Juljana Šamietaviec

Juljana Šamietaviec

Kolki čałaviek u składzie «Kibierpartyzan» siońnia i chto jany?

Novyja ludzi nie adrazu dapuskajucca da zadańniaŭ i prajektaŭ, śćviardžaje jana. Pierš-napierš im treba prajści pratakoł pravierki, šerah zadańniaŭ.

«Nie ŭsie novyja ludzi ŭ pryncypie buduć paśla ŭdzielnicać u atakach. Isnuje i inšy važny front pracy: heta i raspracoŭka biaśpiečnych prahram — partyzanskich telehramaŭ, sms-paviedamleńniaŭ, i analiz danych. Kaściak hrupy, jaki sfarmavaŭsia jašče ŭ 2020 hodzie, imkniecca raźmiarkoŭvać zadańni i kaardynavać novych ludziej», — raskazvaje Juljana.

Bolšaść z kibierpartyzan, u tym liku sama Juljana, — vałanciory, kaža jana.

Ukrainskuju temu pastavili ŭ pryjarytet, tamu što, ličać u «Kibierpartyzanach», biez svabodnaj Ukrainy i Biełarusi budzie niemahčyma dasiahnuć svajoj niezaležnaści.

«My dapamahajem ukrainskim kibierhrupam i dziaržaŭnym strukturam, padajučy patrebnuju infarmacyju — naprykład, danyja biełaruskich vajskoŭcaŭ dla SBU, dostup da peŭnych sistem. U tym liku supracoŭničajem z bataljonam Kastusia Kalinoŭskaha i napramuju z USU», — kaža surazmoŭca.

Što ažyćciavili kibierpartyzany padčas vajny

27 lutaha i 2 sakavika adbylisia ataki na Biełaruskuju čyhunku. Mienavita biełaruskija kibierpartyzany ŭziali na siabie adkaznaść za ŭzłom jaje ŭnutranaj sietki.

«Padrychtoŭka da hetaj apieracyi była praciahłaj, ale rašeńnie atakavać mienavita ŭ hetym kirunku było adnahałosnym, — kaža surazmoŭca. — «Kibierpartyzany» uvachodziać u skład ruchu «Supraciŭ», i ŭsie rašeńni ŭ jaho miežach prymajucca na ahulnaj naradzie pradstaŭnikami roznych hrup», — patłumačyli «Našaj Nivie».

«Treba było zamarudzić pierakidvańnie rasijskich vojskaŭ, dać ukraincam bolš času na adbićcio napadu, a taksama pakazać, što biełaruski narod nie prymaje znachodžańnia rasijskich vojskaŭ na terytoryi Biełarusi i budzie hetamu supraciŭlacca», — tłumačać łohiku svaich dziejańniaŭ kibierpartyzany. 

«Razumieńnie važnaści infrastruktury Biełčyhunki isnavała z samaha pačatku zasnavańnia «Supracivu». Vyvučać jaje pačali daŭno, i da śniežnia 2021 hoda kibierpartyzanam udałosia prabracca ŭ sistemu. Tady była ździejśnienaja pieršaja ataka, jakaja nie afišavałasia. Važna było prosta adsačyć reakcyju supracoŭnikaŭ i ich mahčymaści ŭsio adnavić. My pabačyli, što ŭ studzieni było adnoŭlena kala 40% kampjutaraŭ», — kažuć kibierpartyzany.

Ilustracyjnaje fota

Ilustracyjnaje fota

«Samaje hałoŭnaje ŭ našaj dziejnaści — nie paŭpłyvać na žyćcio zvyčajnych hramadzian, tamu sproby atak sistem sihnalizacyi i aŭtamatyki nie pravodzilisia, i my zanialisia sistemaj, źviazanaj z kamiercyjnymi ciahnikami. Byli vydalenyja bekapy, bazy danych, pierastali pracavać sierviery i ŭnutranyja servisy, kvitki možna było nabyć tolki praź biletnyja kasy. Usio heta — kab choć uskosna paŭpłyvać na pieramiaščeńnie rasijskich ciahnikoŭ, — tłumačać jany. — Ale kali paśla pačatku vajny prakansultavalisia ź ludźmi sa śfiery, to ŭžo zmahli paśpiachova atakavać sistemu aŭtamatyki — jana była vyrublenaja na dva dni. Dziakujučy hetamu, a taksama dapamozie partyzan na ziamli, adbyłosia spynieńnie vajskovych ciahnikoŭ z Rasijskaj Fiederacyi, u ich nie atrymałasia vybudavać narmalnuju łahistyku i padtrymku svaich siłaŭ na miažy», — kažuć kibierpartyzany.

Taksama «Kibierpartyzany» atakavali roŭtary i roznaje abstalavańnie Biełčyhunki.

«My viedajem, što tam była sproba jaho zamianić, ale jak tolki prynosiać novaje, virus traplaje i na hetaje abstalavańnie».

Ci čakać jašče źlivaŭ razmoŭ čynoŭnikaŭ?

Kibierpartyzany viadomyja taksama źlivami razmoŭ čynoŭnikaŭ, supracoŭnikaŭ MUS. Jany śćviardžajuć, što takoha kantentu ŭ ich na rukach «jašče miljony chvilin». Pakul ich apracoŭka prypyniłasia, bo ŭsie siły byli pierakinutyja na dapamohu Ukrainie ŭ zmahańni, ale jana abaviazkova adnovicca.

«My bačym, jak hetyja źlivy natchniajuć ludziej, adhaniajuć apatyju ŭ hetym terory i represijach. My atrymali šmat słovaŭ udziačnaści. Źlivy pakazvajuć, u jakim maralna-etyčnym stanie žyvie režym i karniki, kim jany ličać biełaruski narod i na jakich uzroŭniach u sistemie prymajucca rašeńni. Uvohule, da 2020 hoda heta jany viedali ŭsio pra biełarusaŭ, a biełarusy nie viedali pra ich ničoha. Ciapier situacyja źmianiłasia. I tak i pavinna być», — kamientuje Juljana.

Parady pa biaśpiecy ŭnutry krainy

Niahledziačy na toje, što milicyja rapartavała pra zatrymańni pamahatych kibierpartyzan (naprykład, dyrektara łahistyčnaj kampanii Siarhieja Lachnoviča, jaki nibyta pryniaŭ udzieł u kibieratacy na sajt BDMU vosieńniu 2020-ha), sami aktyvisty admaŭlajuć źniavoleńnie ludziej, jakija im dapamahali.

«Heta častaja praktyka ŭ milicyi — pakazać pośpiech adłovu ludziej, što supracoŭničajuć z takimi, jak naša, arhanizacyjami, ale abvinavacić u supracoŭnictvie «levych» ludziej — jakija byli padpisanyja na kanały ruchu «Supraciŭ», naprykład, ci prosta sa śfiery IT.

U lubym vypadku, nam vielmi sumna, kali zatrymlivajuć lubych ludziej — ci za koler adzieńnia, ci za padpisku, ci za palityčnaje mierkavańnie. Mienavita tamu «Kibierpartyzany» i stvaryli «Partyzanski Telehram» — kod hetaj prahramy jość u adkrytym dostupie. Biaśpieka — najpierš, ludzi pavinny pra jaje kłapacicca. Heta minimalnaje dziejańnie, jakoje biełarusy mohuć zrabić unutry Biełarusi — zaścierahčy siabie. «Partyzanski Telehram» dziejničaje tak, što ty prydumlaješ śpiecyjalny kod, i kali ciabie zatrymlivajuć, ty nazyvaješ jaho supracoŭniku MUS. Ën jaho ŭvodzić, i aŭtamatyčna pačynajuć vydalacca padpiski, čaty — usio toje, što było adznačana čałaviekam dla hetaj mety pieršapačatkova. Vielmi zaklikajem usich unutry Biełarusi karystacca takimi rečami i VPN».

Jašče adzin z kirunkaŭ pracy kibierpartyzan — stvareńnie biaśpiečnych botaŭ, jakija dazvalajuć dzialicca infarmacyjaj całkam ananimna. Tak, jany stvaryli kala sta botaŭ dla roznych apazicyjnych kanałaŭ i hramadzianskich inicyjatyŭ.

Čaho čakać ad «Kibierpartyzan» bližejšym časam?

«Kibierpartyzany» kažuć, što dla ich i ŭsiaho ruchu «Supraciŭ», u skład jakoha jany ŭvachodziać, hałoŭnyja mety z 2020 hoda zastajucca niaźmiennymi:

«Pa-pieršaje — terytaryjalnaja cełasnaść, niezaležnaść krainy. Pa-druhoje — źmiena režymu, i pa-treciaje — pierachod na demakratyčnuju sistemu ź niezaležnymi instytutami, sudami, miedyjaresursami i svabodaj udziełu ŭ palityčnym žyćci. Dla dasiahnieńnia hetaj mety taktyčna važnaja padtrymka Ukrainy, — ličyć Šamietaviec. — Važna zrabić usio, kab rasijski režym pačaŭ razvalvacca. Rasijskaja impieryja nie daść spakojna isnavać ni Biełarusi, ni Ukrainie».

Juljana Šamietaviec

Juljana Šamietaviec

Čytajcie taksama:

Čyhunačnik pra ŭzłom sistemy na Biełaruskaj čyhuncy: «Rabočyja radyja, što ŭsio tak adbyvajecca»

«Biesprecedentny pravał». «Kibierpartyzany» skrali bazy siłavikoŭ, da čaho heta pryviadzie?

Клас
95
Панылы сорам
3
Ха-ха
2
Ого
0
Сумна
1
Абуральна
1