Anatol Šaryj, skrynšot: YouTube.

Anatol Šaryj, skrynšot: YouTube.

Anatol Šaryj — 43-hadovy ŭradženiec Kijeva, jaki pačaŭ zajmacca žurnalistykaj jašče ŭ siaredzinie 2000-ch.

Ale sapraŭdy pierałomnym byŭ dla jaho 2011 hod. Jašče ŭ časy Janukoviča ŭ Šaryja ŭźnikła niekalki kanfliktaŭ z pravaachoŭnaj sistemaj Ukrainy, i ŭ 2012 hodzie jon byŭ vymušany źjechać za miažu. Milicyja abvinavačvała jaho ŭ chulihanstvie (užyŭ traŭmatyčny pistalet suprać čałavieka) i insceniroŭcy zamachu na siabie, Šaryj abvinavačvaŭ milicyju ŭ tym, što nibyta jana i spravakavała toj kanflikt z «traŭmatam». Paviedamlałasia, što Šaryj paprasiŭ palityčnaha prytułku ŭ Litvie, ale bačyli jaho taksama i ŭ Niderłandach.

Zvyšpapularnym błohieram Šaryj staŭ u 2014 hodzie.

Šaryj, jaki niehatyŭna staviŭsia da Jeŭramajdana i intehracyi Ukrainy ŭ ES, stvaryŭ skandalny jutub-błoh, u jakim jon, jak śćviardžaŭ, vykryvaŭ fejki hałoŭnych ukrainskich ŚMI, zmahaŭsia z prapahandaj i «zambavańniem» ludziej. U niekatorych rasśledavańniach Šaryja sapraŭdy sustrakajucca realnyja abviaržeńni chłuśni i pamyłak ukrainskich ŚMI. Ale

značnaja častka jaho rasśledavańniaŭ — manipulacyi, pierakručvańni, ssoŭvańni akcentaŭ, kali z dapamohaj abviaržeńnia niejkaj drobnaj niaznačnaj detali błohier sprabuje abvierhnuć usio paviedamleńnie.

I Šaryj heta robić vielmi talenavita: u maniery prostaha chłopca, badziorym advažnym hołasam jon niezanudliva i charyzmatyčna pakazvaje siabie aptymistyčnym zmaharom ź niespraviadlivaściu i fejkami — takim miedyjnym Robinam Hudam.

Pakolki imidž pravaachoŭnych orhanaŭ va Ukrainie časta niehatyŭny, častka ŭkrainskaha hramadstva bačyć u Šaryi sapraŭdnaha pakutnika i achviaru «miantoŭskaha samavolstva».

Chacia Šaryj i pazicyjanuje siabie jak niezaležny žurnalist i nie prychoŭvaje svajoj prarasijskaj pazicyi, zajmajecca jon amal tolki ŭkrainskimi «fejkami». Niekatoryja niaznačnyja fejki rasijskich ŚMI jon usio ž raskryvaje, ale ihnaruje samyja hučnyja i rezanansnyja.

Adzin z hałoŭnych mesedžaŭ Šaryja: va Ukrainie adbyvajecca hramadzianski kanflikt, vyklikany prychodam da ŭłady «banderaŭcaŭ». Błohier nazyvaje žycharoŭ Zachodniaj Ukrainy «nieŭkraincami», «paŭkroŭkami», «čaćviortakroŭkami», jakija da taho, jak ich «vyzvaliŭ» Stalin, «padavali supy parabkam palakaŭ».

Šaryj zdoleŭ kanviertavać svaju papularnaść i ŭ palityčny kapitał. Jon zarehistravaŭ «Partyju Šaryja», simvałam jakoj staŭ čyrvony pavietrany šaryk.

Fota: sharij.net.

Fota: sharij.net.

Majučy vielizarny kamunikacyjny patencyjał, Šaryj zdoleŭ, fizična znachodziačysia za miežami Ukrainy, sabrać vialikuju kolkaść aktyvistaŭ dla svajoj partyi. Prychilniki «Partyi Šaryja» rehularna pravodzili akcyi ŭ bujnych haradach Ukrainy.

U vyniku na parłamienckich vybarach partyja, jakuju šmatlikija sacyjałahičnyja instytuty navat nie chacieli ŭklučać u śpis apytańnia, bo ličyli jaje zanadta marhinalnaj, niečakana dla ŭsich nabrała 2,23%. Partyja sabrała kala 5% hałasoŭ u čatyroch rehijonach ź vialikaj dola prarasijskaha elektaratu: Danieckaj, Łuhanskaj, Charkaŭskaj i Adeskaj abłaściach.

