Ułada

Ananič: Ukraina dva dziesiacihodździ tamu admianiła śmiarotnaje pakarańnie, i voś vynik

Deputatka Pałaty pradstaŭnikoŭ, byłaja ministarka infarmacyi Ananič prakamientavała źmieny ŭ Kryminalny kodeks, pa jakich biełarusaŭ možna budzie rasstrelvać za zamach na akt teraryzmu.

«Doŭhija hady mierkaj «demakratyčnaści» našaj krainy, jaje pravy ŭvajści ŭ tak zvanaje koła «cyvilizavanych» dziaržaŭ Rady Jeŭropy abumoŭlivałasia ŭviadzieńniem u našaj krainie maratoryja na śmiarotnaje pakarańnie. <…>

Niaspynnaja hibrydnaja vajna suprać našaj krainy ź nieprychavanaj metaj ścierci Biełaruś u hieapalityčnych žornach vyvieła sapraŭdnuju sutnaść kalektyŭnaha Zachadu i zaakijanskich kurataraŭ, pry hetym u Złučanych Štatach, u tak zvanaj apory «demakratyi», spraŭna praciahvaje funkcyjanavać elektryčny stuł, a na prykładzie Ukrainy, jakaja dva dziesiacihodździ tamu admianiła śmiarotnaje pakarańnie my, na vialiki žal, bačym plon «demakratyi» i toje, da čaho moža pryvieści dziaržavy voś heta prytrymlivańnie zachodnim instrukcyjam», — zajaviła deputatka.

Varta adznačyć, što śmiarotnaha pakarańnia niama i ŭ Rasii, ale Ananič pra heta čamuści nie zhadała.

Kamientary

Rasijski šachied vybuchnuŭ za 55 km ad Babrujska16

Rasijski šachied vybuchnuŭ za 55 km ad Babrujska

Usie naviny →
Usie naviny

Maładoj ajcišnicy pahražaje da dziesiaci hadoŭ kałonii za achviaravańni Ukrainie7

Pamior Michaił Vierhiejenka1

Łatvija choča naohuł zabaranić mašynam ź biełaruskimi numarami pierasoŭvacca pa krainie8

Viciebskaja siamja znajšła źnikłaha svajaka praz 25 hod1

Tramp upieršyniu źjaviŭsia na publicy ź pieraviazanym vucham paśla strełaŭ u Piensilvanii FOTA1

Biełarus, jaki sarvaŭsia sa skały ŭ Kabardzina-Bałkaryi, zahinuŭ

«Bili fłahštokam, kab roŭna stajaŭ na kaleniach pierad načalnikam», — palitviazień, jaki mianiaŭ ściahi na bieł-čyrvona-biełyja, raskazaŭ pra źniavoleńnie

Unačy šachied znoŭ zalacieŭ u Biełaruś1

Na Vałožynščynie błasłavili novy pomnik na mahile śviatara, jakoha zabili kamsamolcy ŭ 1950 hodzie1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Ad zaŭtra abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami maje ŭvieści Litva6

Ad zaŭtra abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami maje ŭvieści Litva

Hałoŭnaje
Usie naviny →