «Akreścina»

«Ja nie vieru, što jon zdarycca. Tamu što tak nie stvarajucca prajekty, jakija ty chočaš prapanavać dla HBO ci Netflix. Ty pavinien vielmi adkazna padyści da stvareńnia tvorčaj hrupy. U nas, navat kali my kažam pra śpiektakl, kali my robim jaho na zachodnich akciorach, prychodziać na kastynh ludzi, jakich ty bačyš u filmach jak zorak.

Heta vielmi składanaja historyja. Asabliva sieryjał. I pačynać treba sa scenara — a tut była ideja stvareńnia prajekta, a paśla da jaho pisaŭsia scenar vielmi-vielmi chutka, paviarchoŭna. Ja nie bačyŭ jašče piłotnuju sieryju finalizavanaha mantažu, moža być, jana akažacca hienijalnaj, ale ja ŭ heta nie vieru. Ja bačyŭ takuju kolkaść prajektaŭ, na jakich było značna bolš hrošaj, značna bolš viadomych ludziej, prosta cełaja pačka, tvorčaja hrupa, jakaja da hetaha źniała kruciejšyja prajekty. I hetyja prajekty abvalvalisia prosta tamu, što niepraličanaja situacyja.

Kali ty chočaš źniać Akreścina, dyk nie sprabuj sam pradziusiravać, bo isnuje Bo Uiliman (heta katory pradziusiravaŭ pieršyja try siezony «Kartačnaha domika»). Jon maje bekhraŭnd, ale jamu nie było prapanavana «Akreścina». I jon zaraz zdymaje ź Piatrom Viarziłavym u Kijevie dakumientalny film.

Bo Uiliman maje palityčnuju viziju, maje kłas i maje vopyt. Jon sam pracavaŭ na palityčnych prajektach i jak pres-ataše, i jak mietadołah, i jak kansultant. I kali ty vybiraješ takoha čałavieka, ty razumieješ, što jon nie prakolecca, tamu što jon razumieje kantekst. I ŭnutry hetaha kantekstu jon razumieje, jak pracavać na vysokim uzroŭni, jak pačynać pieramovy z Netflix, kali ty ŭžo piłot rychtuješ z krutymi akciorami».

Pra Cichanoŭskuju

«Paznajomiŭsia pa telefonie. Heta adbyłosia na treci dzień, paśla taho jak jana vyjechała ź Biełarusi, kali treba było dapamahčy z napisańniem tekstu dla pieršaj zajavy pra lidarstva. My razmaŭlali pa telefonie, jana była ŭ vielmi ciažkim psichałahičnym stanie. Pieražyŭšy hetaje piekła, jana akazałasia takoj małajčynaj.

Heta adziny čałaviek, jaki na siońniašni momant maje mandat davieru biełarusaŭ. Heta čałaviek, jaki dakazaŭ, što jon u stanie nievierahodna evalucyjanavać. Ja byŭ ździŭleny, kožnaja naša ź joj sustreča — u mianie adčuvańnie, što kožny raz razmaŭlaju z novym čałaviekam, jaki prachodzić aphrejd za aphrejdam. I jość niejkija rečy, jakija, jak mnie zdavałasia, niemahčyma zasvojvać tak chutka, a jana heta robić. Jana ŭvieś čas uklučana ŭ praces».

Kamientary

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady3

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady

Usie naviny →
Usie naviny

U centry Minska hruzavik zachras pad mostam — kiroŭca nie acaniŭ vyšyni hruzu1

Biełhidramiet upieršyniu sioleta abviaściŭ maksimalny čyrvony ŭzrovień niebiaśpieki

Abrańnik Marharyty Laŭčuk raskazaŭ, jak paznajomiŭsia ź joj i daviedaŭsia pra dzicia9

«Niaŭžo my, vierniki Biełarusi, zasłužyli takoje pakarańnie?» Parafija začynienaha Čyrvonaha kaścioła źviarnułasia da Natalli Piatkievič5

KR padpisała miemarandum z ukrainskim fondam, zasnavalnik jakoha prasłaviŭsia frazaj «ukraincy zasłužyli vajnu»30

Bondarava nazvała Dziermanta «patłatym chłopčykam», jaki «prajaviŭ svoj łatentny homaseksualizm»15

Kolki dziaržava atrymała za eks-Mcdonald's

Učora na Biełaruś zalacieŭ rasijski šachied. Što heta było?4

Kantraktnik u Biełharadskaj vobłaści Rasii zastreliŭ troch tavaryšaŭ i ŭciok sa zbrojaj

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady3

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady

Hałoŭnaje
Usie naviny →