Hramadstva

Łukašenka choča, kab advakaty byli «dziaržaŭnymi ludźmi», a na «prydumanuju» svabodu zabylisia

Siońnia Łukašenka prymaje z dakładam ministra justycyi Siarhieja Chamienku.

«Advakat pavinien vykonvać svaje funkcyi, nie bajučysia ničoha, ale ŭ toj ža čas my pavinny razumieć, što heta dziaržaŭny čałaviek.

I jaho dziejańni pavinny być zasnavanyja na normach zakona, a nie niejkich prydumanych normach — svabody słova i inšych svabod. My ŭžo najelisia hetaj svabody. Dziakuj bohu, ubačyli, jakuju svabodu nam siudy niasuć», — skazaŭ Łukašenka.

Siarhiej Chamienka byŭ pryznačany ministram justycyi letaś u kastryčniku. Da hetaha jon byŭ namieśnikam ministra ŭnutranych spraŭ, kamandavaŭ unutranymi vojskami. Łukašenka zaznačyŭ, što novy ministr mieŭ mahčymaść pahladzieć na Miniust «śviežym pohladam». 

Łukašenka daručyŭ Miniustu nieadkładna razhortvać pracu pa narmatvorčaści ŭ padtrymku novaj Kanstytucyi i «praciahvać pracu pa ŭdaskanaleńni zakanadaŭstva pa pytańniach dziejnaści palityčnych partyj i inšych hramadskich abjadnańniaŭ». 

«Ludziam treba rastłumačyć paniaćcie «hramadzianskaja supolnaść» i vyrazna adlustravać heta ŭ zakanadaŭstvie», — skazaŭ jon. 

Pavodle źviestak Miniusta, kolkaść palityčnych partyj i prafiesijnych sajuzaŭ u Biełarusi za apošni čas nie źmianiłasia — 15 i 25 adpaviedna.

A voś kolkaść hramadskich abjadnańniaŭ źniziłasia da 2978, što źviazana ź ich «invientaryzacyjaj, praviedzienaj orhanami justycyi va ŭzajemadziejańni z pravaachoŭnikami».

U krainie, pa danych Miniusta, za minułyja paŭhoda likvidavana 116 hramadskich abjadnańniaŭ.

Łukašenka, prymajučy z dakładam ministra justycyi Siarhieja Chamienku, źviarnuŭ uvahu na «budučuju vialikuju pracu ŭ partyjnym budaŭnictvie i naviadzieńni paradku ŭ hramadskich abjadnańniach», paviedamlaje BIEŁTA. 

Za apošnija paŭtara hoda dziasiatki advakataŭ byli pazbaŭlenyja licenzij, niekatoryja vyjšli z składu kalehij samastojna. Taksama byŭ pryniaty novy zakon ab advakatury, pavodle jaho abaroncy nie mohuć pracavać indyvidualna abo ŭ advakackim biuro — tolki ŭ składzie jurydyčnych kansultacyj.

Siabruje z kiraŭnikom HUBAZiK. Što viadoma pra Siarhieja Chamienku, jaki staŭ novym ministram justycyi

Kamientary

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii1

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii

Usie naviny →
Usie naviny

Paśla 2 hadoŭ źniavoleńnia vyjšaŭ na volu staršynia AHP Mikałaj Kazłoŭ9

Borys Džonsan raskazaŭ, u čym źmiest mirnaha płana Donalda Trampa pa Ukrainie7

Łukašenka: My «kinuli jakar» u Rasii i Kitai, ale treba znachodzić šlachi supracoŭnictva i ź ES4

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu12

Namieśnik kiraŭnika MZS Polščy nazvaŭ try ŭmovy narmalizacyi adnosin ź Minskam9

Za «abrazu pradstaŭnika ŭłady» mastačcy z Połacka pryznačyli prymusovaje lačeńnie. Jana viarnułasia z Polščy3

«Ź lohkim vietram» i «Narešcie, bro» — što pišuć Bajdenu ŭ tvitary

Stryžak raskazaŭ, ci ŭziaŭ by miljon dalaraŭ ad Čyža6

U Biełarusi źjavicca nacyjanalny videachostynh — vidieo.bieł 10

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii1

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii

Hałoŭnaje
Usie naviny →