Śviet

Samaje sakretnaje miesca na miažy. Voś jak ukraincam pieradajuć zachodniuju dapamohu

Narody Uschodniaj Jeŭropy ŭźnialisia na dapamohu susiedziam-ukraincam. Žurnalistam amierykanskaha vydańnia Washington Post dazvolili pabačyć pieradaču Ukrainie techniki, sabranaj litoŭskimi vałanciorami. Kab nazirać za hetaj padziejaj, reparcioram daviałosia adklučyć u telefonach funkcyju hieałakacyi.

Na ukrainska-polskaj miažy. Fota: AR.

Miesca, dzie Ukrainie pieradajuć zbroju i techniku, nieprykmietnaje. Tam niama ni čynoŭnikaŭ, ni mytnikaŭ.

Niedaloka adtul znachodzicca ŭkrainskaja vajskovaja baza, dzie niekalki dzion tamu jak minimum 35 čałaviek zahinuli ŭ vyniku rasijskaha rakietnaha ŭdaru.

Voś tudy na dośvitku prybyŭ kanvoj ź siamnaccaci hruzavikoŭ. Jon pieravoziŭ 24 tony dyzielnaha paliva i 45 transpartnych adzinak: madernizavanyja džypy, mašyny chutkaj dapamohi, braniravanuju inkasatarskuju mašynu i vajennuju palavuju kuchniu. Trochi paźniej čakaŭsia jašče adzin kanvoj — z hienieratarami, radyjoprymačami, dronami dla nazirańnia, pryborami načnoha bačańnia i, što najbolš važna, z amal 7 tysiačami kulenieprabivalnych kamizelek i šlemaŭ.

Ciapierašni kanvoj prybyŭ na miažu ź Litvy — krainy, jakaja nie časta zajmajecca vajennymi pastaŭkami, ale pry hetym akazvaje zaraz vialikuju dapamohu Ukrainie. Asnoŭnaja dapamoha ź Litvy idzie praz arhanizacyju Blue/Yellow, jakaja była zasnavanaja ŭ 2014 hodzie, kab dapamahać Ukrainie zmahacca z rasijskaj ahresijaj. Z pačatkam adkrytaha rasijskaha ŭvarvańnia vyrasła ŭ šmat razoŭ kolkaść hrošaj, što achviarujuć arhanizacyi, i adpaviedna kolkaść dapamohi ad jaje. Ciapier Blue/Yellow adpraŭlaje kanvoj na miažu kožnyje čatyry-piać dzion.

Siarod tych, chto dapamahaŭ z pastaŭkami, byŭ 43-hadovy žychar Vilniusa Dajnijus Navikas. Kali paŭstała pytańnie pra padrychtoŭku kanvoju, Navikas adrazu padumaŭ pra svoj čorny Grand Cherokee 2015 hoda vypusku.

Razam z žonkaj jany advieźli mašynu (z zapasnoj paraj zimnich šyn) u haraž na ŭskrajku Vilni. Tam jany pabačyli parkinh ź dziasiatkami mašyn, jakija treba było pierapravić va Ukrainu. Miechaniki z haraža pracavali načami i ŭ vychadnyja, kab praviarać ruchaviki mašyn i, kali nieabchodna, adpraŭlać ich u ramont. Da niekatorych mašyn byli pryvaranyja broniepłaściny.

Padarožža

Kab dajechać ź Litvy da ŭkrainskaj miažy, kanvoju spatrebiłasia 19 hadzin. Mašyny ruchalisia adpaviedna z chutkaściu samaha pavolnaha z hruzavikoŭ, jakaja składała 80 kiłamietraŭ u hadzinu. Vyjazdžali ź Vilniusa ŭ supravadžeńni dźviuch mašyn miascovaj palicyi, kali pierajechali miažu z Polščaj, kanvoj uziali pad apieku polskija palicejskija. Prykładna ŭ dźvie hadziny nočy kanvoj spyniŭsia na zapraŭcy na poŭnačy ad Varšavy, kab kiroŭcy mahli paspać choć paru hadzin.

Ukrainski bok dasłaŭ na sustreču z kanvojem pradstaŭnikoŭ 20 adzinak ukrainskaha vojska — jak rehularnaj armii, tak i dobraachvotnikaŭ. Adnym z takich ludziej byŭ lejtenant Andrej Bystruk z Zaparožskaj terabarony.

Jon jechaŭ kala 11 hadzin z abłožanaha ŭschodnieŭkrainskaha horada Dniepr, kab atrymać tut transpartnyja srodki i niejak zamianić samarobnyja žylety sa stali i lnu, jakija zaraz nosiać jaho bajcy. Kab całkam zakryć ich patreby, Bystruku nieabchodna 3 tysiačy kulenieprabivalnych žyletaŭ, i jamu paabiacali, što sa źjaŭleńniem druhoha kanvoja jon zdoleje atrymać da 400 takich žyletaŭ.

Lejtenanta taksama cikavili hruzaviki — na ich možna raźmiaścić reaktyŭnuju supraćtankavuju zbroju ci kulamiot, jak heta robiać paŭstancy ŭ Livii ci Siryi. Dla hetaha patrebnyja mašyny-pikapy, a ich u ciapierašnim kanvoi było nie tak šmat, ale Bystruk usio ž byŭ rady pabačyć mašyny Pathfinder, Freelander i Pajero. Jak tłumačyć lejtenant Bystruk, takija mašyny vielmi patrebnyja ŭkraincam, i tyja ŭdziačnyja litoŭcam za pastaŭki.

«Tut siońnia biełarusaŭ usprymajuć jak pasłuhačoŭ terarystaŭ»

«Tolki dziejańnie ratuje». Spytali ŭ viadomych biełarusaŭ, jak pieražyć hetyja časy

Kamientary

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?6

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy19

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel2

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask30

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?6

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →