Hramadstva

Čyrvony Kryž pra adsutnaść tualetnaj papiery ŭ izalatarach: Ciapier u nas niama čaho pieradavać

Na minułym tydni pravaabaroncam stała viadoma, što na Akreścina i ŭ Žodzinie zatrymanym nie vydajuć tualetnaj papiery. Zamiest jaje była praŭładnaja hazieta «SB. Biełaruś siehodnia». Spytali ŭ Biełaruskaha Čyrvonaha Kryža, jaki zvyčajna pieradaje srodki hihijeny ŭ izalatary, čamu skłałasia takaja situacyja.

Voś što adkazali ŭ pryjomnaj, kudy my patelefanavali jak zvyčajnyja hramadzianie:

«Ciapier u nas niama čaho pieradavać. Tolki addajom niešta mihrantam, jakija tam znachodziacca, čakajuć departacyi. Razdajom pa praduktovym i hihijeničnym nabory.

My pracujem pa zapycie. Čakajem, kali budzie mahčymaść usio zakupić, a taksama kali da nas źvierniecca CIP. U nas jość ź imi pahadnieńnie. Jany źviartajucca — my pryvozim.

Na pačatku minułaha tydnia, zdajecca, jany nam niešta pisali. Treba paćvierdzić, i tady budziem dumać. Pieryjadyčna jany źviartajucca».

«My prosta maryli patrapić u karcar». Minčanka raskazała pra ździeki z zatrymanych u izalatarach

«Vyvieŭ žančynu ŭ inšy pakoj i ŭdaryŭ hałavoj ab ścianu». Vykładčyca Natalla Dulina raskazała pra svajo źniavoleńnie na Akreścina 

Kamientary

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii7

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii

Usie naviny →
Usie naviny

Pad Babrujskam na trasie dobra nasypała hradu

U Minsku za pratesty buduć sudzić muža i žonku. U ich troje dziaciej3

«Usiakija situacyi ŭ žyćci byvajuć». Pavuk spytaŭ u miascovych uładaŭ pra šachied, što ŭpaŭ u Akciabrskim3

Ihar Strałkoŭ (Hirkin) budzie pracavać kraŭcom u kałonii1

Paśla 2 hadoŭ źniavoleńnia vyjšaŭ na volu staršynia AHP Mikałaj Kazłoŭ9

Borys Džonsan raskazaŭ, u čym źmiest mirnaha płana Donalda Trampa pa Ukrainie7

Łukašenka: My «kinuli jakar» u Rasii i Kitai, ale treba znachodzić šlachi supracoŭnictva i ź ES4

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu12

Namieśnik kiraŭnika MZS Polščy nazvaŭ try ŭmovy narmalizacyi adnosin ź Minskam9

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii7

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii

Hałoŭnaje
Usie naviny →