Śviet

Šviejcaryja ŭviała novyja sankcyi suprać Rasii i Biełarusi

Novyja miery ŭklučajuć zabaronu na impart vuhalu, draŭniny, cemientu, morapraduktaŭ, ikry, a taksama na ekspart tavaraŭ, jakija «mohuć sadziejničać umacavańniu pramysłovaha patencyjału Rasii» (takich, jak pramysłovyja robaty abo chimičnyja pradukty), havorycca ŭ paviedamleńni na sajcie ŭrada Šviejcaryi.

Zabaronu na ekspart banknotaŭ i prodaž kaštoŭnych papieraŭ hramadzianam Biełarusi pašyryli na ŭsie aficyjnyja valuty dziaržaŭ Jeŭrasajuza. Raniej heta tyčyłasia tolki kaštoŭnych papieraŭ i banknotaŭ u šviejcarskich frankach i jeŭra.

«U Šviejcaryi bolš nielha rehistravać trasty dla hramadzian Rasiei abo fizičnych ci jurydyčnych asob, jakija źjaŭlajucca rezidentami Rasii. Roznyja pasłuhi dla takich trastaŭ taksama buduć zabaronienyja», — paviedamlajecca ŭ aficyjnym paviedamleńni.

Kamientary

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava11

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Usie naviny →
Usie naviny

U voziery Śviciaź zabaranili kupacca. U čym pryčyna?

Mercedes urezaŭsia ŭ Fiat, a paśla źbiŭ dvuch čałaviek

Tramp staŭ najstarejšym kandydatam na pasadu prezidenta ZŠA ŭ historyi5

Minsk apynuŭsia ŭ topie samych tannych haradoŭ śvietu — za žyllo treba płacić u 10 razoŭ mienš, čym u Ńju-Jorku6

Pieršyja prablemy biełarusaŭ na Alimpijadzie ŭ Paryžy. Vieślary ŭžo tam, a łodki nie prapuścili 

Topavy amierykanski časopis sprahnazavaŭ, kolki biełarusy zavajujuć miedaloŭ na Alimpijadzie. U rasijan budzie nul

Charys zaručyłasia dastatkovaj padtrymkaj dla vyłučeńnia kandydatam u prezidenty

Pucin zrabiŭ Z-śpievaka Šamana zasłužanym artystam Rasii5

Jeŭrasajuz pačynaje pieramovy pra biaźvizavy režym z Armienijaj3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava11

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Hałoŭnaje
Usie naviny →