Fota sb.by

Fota sb.by

Chimik

«Samy małady doktar chimičnych navuk u Respublicy Biełaruś», — z zachapleńniem charaktaryzavali budučaha ministra ŭ dziaržSMI.

Ivaniec naradziŭsia ŭ Minsku, skončyŭ licej BDU. Chimijaj zachapiŭsia jašče ŭ škole. 

«Ja chadziŭ u nie zusim zvyčajnuju pačatkovuju škołu, naš kłas byŭ ekśpierymientalnym, paznačaŭsia litaraj «P», što značyć «paskorany». Prahramu troch hadoŭ my asvoili za dva hady», — raskazvaŭ pra školnyja hady sam Ivaniec.

U 11 kłasie jon staŭ absalutnym pieramožcam respublikanskaj alimpijady pa chimii, atrymaŭ bronzavyja miedali ŭ Maskvie na mižnarodnaj Miendzialejeŭskaj Alimpijadzie i na Mižnarodnaj chimičnaj Alimpijadzie ŭ Indyi. Praz takija pośpiechi pastupiŭ u Biełaruski dziaržaŭny ŭniviersitet biez ustupnych ekzamienaŭ.

Paśla ŭniviersiteta Ivaniec skončyŭ aśpiranturu, u 2009 hodzie abaraniŭ kandydackuju dysiertacyju pa kałoidnaj chimii — va ŭzroście 25 hadoŭ. Paźniej abaraniŭ doktarskuju pa fizičnaj chimii.

Akademik 

U 27 hadoŭ Ivaniec uznačaliŭ łabaratoryju adsarbientaŭ i adsarbcyjnych pracesaŭ Instytuta ahulnaj i niearhaničnaj chimii NAN Biełarusi. A paśla zaniaŭ pasadu kiraŭnika Rady maładych vučonych NAN.

«Naša dziejnaść uklučaje ŭ siabie try asnoŭnyja napramki. Heta navukovaja praca, sacyjalna-bytavyja pytańni i kulturna-masavyja mierapryjemstvy. Starajemsia dapamahčy ŭ vyrašeńni samych raznastajnych prablem maładych navukoŭcaŭ i aśpirantaŭ — ad zasialeńnia ŭ internaty da ŭdziełu ŭ kanfierencyjach», — raskazvaŭ pra Radu maładych vučonych Ivaniec. 

U 2021 hodzie jon staŭ členam-karespandentam Akademii navuk.

Atlet

Fota: sb.by

Fota: sb.by

U 10 hadoŭ pačaŭ zajmacca ciažkaj atletykaj, a ŭ 15 vyjhraŭ junacki čempijanat Respubliki Biełaruś u svajoj uzrostavaj katehoryi. U 17 hadoŭ pierajšoŭ u siłavoje trochborje-paŭerliftynh, atrymaŭ zvańnie majstra sportu. U 19 hadoŭ staŭ bronzavym pryzioram Kubka śvietu siarod studentaŭ, a praz hod —pieršym u Respublicy Biełaruś bronzavym pryzioram čempijanatu Jeŭropy ŭ adkrytaj uzrostavaj katehoryi.

U 23 hady staŭ pieramožcam čempijanatu Jeŭropy i junijorskaha čempijanatu śvietu. U 2010 jamu prysvoili zvańnie majstra sportu mižnarodnaha kłasa.

Šmatdzietny baćka

Fota: sb.by

Fota: sb.by

Žonka Andreja Ivanca juryst pa adukacyi. Ale nie advakat ci juryskonsult — supracoŭnica CK BRSM.

«Paznajomilisia ŭ Akademii navuk. U nas pravodzili finał konkursu «100 idej dla Biełarusi», a Kryścina pracavała ŭ CK BRSM i była adnym z arhanizataraŭ. Pryjšła pahladzieć zału, u jakoj pravodzili ŭznaharodžańnie pieramožcaŭ, tak i paznajomilisia. Praz paŭtara miesiaca ja zrabiŭ prapanovu, praz dva-pažanilisia, praz šeść hadoŭ u nas troje dziaciej», — raskazvaŭ Ivaniec.

Darečy, synoŭ budučy ministr nazvaŭ Jaŭchim i Jelizar.

Svaje husty Ivaniec apisvaŭ tak: muzyka — Viktar Coj, Ihar Talkoŭ, Uładzimir Vysocki; knihi — Charuki Murakami.

Prychilnik Łukašenki

Pa miery taho, jak Ivaniec staleŭ, mianialisia i jaho vykazvańni. U 2013 hodzie małady vučony nie saromieŭsia pryznavać prablemy. Kazaŭ, što niedastatkova raźvitaja materyjalna-techničnaja baza, prybory, ź jakimi davodzicca pracavać, čaściakom nie adpaviadajuć sučasnym patrebam. Adznačaŭ niedachop śpiecyjalistaŭ i prablemy ź finansavańniem, praz što vučonyja sychodziać u kamiercyjnyja struktury. 

