Hramadstva

Biełaruś abmiežavali ŭ asablivych pravach i pryvilejach pa Orchuskaj kanviencyi

Rašeńnie było pryniata jašče ŭ kastryčniku 2021-ha, ale ŭładam Biełarusi byŭ dadzieny čas na vypraŭleńnie situacyi. Pakolki ničoha zroblena nie było, a situacyja navat pahoršyłasia, to z 1 lutaha 2022-ha abmiežavańni pačali dziejničać.

Orchuskaja kanviencyja «Ab dostupie da infarmacyi, udziele hramadskaści ŭ pryniaćci rašeńniaŭ i dostupie da pravasudździa pa pytańniach, što tyčacca navakolnaha asiarodździa» pačała dziejničać dla Biełarusi 20 hadoŭ tamu. Mižnarodnyja ekałahičnyja prajekty davali dla krainy značnyja finansavyja srodki.

Adnak padčas uradavych represij suprać hramadzianskaj supolnaści Biełarusi pad udar patrapili i ekałahičnyja arhanizacyi, pra što stała viadoma na Zachadzie. Asablivaje značeńnie mieła likvidacyja «Ekadoma», adnoj z najstarejšych biełaruskich ekałahičnych arhanizacyj. Mienavita «Ekadom» najbolš nadavaŭ uvahi prasoŭvańniu Orchuskaj kanviencyi ŭ našaj krainie.

21 kastryčnika minułaha hoda krainy-udzielnicy Orchuskaj kanviencyi na sustrečy ŭ Ženievie pryznali likvidacyju «Ekadoma» pieraśledam za jaje dziejnaść i zapatrabavali adnaŭleńnia rehistracyi arhanizacyi. Adnak hetaha nie tolki nie było zroblena, a naadvarot — suprać arhanizacyi prymianili novyja represii, zabłakavaŭšy jaje sajt.

Ciapier abmiežavańni pačali dziejničać. U vyniku ich Biełarusi nielha pravodzić mižuradavyja narady ci sustrečy ekśpiertaŭ pa kanviencyi, a pradstaŭniki Biełarusi nie zmohuć zajmać pasady ŭ jaje kiraŭničych strukturach.

Čytajcie taksama:

Biełaruś pavinna admianić likvidacyju ekałahičnaj arhanizacyi, inakš krainu čakajuć čarhovyja abmiežavańni

Biełaruś pryznali parušalnikami Orchuskaj kanviencyi, što zajmajecca pytańniami navakolnaha asiarodździa

«Nie NDA, NKA i inšaja dreń». Łukašenka prapanavaŭ «zakanadaŭča vyznačyć hramadzianskuju supolnaść»

Kamientary

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby13

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Usie naviny →
Usie naviny

Što adbudziecca, kali Bajden vyjdzie z prezidenckaj honki?1

Ukrainski front na Danbasie pasypaŭsia ŭ niekalkich miescach — analityk Bild10

Biełaruski ajcišnik pierajechaŭ u Aŭstraliju i trapiŭ pad skaračeńni. I zadaŭsia adviečnym pytańniem «Što rabić»?14

U Lidzie zatrymali ŭładalnika kaviarni «Tutaka»

Z-kanał: Imavierna, Kryhier arhanizoŭvaŭ dyviersii ŭ Branskaj vobłaści5

Raiła bić nahoj u skivicu kožnamu maskvarotamu, nazyvała akupacyju Maryupala karmaj — chto takaja Iryna Faryjon, jakuju zabili ŭ Lvovie37

U Vilejskim rajonie kiroŭca pahruzčyka ledź nie ŭrezaŭsia ŭ pachavalnuju pracesiju

Ukraina śpiašajecca stvaryć vajennyja bieśpiłotniki sa štučnym intelektam1

Zialenski pavinšavaŭ Trampa z abrańniem kandydatam ad Respublikanskaj partyi i nazvaŭ jaho prezidentam7

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby13

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Hałoŭnaje
Usie naviny →