Ekanomika

Siaredni zarobak u studzieni źniziŭsia amal na 200 rubloŭ

Naminalny siaredni zarobak u Biełarusi ŭ studzieni skłaŭ 1 477,8 rubla, paviedamlaje Biełstat. 

Naminalny siaredni zarobak, heta značyć da vyličeńnia padachodnaha padatku i strachavych uznosaŭ, u studzieni źniziŭsia na 197,5 rubla ŭ paraŭnańni sa śniežniem. Tady jon pavialičyŭsia na 199 rubloŭ, ale heta było źviazana z vypłataj premij u kancy hoda.

Atrymlivajecca, što ŭ studzieni siaredniaja zarpłata była ŭsiaho na 1,5 rubla vyšejšaj za listapadaŭskuju, jakaja składała 1 476,3 rubla.

U dalaravym ekvivalencie naminalnaja zarpłata ŭ pieršym miesiacy hoda skłała 572 dalary (pa siarednim kursie Nacbanka ŭ studzieni).

Kamientary

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?6

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy19

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel2

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask30

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?6

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →