Ułada

Śviatłana Cichanoŭskaja zajaviła, što biare na siabie paŭnamoctvy pradstaŭnika biełaruskaha naroda

Śviatłana Cichanoŭskaja źviarnułasia da biełarusaŭ i zajaviła, što stvaraje orhan ułady — pierachodny kabiniet.

«Siońnia zranku Rasija napała na Ukrainu, parušajučy fundamentalnyja pryncypy mižnarodnaha prava, — zajaviła Cichanoŭskaja. — U hetym vierałomnym akcie ahresii była zadziejničanaja biełaruskaja terytoryja i Uzbrojenyja siły Biełarusi.

Łukašenka i jaho režym całkam padzialajuć z prezidentam Rasii adkaznaść za hetuju vajnu. Nielehitymny kiraŭnik Biełarusi uvioŭ zamiežnyja vojski i zrabiŭ našu krainu niepasrednym udzielnikam kanfliktu. Heta dziaržaŭnaja zdrada i zdrada intaresam našaha naroda i biełaruskaj dziaržavy.

Takim čynam Łukašenka nie moža ličycca harantam niezaležnaści i terytaryjalnaj cełasnaści Biełarusi.

Ja, Śviatłana Cichanoŭskaja, na asnovie paŭnamoctvaŭ, dadzienych mnie biełaruskim narodam u vyniku prezidenckich vybaraŭ 2020 hoda, biaru na siabie adkaznaść ź siońniašniaha dnia adstojvać niezaležnaść i nacyjanalnyja intaresy Respubliki Biełaruś.

Ja budu vykonvać abaviazki pradstaŭnika biełaruskaha naroda i haranta jaho pravoŭ i svabod da novych vybaraŭ.

Ja stvaraju pierachodny kabinet jak nacyjanalny orhan ułady Respubliki Biełaruś. Žyvie Biełaruś».

Kamientary

«Poka ty biez dieł». Rektarka Hrodzienskaha ŭniviersiteta ŭzarvała tyktok abscennaj leksikaj10

«Poka ty biez dieł». Rektarka Hrodzienskaha ŭniviersiteta ŭzarvała tyktok abscennaj leksikaj

Usie naviny →
Usie naviny

Stała viadoma, jak pakarali biełarusa, jaki adrezaŭ vušy sabaku3

Pa čatach raspaŭsiudžvajuć navinu pra zabaronu na ŭjezd biełaruskich aŭto ŭ Polšču. Adnak heta niapraŭda3

Sajt «Biełsata» pierajšoŭ na minimalny režym pracy4

Dyrektarka Sakretnaj słužby ZŠA paśla zamachu na Trampa pajšła ŭ adstaŭku6

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava21

U Hrodnie možna nabyć siadzibu apošniaha karala Rečy Paspalitaj

U Biełarusi z-za ŭrahanu zahinuli siem čałaviek

U Minsku pastaviać pomnik kačcy, jakaja vyhadavała ptušaniat na kłumbie ŭ centry horada4

Biełaruska vyraściła hihancki ahurok, jaki važyć dva kiłahramy FOTAFAKT1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Poka ty biez dieł». Rektarka Hrodzienskaha ŭniviersiteta ŭzarvała tyktok abscennaj leksikaj10

«Poka ty biez dieł». Rektarka Hrodzienskaha ŭniviersiteta ŭzarvała tyktok abscennaj leksikaj

Hałoŭnaje
Usie naviny →