Śviet

Paśla strat i «pijar-vajny» kadyraŭcy z Ukrainy viarnulisia ŭ Čačniu

Padčas znachodžańnia va Ukrainie čačenskija vajskoŭcy rasijskaj armii (taksama viadomyja jak kadyraŭcy, pavodle imieni lidara Čačenskaj Respubliki Ramzana Kadyrava) stracili sotni vajskoŭcaŭ i 13 sakavika viarnulisia ŭ Hrozny, piša «Svaboda». 

Kadyraŭcy praviali peŭny čas u łahiery ŭ lesie Kijeŭskaj vobłaści. Fota ad kontrvyviedki SBU

U kontrvyviedcy Słužby biaśpieki Ukrainy (SBU) «Radyjo Svaboda» raskazali pra straty kadyraŭcaŭ va Ukrainie, nazvali imiony kamandziraŭ čačenskich padraździaleńniaŭ Rashvardyi, jakija zaśviacilisia pad Kijevam, i paviedamili detali ich dačynieńnia da rasijskaha ŭvarvańnia.

13 sakavika praŭładnyja rasijskija telehram-kanały apublikavali videa vajskovaha mitynhu, jaki prachodziŭ u padvalnym pamiaškańni pry ŭdziele Ramzana Kadyrava. Śćviardžałasia, što zapis zrobleny va Ukrainie, za niekalki kiłamietraŭ ad Kijeva. Krytyki Kadyrava nazvali hetuju infarmacyju čarhovaj sprobaj pijaru na temie vajny. U kontrvyviedcy SBU paviedamili «Radyjo Svaboda», što Kadyraŭ va Ukrainie nie byŭ, a 13 sakavika — heta byŭ dzień, kali hrupoŭku «kadyraŭcaŭ» vyvieli z Kijeŭskaj vobłaści ŭ Biełaruś i dalej u Čačniu.

Bai za Hastomiel

Paviedamleńni ab udziele čačenskich vajskoŭcaŭ va ŭvarvańni Rasii va Ukrainu źjavilisia ŭ pieršyja dni vajny. 26 lutaha ŭ internecie zjaviłasia i videa, na jakim mierkavanyja čačenskija vajskoŭcy vyviešvajuć rasijski ściah na budynku vajskovaj čaści ŭ Hastomieli za 50 kiłamietraŭ na paŭnočny zachad ad ukrainskaj stalicy. Na zapisie adzin z bajcoŭ, źviartajučysia da Ramzana Kadyrava, zajaŭlaje, što jaho padraździaleńnie adbiła try ataki ŭkrainskaj armii i zachapiła abjekt.

Uzbrojenyja siły Ukrainy pryznali sapraŭdnaść videazapisu, ale zajavili, što kadyraŭcy zajšli na terytoryju pustoha ŭčastku — bajoŭ za jaho nie było.

27 lutaha stała viadoma, što padčas uvarvańnia va Ukrainu zahinuŭ kamandzir 141-ha matapołka čačenskaj Rashvardyi hienierał Mahamied Tušajeŭ. Jak paviedamlajecca, heta paćvierdziŭ i pałonny bajec hetaha padraździaleńnia.

«26 lutaha 450 kadyraŭcaŭ sprabavali praniknuć na ŭkrainskuju ziamlu kala aeraporta ŭ Hastomieli padčas sproby desantnaj apieracyi, ale niaŭdała. 28 lutaha niekalki sotniaŭ bajcoŭ byli zabityja», — paviedamiŭ surazmoŭca «Radyjo Svaboda» u kontrvyviedcy SBU.

27 lutaha ŭ internecie zjaviłasia videa vielizarnaj kałony «kadyraŭcaŭ» z podpisam, što jano było źniataje ŭ rajonie na poŭnačy ad Kijeva. Amal adnačasova z tym u sacyjalnych sietkach zjaviłasia videa, vierahodna, z horada Buča. Na zapisie miascovy žychar pakazvaje źniščanuju kałonu vajskovaj techniki i kaža: «Heta kadyraŭcy».

