Śviet

Ministr abarony ZŠA: Rasija istotna nie źmienić chod vajny hipierhukavymi rakietami

Ministr abarony ZŠA Łłojd Ościn miarkuje, što ŭžyvańnie Rasijaj hipierhukavych rakiet istotnaj roli ŭ vajnie suprać Ukrainy nie ihraje.

Fota: Rod Lamkey Jr./AFP via Getty Images

Ościn dadaŭ, što rasijskija vojski zatrymalisia na svaich pazicyjach i nie mohuć prasunucca dalej. Jon adznačyŭ, što ŭkrainskija vajskoŭcy efiektyŭna ŭžyvajuć vidy ŭzbrajeńnia, dadzienyja im zachodnimi partniorami.

Pa słovach Łłojda Ościna, prablema z rasijskimi vojskami — u pieršuju čarhu ŭ drennym kiraŭnictvie. «Sałdaty nie matyvavanyja», skazaŭ Ościn u intervju CNN. Armija Kramla paśpiachova madernizavałasia ŭ apošnija hady, ale jana «drenna kiravanaja».

Sa słoŭ Ościna, «niama ničoha horš dla arhanizacyi, čym drennaje kiraŭnictva, i heta mienavita toje, što tut pakazvajuć rasijanie».

U mnohich miescach, naprykład, na froncie ŭ Kijevie, rasijskaja armija ciapier vymušanaja abaraniacca. Dla hetaj mety łahistyka armii nie budzie funkcyjanavać, pakolki patrebna vajna inšaha maštabu. «Rasiejskaja armija ciapier nievierahodna ŭraźlivaja», — skazaŭ Ościn.

Kamientary

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?14

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask31

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?14

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →