Śviet

Šviejcaryja ŭviała novyja sankcyi suprać Rasii i Biełarusi

Novyja miery ŭklučajuć zabaronu na impart vuhalu, draŭniny, cemientu, morapraduktaŭ, ikry, a taksama na ekspart tavaraŭ, jakija «mohuć sadziejničać umacavańniu pramysłovaha patencyjału Rasii» (takich, jak pramysłovyja robaty abo chimičnyja pradukty), havorycca ŭ paviedamleńni na sajcie ŭrada Šviejcaryi.

Zabaronu na ekspart banknotaŭ i prodaž kaštoŭnych papieraŭ hramadzianam Biełarusi pašyryli na ŭsie aficyjnyja valuty dziaržaŭ Jeŭrasajuza. Raniej heta tyčyłasia tolki kaštoŭnych papieraŭ i banknotaŭ u šviejcarskich frankach i jeŭra.

«U Šviejcaryi bolš nielha rehistravać trasty dla hramadzian Rasiei abo fizičnych ci jurydyčnych asob, jakija źjaŭlajucca rezidentami Rasii. Roznyja pasłuhi dla takich trastaŭ taksama buduć zabaronienyja», — paviedamlajecca ŭ aficyjnym paviedamleńni.

Kamientary

U Biełarusi źmianili praviły abmienu valut. Try hałoŭnyja novaŭviadzieńni

U Biełarusi źmianili praviły abmienu valut. Try hałoŭnyja novaŭviadzieńni

Usie naviny →
Usie naviny

Paniadziełak staŭ samym haračym dniom u historyi nazirańniaŭ

«Vostraŭ čyścini» kančatkova likvidujecca1

Byłuju žonku śpievaka Rusłana Muśvidasa taksama sudzili za pratesty

Palitviazień Dzianis Ivašyn prysłaŭ baćkam parady, jak pieražyć śpioku: Nijakich vychadaŭ u ciaplicu

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ12

Iłan Mask zajaviŭ, što zhubiŭ syna z-za błakataraŭ pałavoha vyśpiavańnia24

U Franciška Skaryny ŭ Prazie skrali piaro — heta zdaryłasia nie ŭpieršyniu3

Zamiežniki pišuć u sacsietkach, što źbirajucca ŭ Biełaruś pa biaźvizie. A ich uprošvajuć pieradumać11

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

U Biełarusi źmianili praviły abmienu valut. Try hałoŭnyja novaŭviadzieńni

U Biełarusi źmianili praviły abmienu valut. Try hałoŭnyja novaŭviadzieńni

Hałoŭnaje
Usie naviny →