Ale paźniej z vusnaŭ Ivanca — užo člena «Biełaj Rusi» i deputata Savieta Respubliki — danosilisia tolki dyfiramby ŭ bok dziaržavy. 

Na prezidenckich vybarach 2020 hoda Ivaniec byŭ davieranaj asobaj Łukašenki, navat vystupaŭ pierad vybarščykami. U vystupach jon chvaliŭ dziejučuju ŭładu, pałochaŭ ludziej tym, što «pieramieny hramadzianam prapanujuć asoby z kryminalnym minułym». Adznačyŭsia i niekalkimi jaskravymi cytatami.

Naprykład, zajaviŭ, što «nastaŭnik nie pavinien źviartać uvahu na svaju zarpłatu, pakolki prafiesija nastaŭnika źjaŭlajecca paklikańniem». U adkaz na pytańnie z zały ab dasiahnieńniach ahrapramysłovaha kompleksu Ivaniec paviedamiŭ, što adnym z najvažniejšych pakazčykaŭ raźvićcia małočnaj haliny za apošnija try hady źjaŭlajecca «značnaje źnižeńnie kolkaści zaniatych u halinie na adzinku hałoŭ žyvioły». 

A kali paśla vybaraŭ łajalnaść stała hałoŭnym patrabavańniem da kirujučych kadraŭ, Ivaniec nie zabyvaŭsia publična ŭchvalać i źmieny ŭ Kanstytucyju, i zakon ab hienacydzie biełaruskaha naroda, i Usiebiełaruski narodny schod.

«Pad vyhladam demakratyi akazvajecca vielmi surjozny sankcyjny cisk na našu krainu, faktyčna viadziecca hibrydnaja vajna. Viadoma, našy adkazy pavinny być adekvatnyja tym vyklikam, jakija siońnia pierad nami stajać», — kazaŭ Ivaniec.

Taksama jon adkryta prahavaryŭ «prablemu» siońniašniaj biełaruskaj sistemy: «U nas u krainie praktyčna ŭsie patryjoty, u nas ludzi lubiać svaju krainu.

Ale ŭ ideałahičnym płanie my niedapracoŭvajem, tamu što nie ŭsie našy hramadzianie-patryjoty asacyjujuć krainu i narod ź dziaržaŭnaj uładaj».

«Z uśmieškaj adkazaŭ, maŭlaŭ, tak, padpisaŭ i hatovy padpisacca pad kožnym słovam»

U listapadzie 2020 hoda sa staršym navukovym supracoŭnikam Instytuta ahulnaj i niearhaničnaj chimii NAN Biełarusi Siarhiejem Biesarabam, taksama viadomym jak aŭtar «Błoha biełaruskaha chimika», nie praciahnuli kantrakt.

Biesarab raspavioŭ, što ŭ jaho byŭ kanflikt ź Ivancom paśla taho, jak biuro Prezidyuma napisała svoj adkaz rasijskim navukoŭcam. 

Nahadajem, rasijskija akademiki vystupili suprać eskałacyi hvałtu ŭ Biełarusi i padtrymali pratestoŭcaŭ. Prezidyum biełaruskaj Akademii navuk adkazaŭ im, što ŭsio nie tak, i što «natoŭp, jaki dziejničaje pa mietadyčkach kalarovych revalucyj, čynić biezzakońnie, pravakuje dziejačaŭ pravaparadku i adkryta zaklikaje da inšych dziejańniaŭ, nakiravanych na źviaržeńnie zakonnaj ułady, źniščeńnie ekanomiki krainy i zaklikaje da zachodnich krain da dapamohi».

«Ja tady pryjšoŭ da jaho ŭ kabiniet i spytaŭ: Andrej Ivanavič, vy padpisali hety list? Na što jon mnie z uśmieškaj adkazaŭ, maŭlaŭ, tak, padpisaŭ i hatovy padpisacca pad kožnym słovam, — zhadvaŭ Biesarab. — Paśla čaho ja skazaŭ, što ŭ takim vypadku ź im za adzin stoł nie siadu. Tak što niepraciahnieńnie kantrakta było čakanym chodam, ale ja upeŭnieny ŭ svajoj pravacie.

Mnie nieadnarazova nieaficyjna paviedamlali, što «nichto z taboj nie budzie źviazvacca». Heta značyć, mianie mahli prosta pieravieści ŭ inšuju łabaratoryju ŭ instytucie, ale pastupiła ŭkazańnie nie brać pad pahrozaj sapsavać adnosiny ź Ivancom».

Čytajcie jašče:

Novy ministr adukacyi nazvaŭ hałoŭnyja pytańni na novaj pasadzie. I heta zusim nie ŭzrovień viedaŭ

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
1
Абуральна
1