Mierkavańni

«Łukašenka da apošniaha spadziavaŭsia, što da sapraŭdnaj vajny nie dojdzie». Jak napad Rasii na Ukrainu adabjecca na Biełarusi? Čaho čakać?

Ranicaj 24 lutaha Rasija atakavała Ukrainu. Častka rasijskich vojskaŭ zajšła praz punkt propusku «Vilča» z terytoryi Biełarusi, paviedamili ukrainskija pamiežniki. Atrymlivajecca, što Biełaruś taksama ŭciahnutaja ŭ vajnu? Što budzie dalej? Čaho čakać? Razvažaje analityk Alaksandr Kłaskoŭski.

«Nie fakt, što Pucin zahadzia padrabiazna infarmavaŭ Łukašenku pra svaje płany, — kaža Kłaskoŭski. — Vyhladaje, što Łukašenka nie kantraluje dziejańni rasijskich vojskaŭ na terytoryi Biełarusi.

U hetaj situacyi jon ad pačatku ŭviazaŭsia ŭ avanturnuju i vielmi ryzykoŭnuju hulniu, staŭ padhulvać Pucinu ŭ jahonym cisku na Zachad.

Ale, zdajecca, Łukašenka da apošniaha spadziavaŭsia, što da sapraŭdnaj vajny nie dojdzie, i jon zmoža na situacyi atrymać dyvidendy, niejkuju ŭznaharodu ad Rasii.

Jon i siońnia padkreślivaje, što biełaruskija vojski ŭ hetaj apieracyi nie ŭdzielničajuć, što nijakaj niebiaśpieki dla Biełarusi niama… Ale heta sproba zrabić dobruju minu pry kiepskaj ihry, bo zrazumieła, što ad Łukašenki ŭ hetaj situacyi ničoha nie zaležała i nie zaležyć. Pucin razhladaje jaho prosta jak svoj instrumient. 

Ciapier užo ŭ Łukašenki niama vyjścia z hetaj situacyi. Choć jon vydatna razumieje, jakija strašennyja vydatki ŭsio heta pryniasie dla Biełarusi, vyskačyć z kalainy jon užo nie moža, choć robić adčajnyja sproby navat ciapier naciahnuć na siabie tohu miratvorca.

Jon ža prapanavaŭ, kab pamiž Ukrainaj i Rasijaj adbylisia pieramovy ŭ Biełarusi, ale vidavočna, što heta pustaja rytoryka, bo Kijeŭ na takoje nie pojdzie — ad siońnia dla ukrainskaj nacyi i ŭładaŭ biełaruski režym — saŭdzielnik ahresii, jak by Łukašenka ni sprabavaŭ vykrucicca».

Jak rasijskaja ahresija va Ukrainie adabjecca na Biełarusi?

«Ničoha dobraha nie budzie. I nie tolki dla režymu, ale i dla Biełarusi ŭ cełym, — daje sumny prahnoz ekśpiert. — Pa-pieršaje, buduć sankcyi jak suprać Rasii, tak i suprać Biełarusi.

Zachad adnaznačna budzie razhladać pavodziny biełaruskaha režymu jak spryjańnie ahresii, jak saŭdzieł. Tamu sankcyi buduć, i, napeŭna, mocnyja.

Ja b jašče adznačyŭ, što češski prezident Zeman, jaki zaŭždy ličyŭsia prarasijskim palitykam, zaklikaŭ adklučyć Rasiju ad sistemy SWIFT. Padobnyja zachady mohuć być užytyja i suprać Biełarusi, nie vyklučaju.

Taksama buduć spyniacca kanały ekspartu biełaruskich tavaraŭ u Jeŭropu.

U biełaruskim hramadstvie, jak pakazvajuć apošnija daśledavańni, ideja ŭdziełu Biełarusi ŭ vajnie absalutna niepapularnaja. Dumaju, navat siarod prychilnikaŭ Łukašenki niama masavaha žadańnia vajavać. Tamu situacyja znoŭ abvastraje raskoł u biełaruskim hramadstvie.