Šaryj zaniaŭ cikavuju nišu — jon vypuskaŭ roliki, jakija byli pa tanalnaści apazicyjnyja da minułaj ułady. Adnak pry hetym jon całkam adroźnivaŭsia ad kanałaŭ, źviazanych z apazicyjnymi siłami va Ukrainie. Jon naŭprost nie byŭ źviazany z pazaminułaj uładaj Janukoviča, i heta dało jamu peŭny kredyt davieru.

Anatol Šaryj, fota: Wikimedia Commons.

Anatol Šaryj, fota: Wikimedia Commons.

Sam Šaryj stvaryŭ sabie imia jak błohier ź niezaležnym mierkavańniem i, nibyta, roŭnaaddaleny ad ułady jak va Ukrainie, tak i ŭ Rasii.

Jon u svaich videa aktyŭna pravodziŭ liniju na raskoł ukrainskaha hramadstva pa pryncypie supraćstajańnia zachodnich i ŭschodnich ukraincaŭ, rehijonaŭ i etnarehijanalnych hrup. Heta ŭpisvałasia ŭ stvorany ŭ Maskvie naratyŭ pra kanflikt śvietapohladaŭ zachodniaha rehijona (jaki nibyta niezakonna zachapiŭ uładu) i ŭschodniaha (suprać jaho nasielnictva i tradycyj, nibyta, viadziecca vajna).

Šaryj, jaki źjechaŭ z Ukrainy, staŭ papularny mienavita na chvali «apazicyjnaści», choć jaho pohlady nikoli nie adroźnivalisia paśladoŭnaściu i niezaležnaściu. Adnak publiku heta nie biantežyła. Im padabaŭsia jaho svabodny styl i hatoŭnaść «tryndzieć» pra ŭsio. Na fonie prapahandy ŭ mnohich ŚMI praca Šaryja ŭ YouTube była našmat bolš tonkaj.

Što Šaryj kazaŭ, kali pačałasia vajna?

Jak i raniej, Šaryj siabie pazicyjanuje «nie prarasijskim błohieram». U tym sensie, što jon nie całuje fatahrafii «Iskanderaŭ» i nie zaklikaje ŭkraincaŭ zdacca. U svaim błohu Šaryj nibyta vykryvaje niapraŭdu i abaraniaje prosty narod.

Adnak, chacia pa formie Šaryj i nie prarasijski, pa źmieście jon retranślavaŭ rasijskija naratyvy.

Naprykład, Šaryj zajmaŭsia paśladoŭnaj dyskredytacyjaj dapamohi ŭkrainskaj armii. Jon śćviardžaje, što 98% achviaravańniaŭ raskradajuć, a vojska Ukrainy tym časam nibyta zastajecca hołym i bosym. Šaryj rabiŭ usio, kab hledačy ŭsumnilisia i mienš dapamahali ŭkrainskaj armii.

Šaryj uvieś čas, jak i Minsk z Maskvoju, pravodziŭ dumku, što Ukraina prajhraje vajnu. Anatol śćviardžaŭ, što ŭkraincam chłusiać ab pieramohach, rasijskija płany va Ukrainie ažyćciaŭlajucca i, nasamreč, u ich užo «praktyčna ŭsio atrymałasia».

Šaryj pakazvaje «ŭtojenyja» ukrainskija straty, a taksama zajaŭlaje, što połk «Azoŭ» śpiecyjalna adpravili ŭ Maryupal na źniščeńnie, bo kiraŭnictva dziaržavy baicca jaho dziejańniaŭ paśla patencyjnaj zhody Zialenskaha na kapitulacyju.

Taksama Šaryj vystupaŭ suprać supraciŭleńnia Rasii, śćviardžaŭ, što Uładzimir Zialenski pačynaje razdražniać zamiežnych sajuźnikaŭ svaimi patrabavańniami, zajaŭlaŭ, što sankcyi tolki prymusiać Biełaruś atakavać Ukrainu, a sankcyi suprać «prostych rasijan» robiać ich antyzachodnimi. Hetyja ž mesedžy adnačasova raspaŭsiudžvała i rasijskaja, i łukašenkaŭskaja, i prydniastroŭskaja prapahanda. 

Imavierna, sproba Rasii likvidavać ukrainskuju dziaržaŭnaść zmusiła krainy Jeŭropy pierahledzieć svajo raniejšaje ŭsprymańnie pracesaŭ, u tym liku ekanamičnych i infarmacyjnych. Heta toje, čaho daŭno dabivałasia Ukraina. U Kijevie zajavili, što Šaryja ź Ispanii ekstradzirujuć va Ukrainu. Kali jaho ŭsio ž vyšluć, heta moža być znakavy momant u baraćbie z toj «sietkaj dezynfarmacyi», jakuju vybudavała Maskva.

Клас
141
Панылы сорам
2
Ха-ха
6
Ого
2
Сумна
1
Абуральна
3