Ramzan Kadyraŭ spačatku admaŭlaŭ achviary siarod svaich bajcoŭ, ale 28 lutaha pryznaŭ hibiel dvuch čačenskich vajskoŭcaŭ, choć nie nazvaŭ ich proźviščaŭ: «Na žal, jość achviary siarod uradžencaŭ Čačenskaj Respubliki. Dvoje zahinuli, jašče šeść atrymali ranieńni».

Druhaja sproba

Pavodle źviestak kontrvyviedki SBU, 4 sakavika ź Biełarusi praz Čarnobylskuju zonu prybyŭ zvodny atrad rasijskich vajskoŭcaŭ z Čačenskaj Respubliki kolkaściu kala 1200 čałaviek. U jaho skład uvajšli vajskoŭcy bataljona «Poŭnač» (kamandzir Mahamied Tušajeŭ, zabity), «Poŭdzień» (Chusiejn Miežydaŭ) i Achmat-Hroźnienskaha AMAPu (Anzor Bisajeŭ).

Hetuju hrupu ŭznačaliŭ pamočnik Ramzana Kadyrava Daniił Martynaŭ. Jon maje dośvied pracy ŭ specnazie FSB, staŭ paplečnikam kiraŭnika Čačni ŭ 2017 hodzie. U internecie jość sumiesnaje fota Martynava i Tušajeva z podpisam na mašynie «na Kijeŭ».

«Kadyraŭcy» raźbili svoj łahier u lesie kala Baradzianki. Pavodle źviestak SBU, adnojčy ŭnačy ŭ łahiery byli padarvanyja bojeprypasy, častka bajcoŭ zahinuła.

«Z taho času jany stali bolš aściarožnymi i padzialilisia na niekalki hrup. Adnak niepasredna ŭ bajach jany nie ŭdzielničali, a tolki zajmalisia tym, što «kašmaryli» miascovaje nasielnictva ŭ rajonie Baradzianki, Babincaŭ, Kaciužanki i až da Luciža. Adnačasova zdymali roznyja videa dla sacyjalnych sietak», — skazaŭ surazmoŭca ŭ kontrvyviedcy SBU.

Jak paviedamiła ŭpaŭnavažanaja Viarchoŭnaj Rady pa pravach čałavieka Ludmiła Dzianisava, kadyraŭcy, u pryvatnaści, zachapili psichanieŭrałahičny internat u Baradziancy Kijeŭskaj vobłaści, dzie na toj momant znachodziłasia 600 čałaviek.

«My bačym, što jany prysutničajuć na terytoryi Ukrainy ad pačatku kanfliktu, ale ŭ vyniku my nikoli nie bačyli ich udziełu ŭ bajach. Jak my ich nazyvajem, heta pijar. To-bok jany mohuć zdymać šmat videa, šmat fatahrafavać, jak chodziać z aŭtamatami, «prybirajuć» damy, nibyta razdajuć humanitarnuju dapamohu i nibyta dahladajuć mirnych žycharoŭ. Ale heta ŭsia ich aktyŭnaść, jakuju my ŭvieś čas nazirajem», — skazaŭ «Nastojaŝiemu vriemieni» zanavalnik Sonflict Intelligence Team Rusłan Levijeŭ.

Viadomy rasśledavalnik Chrysta Hrozieŭ u adnym z efiraŭ skazaŭ, što ŭ Bellingcat jość fota taho, što narabili kadyraŭcy va Ukrainie, ale z etyčnych mierkavańniaŭ apublikavać ich jany nie mohuć.

Narešcie, pavodle źviestak kontrvyviedki SBU, 13 sakavika kadyraŭcaŭ evakujavali z terytoryi Kijeŭskaj vobłaści praź Biełaruś i dalej pavietranym šlacham u Čačniu. Adnačasova z tym Ramzan Kadyraŭ zajaviŭ, što adpraŭlaje va Ukrainu jašče tysiaču svaich bajcoŭ.

Alaksiej Daniłaŭ raskazaŭ pra «kadyraŭcaŭ», jakija pryjazdžali va Ukrainu «dla likvidacyi Zialenskaha»

Kamientary

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask32

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →