Śviet

Novaja Paŭnočnaja Kareja ci vasał Kitaja? Voś jakaja budučynia čakaje Rasiju

Zachodnija sankcyi ŭzmacniajucca, i rasijskaja ekanomika ŭžo na miažy bankructva. U toj ža čas, kali Kreml žadaje pieramahčy Ukrainu, jamu treba vialikija pastaŭki zamiežnaj zbroi.

Na antyvajennaj akcyi ŭ Maskvie, 2 sakavika. Fota: AR.

Tamu ŭsio bolš ekśpiertaŭ ličać, što Rasija ŭ ciapierašnim jaje stanie doŭha nie praciahnie. Śpiecyjalist z Centra vyvučeńnia Uschodu Jakub Jakuboŭski charaktaryzuje heta tak: «Situacyja, u jakoj apynułasia Rasija, absalutna biesprecedentnaja. U sučasnaj historyi jašče nie było vypadkaŭ padobnaj izalacyi nastolki vialikaj krainy».

Business Insider pryvodzić niekalki varyjantaŭ taho, jakoj moža być Rasija ŭ budučyni.

Vasał Kitaja

Zaraz Rasija adrezanaja ad zachodnich rynkaŭ, zachodnich finansavych instytutaŭ i zachodnich technałohij. Ale ž śviet robicca ŭsio bolš šmatpolusnym, i mahutnaść Padniabiesnaj raście z kožnym hodam.

Tamu ci moža Kreml zamianić ekanamičnyja suviazi z Zachadam na anałahičnyja kantakty z Kitajem? U apošni čas źjaŭlajecca ŭsio bolš śviedčańniaŭ, što Rasija prosić Piekin pra ekanamičnuju i vajennuju dapamohu ŭ vajnie suprać Ukrainy, chacia Kitaj i abviarhaje heta.

Jakuboŭski tłumačyć, što aljans Maskvy i Piekina nie byŭ by niečym novym. Lidary abiedźviuch krain, Uładzimir Pucin i Si Czińpin, sustrakalisia 4 lutaha, da ŭvarvańnia Rasii va Ukrainu. Jak ličyć ekśpiert, hetaje ŭvarvańnie i nie było b mahčymym biez padtrymki Kitajem pretenzij Maskvy da Zachada.

Ale ž Jakuboŭski kaža, što naŭrad ci Kitaj zaraz hatovy akazvać Rasii mocnuju finansavuju dapamohu. Takoje supracoŭnictva naniesła b vialikuju ekanamičnuju i dypłamatyčnuju škodu Padniabiesnaj. Šmat dla jakich kitajskich kampanij zachodnija sankcyi mahli b stać vialikim udaram, tym bolš što Kitaj zaraz žadaje supracoŭničać ź Jeŭropaj. Praz heta taksama ciažka ŭjavić, što Kitaj budzie zaraz pieradavać u Rasiju vialikuju kolkaść vajennaha abstalavańnia.

Padtrymka Kitaja, ale značna bolš słabaja Rasija

U siaredniaj ci doŭhaterminovaj pierśpiektyvie mahčymy krychu inšy varyjant. Zhodna ź im, Kitaj nie pieratvoryć Maskvu va ŭłasnaha vasała, ale budzie joj krychu dapamahać. U budučym, mahčyma, Piekin pačnie kuplać rasijskija aktyvy ci ŭzmacniać supracoŭnictva.

Toje, što Piekin nie akazvaje Rasii rašučuju dapamohu, užo zaraz aznačaje dla jaje ekanamičnuju katastrofu. Tamu mahčyma, što dapamoha ŭsio-tki budzie, ale nie nadta vialikaja, i što pryjdzie čas «kałanizacyi».

Ale, jak kaža Jakuboŭski, Piekinu tut nie treba śpiašacca. Čym słabiejšaj budzie Maskva, tym lepšaj budzie pazicyja Padniabiesnaj u pieramovach. Kitaj sam nie nadta zacikaŭleny ŭ tym, kab zrabić Rasiju svaim vasałam, bo Piekinu było važna, kab Rasija była mocnaj krainaj, zdolnaj supraćstajać Zachadu. Tym nie mienš, Padniabiesnuju moža zacikavić rasijskaja syravina.

