Hramadstva

Ułady prydumali, jak jašče dadatkova zarabić na miažy

U punktach propusku na biełaruskaj miažy budzie ŭviedzienaja abaviazkovaja dezinfiekcyja transpartu.

Dakumient pryniaty ŭ metach źnižeńnia ryzyki ŭvozu na terytoryju krainy ŭzbudžalnikaŭ niebiaśpiečnych infiekcyj i bakteryj.

Raniej u Biełarusi ŭžo pravodzili ekśpierymient pa abaviazkovaj dezinfiekcyi transpartnych srodkaŭ. Z 1 lipienia 2021 hoda pa 1 sakavika 2022-ha ŭ punkcie propusku «Novaja Huta» hetaj pracedury padviarhalisia aŭtobusy, lehkavyja i hruzavyja aŭtamabili (z zamiežnaha boku) — usiaho bolš za 60 tysiač transpartnych srodkaŭ, paviedamlaje Zerkalo.io.

Dziaržaŭnaja vieterynarnaja słužba da praviadzieńnia dezinfiekcyi adbirała i daśledavała proby, častka ź jakich pakazała stanoŭčy vynik na najaŭnaść kišečnaj pałački i załacistaha stafiłakoka. Rabočaja hrupa, sabranaja pa vynikach ekśpierymientu, pryniała rašeńnie raspaŭsiudzić atrymany vopyt na ŭsie punkty propusku na miežach Biełarusi. Hetaje rašeńnie zaćvierdžanaje ŭkazam №154.

U jakaści arhanizacyi, jakaja budzie akazvać pasłuhi pa abaviazkovaj dezinfiekcyi, pryznačanaje TAA «BiełHłabałHarant». Apłata budzie pravodzicca šlacham nabyćcia kantrolnaj marki ŭ Biełdziaržstrachu i AAT «AAB Biełarusbank» u punktach propusku praź dziaržaŭnuju miažu.

Kamientary

Apakalipsis u Mazyry. Štorm nakryŭ Homielščynu1

Apakalipsis u Mazyry. Štorm nakryŭ Homielščynu

Usie naviny →
Usie naviny

«Kachańnie ŭsiaho majho žyćcia». Aryna Sabalenka paćvierdziła svaje adnosiny z brazilskim biznesmienam15

«Bunt» z-za rajona, čaŭnaki na paŭzie i los staroha parku. Čym žyvie samy zachodni horad Biełarusi?

Aŭstryjski palitołah sprahnazavaŭ, što pačatku vajny Rasii z NATA moža papiaredničać paŭstańnie palakaŭ u Biełarusi. A čamu nie bunt reptyłoidaŭ?10

«Maje aksesuary prynosiać pośpiech, upeŭnienaść u sabie i hrošy». Śpiavačka Halina Šyškova stała dyzajnierkaj5

«Akazvajecca, i na tym baku jość ludzi». Maci Ivana Padreza ŭsio ž nie vysialajuć6

Pa Mścisłaŭskim rajonie praniośsia mocny ŭrahan

U Biełarusi ŭžo +37,5°S. U siervisie dastaŭki praduktaŭ źnikła papularnaja minieralnaja vada1

51 nobieleŭski łaŭreat zaklikaŭ nieadkładna spynić vajnu va Ukrainie i kanflikt u siektary Haza13

U honar biełaruskaha bajca nazvali vulicu va ŭkrainskim Kanatopie1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Apakalipsis u Mazyry. Štorm nakryŭ Homielščynu1

Apakalipsis u Mazyry. Štorm nakryŭ Homielščynu

Hałoŭnaje
Usie naviny →