Vajna

«Jak vyzvalim Ukrainu, pojdziem vyzvalać Minsk». Wall Street Journal apublikavaŭ vialiki artykuł pra dobraachvotnikaŭ va Ukrainie

Upłyvovaje amierykanskaje vydańnie Wall Street Journal pahutaryła ź biełaruskimi i rasijskimi dobraachvotnikami, jakija ličać, što šlach da vyzvaleńnia ich krain pačynajecca na ŭkrainskim froncie.

Z 24 lutaha, kali Pucin napaŭ na Ukrainu, sotni biełaruskich dobraachvotnikaŭ dałučylisia da biełaruskaha bataljona Kastusia Kalinoŭskaha i inšych anałahičnych farmiravańniaŭ u składzie Uzbrojenych sił Ukrainy. Jak kažuć kiraŭniki biełaruskaj apazicyi, jašče bolš za tysiaču dobraachvotnikaŭ čakajuć razhladu ich zajavak na ŭvachodžańnie ŭ skład bataljona i adpaviednaha navučańnia.

Inšaje vajskovaje farmiravańnie, tak zvanaja «Svaboda Rasii», zaraz rychtujecca da adpraŭki na front. Siarod jaho členaŭ — byłyja rasijskija sałdaty, što trapili ŭ pałon i pierajšli na inšy bok, a padtrymlivajuć novy lehijon upłyvovyja lidary rasijskaj apazicyi ŭ vyhnańni, piša Wall Street Journal.

Pavieł Kułažanka, bataljon Kastusia Kalinoŭskaha. Fota: Wall Street Journal. 

Bataljon Kalinoŭskaha zaraz składajecca prykładna z 200 asob: ad aktyvistaŭ i błohieraŭ, jakija nie majuć bajavoha vopytu, da vieteranaŭ vajny na Danbasie. Sam bataljon užo ŭdzielničaŭ u bajavych padziejach: jon dapamahaŭ abaraniać Kijeŭ, horad, jaki rasijanie tak i nie zdoleli ŭziać za piać tydniaŭ žorstkich bajoŭ.

Zaraz va Ukrainie farmirujecca i inšy biełaruski bataljon — «Pahonia», biełaruskija častki taksama jość va ŭkrainskaj terabaronie, haradach Adesa i Łuck.

Taksama aktyvisty ŭ Biełarusi spalvajuć abstalavańnie na čyhuncy, jakuju vykarystoŭvaje rasijskaja armija, kab pierapraŭlać zbroju i hruzy na kijeŭski front.

Franak Viačorka, daradca Śviatłany Cichanoŭskaj, tłumačyć dla Wall Street Journal: tyja biełarusy, što zaraz zmahajucca ŭ šerahach ukrainskaj armii, stanuć asnovaj armii novaj Biełarusi, kali režym Łukašenki padzie.

Chutka paśla pačatku vajny Uładzimir Zialenski zaprasiŭ dobraachvotnikaŭ z usiaho śvietu pryjazdžać i zmahacca za niezaležnaść Ukrainy ŭ navastvoranym Internacyjanalnym lehijonie. Bataljon «Pahonia» źjaŭlajecca jaho častkaj. Bataljon Kalinoŭskaha, naadvarot, uvachodzić u rehularnuju ŭkrainskuju armiju, navat maje ŭłasnaha biełaruskaha kiraŭnika. Na siońnia troje sałdat bataljona zahinuli ŭ bai.

Ruskija zmahajucca suprać ruskich

Biełaruskuju apazicyju ŭžo doŭha natchniaŭ prykład ukrainskaha supracivu Rasii. A voś dla rasijan ideja zmahacca suprać ułasnych suajčyńnikaŭ — niešta davoli novaje.

Kanstancin Sunzik, bataljon Kastusia Kalinoŭskaha. Fota: Wall Street Journal

Pra farmiravańnie «Svaboda Rasii» stała viadoma niekalki dzion tamu, kali troje jaho ŭdzielnikaŭ vystupili na pres-kanfierencyi ŭ Kijevie. Hetyja mužčyny ŭ čornych bałakłavach raspaviali, što trapili va Ukrainu z rasijskaj armijaj, ale potym apynulisia ŭ pałonie i pačali sumniavacca ŭ aficyjnaj rasijaskaj ideałohii. Na kanfierencyi jany admovilisia pradjaŭlać niejkija dokazy svajoj raniejšaj słužby ŭ rasijskaj armii i nie raskazvali detalna, u jakich vajskovych adzinkach i ŭ jakim rehijonie Ukrainy vajavali. Taksama hetyja ludzi nie nadta šmat raspaviadali pra samu «Svabodu Rasii», ale paviedamili, što ŭ jaje skład uvachodziać, u tym liku, biełaruskija sałdaty.

Marat Hielman, rasijski apazicyjny aktyvist, kaža, što chacia rasijskija dobraachvotniki na ŭkrainskim baku i nie vyhladajuć jak značnaja vajennaja adzinka, ich palityčnuju važnaść ciažka pieraacanić. Hetyja ludzi, tłumačyć Hielman, dajuć nadzieju, što kali vajna skončycca i stanie viadomym, što hramadzianie Rasii dapamahali ŭkraincam zmahacca z ahresaram, heta palehčyć budučy dyjałoh pamiž ruskimi i ŭkraincami.

Što datyčycca Biełarusi, to hetaja kraina zaraz adčuvaje surjozny rost upłyvu Rasii. Situacyja pahoršyłasia paśla vybaraŭ 2020 hoda, kali Łukašenka žorstka zadušyŭ masavyja pratesty niazhodnych z vynikami vybaraŭ.

Siarhiej Biaspałaŭ, bataljon Kastusia Kalinoŭskaha. Fota: Wall Street Journal

Siarhiej Biaspałaŭ — adzin ź biełaruskich dobraachvotnikaŭ va ŭkrainskaj armii — źjechaŭ ź Biełarusi ŭ 2020 hodzie, kali niekatoryja ź jaho siabroŭ byli zatrymanyja za vuličnyja pratesty. Biaspałaŭ jak žurnalist i błohier, jaki kiruje niekalkimi telehram-kanałami, ličyŭ, što moža stać nastupnaj cellu.

Kali pačałasia vajna, Biaspałaŭ znachodziŭsia ŭ Kijevie. U tym chaosie, što adbyvaŭsia ŭ pačatku ŭvarvańnia, ukrainskija śpiecsłužby aryštavali Biaspałava, bo padazravali, što jon rasijski dyviersant. Kab dakazać im, što heta nie tak, Biaspałaŭ pakazaŭ ukraincam svaje telehram-kanały i tatu «Stop Łuka».

Zaraz Siarhiej nie tolki dałučyŭsia da bataljona, ale i dapamahaje pryciahvać tudy novych rekrutaŭ. «Jak tolki vyzvalim Ukrainu, pojdziem vyzvalać Minsk», — kaža jon.

«Naša Niva» adnaŭlaje zbor danataŭ — padtrymać prosta

Čytajcie taksama: 

Meta Rasii numar adzin: voś dzie projdzie hałoŭnaja bitva vajny

Zahinuły biełaruski dobraachvotnik pracavaŭ dalnabojščykam u Polščy i pakinuŭ pracu, kab abaraniać Ukrainu

Bajec, miedyk, fond Żyvi, FreeShop Partyzanka… Vialiki repartaž pra biełarusaŭ, jakija dapamahajuć Ukrainie

«My dakładna razumieli, što nie vyžyviem». Biełaruski dobraachvotnik Dzianis «Kit» raskazaŭ pra piekła pad Bučaj

Kamientary

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman20

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Usie naviny →
Usie naviny

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

Nazvanyja najlepšyja hulcy Jeŭra-2024, małady futbalist i hulec finału

Pamior biełaruski kampazitar Leanid Hucin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA6

Biznesoŭcu i kiraŭnika respublikanskaha turystyčnaha sajuza asudzili za supracu ź litoŭskimi śpiecsłužbami 3

Jašče adna achviara štormu — dreva zabiła chłopčyka pad Rečycaj

Stała viadoma asoba čałavieka, jakoha zastrelili na mitynhu Trampa1

Jarmošyna raskazała, kaho dapuściać da ŭdziełu ŭ vybarach-202520

Jarmošyna pra Cichanoŭskuju: Prosta pradaŭščyca na fonie Karatkievič u 2015-m46

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman20

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Hałoŭnaje
Usie naviny →