Śviet

ZŠA stvarajuć kaalicyju ŭ padtrymku Ukrainy, u joj užo 40 dziaržaŭ

Na sustrečy na avijacyjnaj bazie «Ramštajn» u Hiermanii ministry abarony z 40 krain damovilisia stvaryć kansultacyjnuju hrupu pa abaronie Ukrainy. Heta stryžań budučaha hłabalnaha aljansu dla aktyŭnaj baraćby z Rasijaj. Kaho sabraŭ na Ramštajnie ministr abarony ZŠA Łojd Ościn i što pra hetuju sustreču viadoma, piša onet.pl.

Ministr abarony Łojd Ościn na pres-kanfierencyi na bazie «Ramštajn». Fota: Boris Roessler / PAP

Na sustrečy prysutničali niekalki dziasiatkaŭ ministraŭ abarony i kiraŭnikoŭ abaronnych viedamstvaŭ — u asnoŭnym ź jeŭrapiejskich krain. Łojd Ościn sabraŭ ich, kab pakazać mocnuju padtrymku Ukrainie i palepšyć kaardynacyju dziejańniaŭ dziaržaŭ, jakija akazvajuć vielizarnuju kolkaść vajskovaj dapamohi, u tym liku ciažkaha ŭzbrajeńnia, padtrymlivajučy Kijeŭ u jaho baraćbie z Rasijaj.

Akramia pradstaŭnikoŭ krain NATA, u sustrečy ŭdzielničali pradstaŭniki Aŭstralii, Japonii, Kienii, Novaj Ziełandyi, Paŭdniovaj Karei i Tunisa. Ale nie było nikoha ź dziaržaŭ Centralnaj i Paŭdniovaj Amieryki.

Łojd Ościn zajaviŭ, što ŭ budučyni stvoranaja hrupa budzie sustrakacca kožny miesiac — heta prykmieta taho, što sajuźniki Ukrainy rychtujucca da praciahłaha kanfliktu.

«My ŭsie poŭnyja rašučaści dapamahčy Ukrainie pieramahčy siońnia i naroščvać siły na zaŭtra, — skazaŭ Ościn na pres-kanfierencyi paśla zakančeńnia dzionnaj sustrečy. — Kab harantavać, što my praciahniem naš prahres, my majem namier pašyryć hety forum za miežy siońniašniaha dnia».

«Ja hanarusia tym, što mahu abviaścić: siońniašniaja sustreča stanie štomiesiačnaj kantaktnaj hrupaj pa samaabaronie Ukrainy, — dadaŭ Ościn. — Kantaktnaja hrupa stanie instrumientam, z dapamohaj jakoha krainy dobraj voli zmohuć aktyvizavać svaje namahańni, skaardynavać dapamohu i zasiarodzicca na pieramozie ŭ siońniašniaj, a taksama ŭ budučaj baraćbie.

Ościn havaryŭ, što z pačatku ŭvarvańnia Rasii bolš za 30 sajuźnikaŭ i partnioraŭ vydzielili na padtrymku Ukrainy bolš za 5 młrd dalaraŭ u vyhladzie roznaha vajskovaha ryštunku. Z hetaha ZŠA vydzielili kala 3,7 młrd dalaraŭ.

Na pres-kanfierencyi Ościna taksama paprasili rastłumačyć słovy, jakija jon učora skazaŭ u polskim parłamiencie: što ZŠA chočuć asłabić Rasiju. Ministr abarony ZŠA adkazaŭ, što meta jahonaj krainy — spryjać tamu, kab Rasija bolš nie mahła vieści ahresiju suprać svaich susiedziaŭ.

«My chočam pieraškodzić Rasii pahražać susiedziam i pamienšyć jaje mahčymaści ŭ hetych adnosinach», — skazaŭ Ościn, paśla čaho pieraličyŭ ciažkija straty, jakija Rasija paniesła padčas uvarvańnia va Ukrainu.

I dadaŭ: «My chacieli b pierakanacca, što ŭ Rasii nie budzie takoj zdolnaści zapałochvać svaich susiedziaŭ, jaki my bačyli ŭ pačatku hetaha kanfliktu».

Kiraŭnik Minabarony ZŠA taksama pachvaliŭ Hiermaniju, jakaja ŭ Ramštajnie abviaściła, što adpravić va Ukrainu ciažkaje ŭzbrajeńnie, u tym liku tanki.

«Hetyja sistemy daduć realnyja mahčymaści», — skazaŭ jon.

Kamientary

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?6

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy19

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel2

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask30

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?6

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →