Hramadstva

«Žudasnaja biezdapamožnaść». U źniavolenaj žurnalistki «Tutbaj» Volhi Łojki pamior baćka, a siastra prajšła ciažkoje lačeńnie

Hałoŭny redaktar palityka-ekanamičnaha błoka «Tutbaj» Volha Łojka ŭ liście na volu raspaviała, što padčas źniavoleńnia ŭ jaje pamior baćka, a siastra prajšła ciažkoje lačeńnie. Volha znachodzicca za kratami z 18 maja, kali siłaviki pryjšli ŭ ofis partała i ŭ kvatery supracoŭnikaŭ. Tady byli aryštavanyja 15 čałaviek, razam z hałoŭnym redaktaram Marynaj Zołatavaj, žurnalistkaj Alenaj Tałkačovaj i hiendyrektaram Ludmiłaj Čekinaj.

«Vielmi razumieju vaš bol. U mianie, pakul ja tut, pamior baćka, a staršaja siastra prajšła vielmi składanaje lačeńnie, jakoje raściahnułasia na 8,5 miesiaca. I kožny dzień, kožny list — na niervach, na viečnym pačućci viny, što ŭžo nie nahnać. I hetaja žudasnaja biezdapamožnaść, niemahčymaść nie toje što dapamahčy, ale navat narmalna padtrymać.

Tak, navat u strašnyja časy mahčymy i aptymizm, i humar. A bieź ich nijak. Žyćcio praciahvajecca, a smutak — śmiarotny hrech. Značyć, treba tryvać. Nie pamiataju, ci cytavała vam pieračytanaha tut załpam «Hrafa Monte-Krysta», samuju kancoŭku: «Usia čałaviečaja mudraść zaklučanaja ŭ dvuch słovach: čakać i spadziavacca». I vieryć, viadoma. Sił i mudraści!»

Za kratami Volha znachodzicca ŭžo bolš za vosiem miesiacaŭ.

Padtrymać jaje listami možna pa adrasie: SIZA-1, 220030, h. Minsk, vuł. Vaładarskaha, 2 (Volha Antonaŭna Łojka). 

Čytajcie taksama:

Try nadziejnyja sposaby padtrymać viaźniaŭ — rajać žonki i mužy źniavolenych

«Zachoŭvać žalezny spakoj» — Skurko z turmy

«Dabranač kažam pa-turecku». Jahor Marcinovič raskazaŭ pra pobyt za kratami

«Nočču ty zaŭsiody doma». Źniavoleny žurnalist Aleh Hruździłovič napisaŭ, čamu viaźni nie lubiać ranicu

Kamientary

Hramadzianina Hiermanii prysudzili ŭ Biełarusi da rasstrełu

Hramadzianina Hiermanii prysudzili ŭ Biełarusi da rasstrełu

Usie naviny →
Usie naviny

Eks-premjer Siarhiej Rumas źjaviŭsia na pachavańni Vierhiejenki FOTAFAKT6

Ryžankoŭ: U mianie i babula, i mama byli čystymi polkami52

Pucin prapanavaŭ Iranu rekordnyja abjomy rasijskaha hazu sa źnižkaj 75%4

Lidar čempijanatu Biełarusi vylecieŭ ź niatopavaha jeŭrakubka ŭžo na pieršaj stadyi kvalifikacyi

U Pinsku piensijanier uciakaŭ ź miesca ŭčynienaha im najezdu i pa darozie padbiŭ jašče dźvie mašyny

Viadomy błohier nabyŭ kvateru ŭ Polščy — voś jak heta ŭ jaho atrymałasia20

Bajden moža vyjści z vybarnaj honki ŭžo na hetyja vychadnyja12

Minski chirurh vydaŭ zbornik esteckaj prozy. Tak pa-biełarusku raniej nie pisali

U Drazdach źbirajucca zavieści płyvučyja altanki3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Hramadzianina Hiermanii prysudzili ŭ Biełarusi da rasstrełu

Hramadzianina Hiermanii prysudzili ŭ Biełarusi da rasstrełu

Hałoŭnaje
Usie naviny →