Hramadstva

Pa abvinavačvańni ŭ atrymańni chabaru zatrymany kiraŭnik Bielinviestbanka Andrej Bryšcieleŭ 

Bankir abvinavačvajecca pa častcy 3 artykuła 430 KK RB: atrymańnie chabaru ŭ asabliva bujnym pamiery. Jon zatrymany. 

Bryšcieleŭ uznačalvaŭ Bielinviestbank z 2017-ha. 

U bankaŭskich kołach Bryšcieleŭ ličycca prateže Šejmana. Jaho dziaržaŭny bank u značnaj stupieni kredytuje dziaržsiektar. 

Pakul što abstaviny zatrymańnia Bryšcieleva nieviadomyja. Sankcyja jahonaha artykuła — ad 5 da 15 hod sa štrafam i zabaronaj zajmać pasadu. 

Bielinviestbank znachodzicca pad sankcyjami Jeŭrasajuza i ZŠA.

Kamientary

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?6

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy19

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel2

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask30

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?6

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →