Hramadstva

Chto padpadzie pad «rasstrelny» artykuł paśla źmienaŭ u Kryminalnym kodeksie?

Pałata pradstaŭnikoŭ u dvuch čytańniach uniesła papraŭki ŭ Kryminalny kodeks. Ciapier za sproby zamachu na terarystyčny akt budzie pahražać pakarańnie ažno da śmiarotnaha.

Z takoj inicyjatyvaj vystupiła deputatka Maryna Lančeŭskaja. Pałata padtrymała jaje prapanovy.

Artykuła «Zamach na terarystyčny akt» u biełaruskim Kryminalnym kodeksie niama. Jość asobna artykuł 289 «Akt teraryzmu» i artykuł 14 «Zamach na złačynstva». Jany pavinny prymianiacca ŭ źviazcy dla padobnaha abvinavačvańnia.

Pry hetym isnuje artykuł 67 KK «Pryznačeńnie pakarańnia za niaskončanaje złačynstva». «Śmiarotnaje pakarańnie za padrychtoŭku da złačynstva i zamach na złačynstva nie pryznačajecca», — havorycca ŭ častcy 2 artykuła.

«Chutčej za ŭsio, źmieny byli ŭniesienyja ŭ hety artykuł, — ananimna skazaŭ «Svabodzie» viadomy juryst. — Albo pierakvalifikavali i ŭviali novy skład, u jakim «zamach» stanovicca zakončanym złačynstvam. U Biełarusi śmiarotnaje pakarańnie pryznačałasia tolki za złačynstvy, spałučanyja z naŭmysnym pazbaŭleńniem žyćcia pry abciažarvajučych abstavinach. Kali skazać prosta, to niama trupa — niama i śmiarotnaha pakarańnia».

Kaho mohuć pryciahnuć?

Viadoma, što za sprobu «Zamachu na akt teraryzmu» ŭ krasaviku 2021 hoda KDB unios u śpis asob, datyčnych da terarystyčnaj dziejnaści, adrazu 15 čałaviek. Heta lidarka apazicyi Śviatłana Cichanoŭskaja, kiraŭnik NAU Pavieł Łatuška, błohier Anton Matolka, byłyja siłaviki Ihar Makar, Andrej Astapovič, Stanisłaŭ Łupanosaŭ, Alaksandr Azaraŭ, Uładzimir Žyhar, Maćviej Kuprejčyk, Siarhiej Kuračkin, Michaił Kucko, Ihar Łoban, Aleh Talerčyk, Śviatłana Chilko, Siarhiej Čubukoŭ.

U adzin śpis ź imi trapiŭ były milicyjant Stanisłaŭ Jakimienka, jakoha padazrajuć u kradziažy 270 tysiač dalaraŭ ź siejfa ofisa HUBAZiKa ŭ Minsku. Jon nijak nie ŭdzielničaŭ u padziejach 2020-2021 hadoŭ, ale čamuści taksama prachodzić pavodle artykułaŭ 289 KK i art. 14 KK.

Taksama pa hetym ža artykule abvinavačvajecca žychar Pinskaha rajona Viačasłaŭ Malajčuk, jaki nibyta rychtavaŭ terakty ŭ Minsku (rajon Čyžoŭki), a taksama la vajskovaj častki ŭ Piečach pad Barysavam. Zatrymali jaho napiaredadni Dnia Voli ŭ 2021 hodzie.

Paźniej u śpis KDB pavodle hetaha ž artykuła dadali Natallu Maćviejevu. Jaje abvinavačvajuć u płanavańni padpału lesanarychtoŭčaj techniki. Varta nahadać, što ŭ Biełarusi śmiarotnaje pakarańnie nie prymianiajecca da žančyn.

Zatrymanyja minčuki, jakich padazrajuć u sprobie padpału Frunzienskaha RUUS Minska, taksama abvinavačvajucca ŭ «zamachu na akt teraryzmu».

Što kaža pravaabaronca?

Kaardynatar kampanii suprać śmiarotnaha pakarańnia juryst Andrej Pałuda kaža, što pradčuvańni ŭ jaho «nie vielmi dobryja».

«Śmiarotnaje pakarańnie ŭ Biełarusi — heta nie pusty huk, zapisany ŭ zakanadaŭčych aktach. Štohod u Biełarusi vynosiacca śmiarotnyja prysudy, štohod jany pryvodziacca ŭ vykanańnie. Vielmi składana skazać, ci budzie heta prymianiacca na praktycy.

U nas i tak śmiarotnaje pakarańnie było praduhledžanaje ŭ adzinaccaci składach złačynstvaŭ. Ale pravaprymianialnaja praktyka była takoj, što śmiarotnaje pakarańnie vynosiłasia pa zabojstvach pry abciažarvajučych abstavinach, a taksama viadomy kiejs Kanavałava — Kavalova za terakt u minskim mietro», — kaža Pałuda.

Na dumku pravaabaroncy, takoje rašeńnie ŭładaŭ — heta reakcyja na situacyju, jakaja składvajecca ŭ krainie.

«Nie vyklučaju, što heta padziei, pra jakija my, šyroki płast nasielnictva, prosta nie viedajem. Mahčyma, heta «rejkavaja vajna», mahčyma, niešta jašče. Ułady pa-raniejšamu ličać, što najaŭnaść śmiarotnaha pakarańnia źjaŭlajecca faktaram, jaki strymlivaje. My ž nieadnarazova kazali, što nie niaŭnaść najvyšejšaj miery, nie kolkaść hadoŭ dla asudžanaha, a nieadvarotnaść samoha pakarańnia jość faktaram, jaki strymvaje», — ličyć juryst.

Kamientary

Čamu rasijskija drony stali čaściej zalatać u Biełaruś?

Čamu rasijskija drony stali čaściej zalatać u Biełaruś?

Usie naviny →
Usie naviny

Rasijski šachied vybuchnuŭ za 55 km ad Babrujska22

Pasłableńni dla biełaruskich turystaŭ uvodzić Tajłand

Ź biełarusam tydzień niama suviazi paśla taho, jak jon pierasiok miažu z Polščaj1

88-hadovy apalny eks-kiraŭnik «Pinskdreva» Arynič žyvie ŭ Biełastoku ŭ zdymnaj kvatery za košt svajakoŭ2

Pamior Ihar Hips

«Kali ŭpała pieršaja ldzinka, ja zrazumieła, što ŭsio». Hrad pamieram z kurynaje jajka paškodziŭ mašynu biełaruski2

U Biełarusi zatrymali litoŭca, jaki abvinavačvajecca na radzimie ŭ zabojstvie2

Cichanoŭskaja: Abmiežavańni na miažy nie zakranuć aŭtobusy i maršrutki22

Litoviec raskazaŭ, jak trapiŭ u połk Kalinoŭskaha3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Čamu rasijskija drony stali čaściej zalatać u Biełaruś?

Čamu rasijskija drony stali čaściej zalatać u Biełaruś?

Hałoŭnaje
Usie naviny →