Jaje moža vykarystać biełaruskaja apazicyja — adnak čakać vuličnych pratestaŭ suprać ahresii ŭ Biełarusi nie varta. Bo pratesty zakatali ŭ asfalt i ŭzrovień strachu ŭ hramadstvie vielmi vysoki. Tamu niezadavolenaść ludziej budzie pakul tolki łatentnaja, ale ž heta taksama ŭzmacniaje hramadska-palityčny kryzis unutry Biełarusi.

Taksama vidavočna, što i kramloŭski režym, i biełaruski, ŭ jašče bolšaj stupieni supraćpastavili siabie cyvilizavanamu śvietu. Ciapier Minsk i Maskva apynulisia ŭ jašče macniejšaj źviazcy, i abodva režymy stanuć jašče bolš žorstkimi.

Bo hublać im niama čaho, treba trymać pad kantrolem unutranuju situacyju, i ŭvohule, fiłasofija «abłožanaj krepaści» vymušaje da jašče bolšaha zakručvańnia hajek. Tak što pierśpiektyvy ŭ hetym płanie dla biełaruskaha hramadstva kiepskija.

Dla Minska začyniajucca taksama apošnija pierśpiektyvy dla dyjałohu z Zachadam».

«Pucina zadavalniaje hetaja «paŭzučaja ekspansija»

Pucin u čarhovy raz pakazaŭ, što jon zdolny dziejničać absalutna iracyjanalna i avanturna, kaža Kłaskoŭski, i heta pavyšaje pahrozy dla biełaruskaj niezaležnaści.

«Kali raniej zdavałasia, što mahčymaja akupacyja Biełarusi heta absalutna nieracyjanalny krok dla Maskvy, to ciapier možna kazać, što ŭsio moža być. I ryzyki straty niezaležnaści pavialičvajucca, — tłumačyć analityk. — Ja i raniej adznačaŭ, što dla prychilnikaŭ pieramienaŭ u Biełarusi isnuje dźvie prablemy: jak skinuć režym i jak paźbiehnuć uvarvańnia Rasii paśla hetaha.

Bo navat u žniŭni 2020 Pucin trymaŭ svaich siłavikoŭ na miažy ź Biełaruśsiu. A kali ŭjavić, što budzie niejkaja biełaruskaja revalucyja i da ŭłady pryjduć demakratyčnyja siły, to tut usio bolšaj stanovicca ryzyka, što Rasija ŭvarviecca i siłaj zadušyć hety paryŭ biełarusaŭ da svabody. I treba ŭžo siońnia trymać heta ŭ hałavie.

Situacyja atrymlivajecca paradksalnaja. Siońnia Pucinu nie patrebny sapraŭdny zachop Biełarusi, bo adbyvajecca «paŭzučy» zachop jaje. Hibrydny, tak by mović. Bačym, što Łukašenka puściŭ rasijskija vojski i nie moža ŭpłyvać na ich pavodziny. Uvohule, rasijskaja vajskovaja prysutnaść apošnim časam vielmi ŭzmacniliasia, zhadajem usie supolnyja vučeńni. 

Tamu pakul Pucina zadavalniaje hetaja «paŭzučaja ekspansija». I ŭ ekanamičnaj halinie padpisali ž 28 ekanamičnych prahram — heta nie pazbaŭleńnie suvierenitetu Biełarusi adrazu, ale znoŭ ža, pavolnaja ekspansija, forma ŭsio macniejšaj pryviazki da Rasii.

Rasija pacichu zapuskaje ščupalcy ŭsio hłybiej, a Łukašenka — nu chaj pakul zastajecca, da pary da času. Ale ž praz hod, dva, try Rasija moža adčuć mahčymaść adsunuć i jaho, kapryznaha i taksičnaha kiraŭnika, i pastavić bolš siervilnuju fihuru».

Ale ci nie pojdzie Rasija dalej? Na ahresiju suprać Hruzii, krain Bałtyi?

«Šmat budzie zaležać i ad taho, jaki supraciŭ zaraz akaža Ukraina, jakoj kryvioju skončycca hetaja avantura dla Pucina. I ad taho, jak žorstka adreahuje Zachad, miarkuje Kłaskoŭski. — Bo heta vyklik nie tolki dla Ukrainy, ale i dla NATA i ŭsiaho zachodniaha śvietu.

Ahresar stanovicca ŭsio bolš nachabnym, kali nie adčuvaje supracivu. I kali Pucin adčuje, što žorstkaści i ćviordaści ŭ Zachada niama, to jon praź niejki čas moža zachacieć praciahnuć toje ž samaje i na inšych kirunkach. Hruzija, krainy Bałtyi — siońnia ani ad čaho nielha zarakacca.

Niadaŭna ž zdavałasia, što Pucin racyjanalna ŭzvažvaje «za» i «suprać», što sankcyi i pierśpiektyvy izalacyi nie vartyja taho. Ale pramova jaho padčas pryznańnia ŁNR i DNR mnohich uviała ŭ žach, bo my ŭbačyli čałavieka na čale jadziernaj krainy, jaki ŭsprymaje realnaść absalutna nieadekvatna, pa-impiersku, u katehoryjach niejkich histaryčnych kryŭdaŭ.

Heta strašna, kali čałaviek apanavany takimi kompleksami, fobijami, uznačalvaje jadziernuju dziaržavu, i heta ŭsio vylivajecca ŭ ahresiŭnuju palityku. Pramova Pucina mnohim raspluščyła vočy, bo jon faktyčna pastaviŭ pad sumnieŭ niedatyčnaść postsavieckich miežaŭ i niezaležnaść postsavieckich dziaržaŭ.

Zbolšaha jaho pafas byŭ nakiravany suprać Ukrainy, ale lohka toje ž možna sprajecyravać i na Biełaruś. Bo va ŭjaŭleńniach Pucina nie tolki Ukrainu stvaryli balšaviki, ale i BSSR. I ŭ niejki momant moža prahučać u adras Biełarusi toje ž, što prahučała ŭ adras Ukrainy. Impierskaja matryca dla apraŭdańnia ahresii ž užo jość.

Tamu pierśpiektyvy vielmi zmročnaja nie tolki dla Ukrainy i Biełarusi, ale i dla ŭsiaho demakratyčnaha śvietu». 

Kamientary

«Poka ty biez dieł». Rektarka Hrodzienskaha ŭniviersiteta ŭzarvała tyktok abscennaj leksikaj10

«Poka ty biez dieł». Rektarka Hrodzienskaha ŭniviersiteta ŭzarvała tyktok abscennaj leksikaj

Usie naviny →
Usie naviny

Stała viadoma, jak pakarali biełarusa, jaki adrezaŭ vušy sabaku3

Pa čatach raspaŭsiudžvajuć navinu pra zabaronu na ŭjezd biełaruskich aŭto ŭ Polšču. Adnak heta niapraŭda3

Sajt «Biełsata» pierajšoŭ na minimalny režym pracy4

Dyrektarka Sakretnaj słužby ZŠA paśla zamachu na Trampa pajšła ŭ adstaŭku6

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava21

U Hrodnie možna nabyć siadzibu apošniaha karala Rečy Paspalitaj

U Biełarusi z-za ŭrahanu zahinuli siem čałaviek

U Minsku pastaviać pomnik kačcy, jakaja vyhadavała ptušaniat na kłumbie ŭ centry horada4

Biełaruska vyraściła hihancki ahurok, jaki važyć dva kiłahramy FOTAFAKT1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Poka ty biez dieł». Rektarka Hrodzienskaha ŭniviersiteta ŭzarvała tyktok abscennaj leksikaj10

«Poka ty biez dieł». Rektarka Hrodzienskaha ŭniviersiteta ŭzarvała tyktok abscennaj leksikaj

Hałoŭnaje
Usie naviny →