Navuka i technałohii

Rasija ŭžyła va Ukrainie hipierhukavuju zbroju. Što jana saboj ujaŭlaje?

Ministerstva abarony Rasii paviedamiła, što ŭžyło hipierhukavyja rakiety «Kinžał» dla źniščeńnia vajskovych składaŭ pad Ivana-Frankoŭskam. Što heta za rakiety?

MiH-31K z rakietaj kompleksu «Kinžał». Fota: Ministerstva abarony RF.

Hipierhukavymi nazyvajuć rakiety, jakija zdolnyja lacieć z chutkaściu, što pieravyšaje chutkaść huku ad 5 da 25 razoŭ (ad 1,6 da 8 km/s). Na takoj chutkaści vakoł rakiety ŭtvarajecca płazma — heta, z adnaho boku, robić vielmi składanym kiravańnie rakietaj, a ź inšaha, abaraniaje takuju rakietu ad srodkaŭ radyjoelektronnaj baraćby. Padčas palotu takija rakiety mohuć niepradkazalna mianiać trajektoryju.

Kambinacyja hetych faktaraŭ robić źniščeńnie padobnaha typu rakiet srodkami supraćpavietranaj abarony vielmi składanaj zadačaj.

U 2018 h. Pucin publična zajaviŭ ab stvareńni hipierhukavoha rakietnaha kompleksu «Kinžał». Źniščeńnie vajskovych składaŭ stała pieršym, prynamsi aficyjna ahučanym, užyvańniem hetaj zbroi. Sama rakieta źjaŭlajecca avijacyjnym varyjantam rakiet kompleksu «Iskander». Dla zapusku hetych rakiet vykarystoŭvajecca śpiecyjalna dla hetaj mety madernizavany źniščalnik MiH-31, ź jakoha na vyšyni 12—15 km i ažyćciaŭlajecca pusk. Palot adbyvajecca ŭ strataśfiery, dzie našmat mienšaje supraciŭleńnie pavietra. Rakieta dasiahaje hipierhukavoj chutkaści na vyšyni kala 20 km i moža pralacieć bolej za 2000 km. Bajavaja častka rakiety moža źmiaščać da 500 kh vybuchovych rečyvaŭ albo nieści jadzierny zarad. Rakiety «Iskander» mohuć mieć jadziernuju bajavuju častku mahutnaściu da 50 kiłaton (dla paraŭnańnia, mahutnaść bomby, skinutaj na Chirasimu, aceńvałasia ŭ 18 kiłaton), imavierna, toje ž tyčycca rakiet «Kinžał».

Vykarystańnie hetaha typu rakiet u vajnie z Ukrainaj vyhladaje nieracyjanalnym, jaho varta razhladać chutčej jak demanstracyju siły pierad zachodnimi krainami.

CNN: U ZŠA paćvierdzili, što Rasija zapuściła hipierhukavyja rakiety pa Ukrainie

Kitaj zapuściŭ hipierhukavuju rakietu

Zachad masava pieradaje Ukrainie supraćtankavyja rakiety. Jany spyniać rasijskaje ŭvarvańnie? 

Kamientary

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava13

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Usie naviny →
Usie naviny

Byłaja palitźniavolenaja: Maja siamja patraciła za dva hady $10 tysiač na advakataŭ i pieradačy dla mianie1

«Kali b mnie płacili — siadzieła b i čytała ludziam knihi, navat za małyja hrošy». Intervju z aktrysaj Zojaj Biełachvościk2

U voziery Śviciaź zabaranili kupacca. U čym pryčyna?1

Mercedes urezaŭsia ŭ Fiat, a paśla źbiŭ dvuch čałaviek

Tramp staŭ najstarejšym kandydatam na pasadu prezidenta ZŠA ŭ historyi5

Minsk apynuŭsia ŭ topie samych tannych haradoŭ śvietu — za žyllo treba płacić u 10 razoŭ mienš, čym u Ńju-Jorku7

Pieršyja prablemy biełarusaŭ na Alimpijadzie ŭ Paryžy. Vieślary ŭžo tam, a łodki nie prapuścili 

Topavy amierykanski časopis sprahnazavaŭ, kolki biełarusy zavajujuć miedaloŭ na Alimpijadzie. U rasijan budzie nul

Charys zaručyłasia dastatkovaj padtrymkaj dla vyłučeńnia kandydatam u prezidenty

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava13

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Hałoŭnaje
Usie naviny →