Raspad krainy

Sučasnaja Rasija — zusim nie manalitnaja kraina. Jana vielmi vialikaja, i addalenyja rehijony nie majuć ciesnych suviaziej z Maskvoj. Raniej bolšaść ź ich nie dumali pra niezaležnaść ad Kramla, bo ŭsie pamiatajuć, što zdaryłasia z Čačnioj. Kali taja abviaściła ŭ 90-ja hady pra svaju niezaležnaść, pačałasia žorstkaja i kryvavaja vajna.

Zaraz Maskva asłabieła, a rasijskaja armija vajuje va Ukrainie. Ci nie čas heta dla rasijskich rehijonaŭ, kab abviaścić svaju niezaležnaść? Pakul niama takich sihnałaŭ, ale, jak kaža Jakuboŭski, usio mahčyma.

Uschodnija rehijony, naprykład, Amurskaja vobłaść i Chabaraŭski kraj, amal dakładna buduć uzmacniać supracoŭnictva z Kitajem. Piekin zdoleje šmat im prapanavać, a ŭpłyŭ Maskvy na hetyja častki krainy, naadvarot, budzie padać.

Kramloŭski pieravarot

Ekśpiert rekamienduje nie zabyvać pra mahčymaść źmieny režymu ŭ Kramli. Historyja Rasii viedaje šmat takich zmovaŭ, jakija niaredka byli vynikami biespaśpiachovych vojnaŭ (naprykład, Saviecki Sajuz razvaliŭsia paśla biespaśpiachovaha ŭvarvańnia ŭ Afhanistan).

Ale ž zaraz zachodnija ekśpierty nie ličać taki scenaryj nadta realistyčnym. Niekatoryja rasijskija aliharchi vykazvalisia ŭ apošni čas suprać Pucina, ale ci zdolnyja jany nasamreč jamu pahražać? U Rasii kanstruirujecca dziaržaŭnaja sistema represij, ale nieviadoma, ci zdoleje jana padtrymać pucinski režym, kali ekanomika krainy kančatkova abvalicca.

Druhaja Paŭnočnaja Kareja

Rasija moža pieratvarycca ŭ niešta nakštałt jeŭrapiejskaj KNDR — u adrezanuju ad śvietu krainu, jakaja ź ciaham času budzie ŭsio bolš i bolš źviazanaja z Kitajem. U situacyi, kali Maskva pastajanna sutykajecca z novymi zabaronami na prodaž resursaŭ, taki varyjant robicca davoli realistyčnym.

Ale jość važnaje adroźnieńnie: Rasija, u adroźnieńnie ad KNDR, — vialikaja kraina. Tamu, kali jana i začynicca ad śvietu, heta budzie bolš padobna da sučasnaha Irana. Hetaja kraina taksama žyvie va ŭmovach vielizarnych sankcyj, ale pry hetym palityčny režym u joj davoli stabilny, i jon navat sprabuje znajści ahulnuju movu z Zachadam.

«Rasija blizkaja da poŭnaj parazy». 12 tezisaŭ Frensisa Fukujamy pra toje, jakija nastupstvy budzie mieć pieramoha Ukrainy ŭ vajnie

«Režym supiermaksimalnaha spryjańnia». Što Biełaruś moža atrymać ad Rasii?

Kamientary

Rasijski šachied vybuchnuŭ za 55 km ad Babrujska3

Rasijski šachied vybuchnuŭ za 55 km ad Babrujska

Usie naviny →
Usie naviny

Łatvija choča naohuł zabaranić mašynam ź biełaruskimi numarami pierasoŭvacca pa krainie8

Viciebskaja siamja znajšła źnikłaha svajaka praz 25 hod1

Tramp upieršyniu źjaviŭsia na publicy ź pieraviazanym vucham paśla strełaŭ u Piensilvanii FOTA1

Biełarus, jaki sarvaŭsia sa skały ŭ Kabardzina-Bałkaryi, zahinuŭ

«Bili fłahštokam, kab roŭna stajaŭ na kaleniach pierad načalnikam», — palitviazień, jaki mianiaŭ ściahi na bieł-čyrvona-biełyja, raskazaŭ pra źniavoleńnie

Unačy šachied znoŭ zalacieŭ u Biełaruś1

Na Vałožynščynie błasłavili novy pomnik na mahile śviatara, jakoha zabili kamsamolcy ŭ 1950 hodzie1

Što adbyvajecca z klimatam? Takaja śpioka letam budzie zaŭsiody?6

Biełarusa zatrymali paśla adpačynku ŭ Italii3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Ad zaŭtra abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami maje ŭvieści Litva

Ad zaŭtra abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami maje ŭvieści Litva

Hałoŭnaje
Usie naviny →