Śviet

Prezident Litvy źviarnuŭsia da naroda Racii: Ci chočuć ruskija vajny? Ja chaču vieryć, što nie

Prezident Litvy Hitanas Naŭsieda źviarnuŭsia da ŭsiaho naroda Rasii z zaklikam nie maŭčać pra vajnu va Ukrainie, nie advaročvacca pierad tvaram niespraviadlivaści, być śmiełymi i rašučymi.

«Ja źviartajusia da ŭsiaho naroda Rasii.

Vašy lidary ŭ adnabakovym paradku vyrašyli napaści na susiedniuju krainu. Na krainu, jakaja maje ciesnyja histaryčnyja i kulturnyja suviazi z Rasijaj. Na ludziej, jakich vy nazyvajecie svaimi bratami i siostrami.

Hetaja vajna nikomu nie patrebnaja. Ni ruskim, ni ŭkraincam, ni ŭsiamu astatniamu śvietu.

Jašče nie pozna spynić hetaje złačynstva. Jašče nie pozna praduchilić hibiel tysiač ni ŭ čym nie vinavatych ludziej. Vy ŭsio jašče možacie paźbiehnuć biessensoŭnych achviar pa abodva baki frontu.

U dobra viadomaj usim nam pieśni havorycca, što sałdaty zahinuli ŭ tuju vajnu, kab ludzi ŭsioj ziamli spakojna nočču spać mahli. Ale ciapier vaša kraina pačynaje novuju vajnu, nastupstvy jakoj nikomu nie viadomyja.

Ci chočuć ruskija vajny? Ja chaču vieryć, što nie.

Nie maŭčycie! Nie zapluščvajcie vočy na niespraviadlivaść! Budźcie śmiełymi i rašučymi!», — havorycca ŭ zvarocie prezidenta.

Kamientary

Rasijski šachied vybuchnuŭ za 55 km ad Babrujska16

Rasijski šachied vybuchnuŭ za 55 km ad Babrujska

Usie naviny →
Usie naviny

Maładoj ajcišnicy pahražaje da dziesiaci hadoŭ kałonii za achviaravańni Ukrainie7

Pamior Michaił Vierhiejenka1

Łatvija choča naohuł zabaranić mašynam ź biełaruskimi numarami pierasoŭvacca pa krainie8

Viciebskaja siamja znajšła źnikłaha svajaka praz 25 hod1

Tramp upieršyniu źjaviŭsia na publicy ź pieraviazanym vucham paśla strełaŭ u Piensilvanii FOTA1

Biełarus, jaki sarvaŭsia sa skały ŭ Kabardzina-Bałkaryi, zahinuŭ

«Bili fłahštokam, kab roŭna stajaŭ na kaleniach pierad načalnikam», — palitviazień, jaki mianiaŭ ściahi na bieł-čyrvona-biełyja, raskazaŭ pra źniavoleńnie

Unačy šachied znoŭ zalacieŭ u Biełaruś1

Na Vałožynščynie błasłavili novy pomnik na mahile śviatara, jakoha zabili kamsamolcy ŭ 1950 hodzie1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Ad zaŭtra abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami maje ŭvieści Litva6

Ad zaŭtra abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami maje ŭvieści Litva

Hałoŭnaje
Usie naviny →