Mierkavańni

David i Halijaf: paraŭnoŭvajem siły rasijskaj i ŭkrainskaj armij

Ciapier ukrainskaja armija — užo nie taja, jakaja nie supraciŭlałasia padčas akupacyi Kryma ŭ 2014 hodzie. Kolkaść bajazdolnaha piersanału za siem hadoŭ vyrasła z 6000 da amal 150 000 čałaviek. I tym nie mienš, siły ŭsio jašče nie roŭnyja, naprošvajecca paraŭnańnie Finlandyi z SSSR u 1940 hodzie. Vajna, kali jana pačniecca, budzie nahadvać bitvu Davida i Halijafa.

Ukrainskija vajskoŭcy. Fota: Minabarony Ukrainy.

U 2014 hodzie, padčas akupacyi Kryma, rasijskija sałdaty nie sustreli vialikaha supraciŭleńnia. Ukrainskaja armija znachodziłasia ŭ vartym žalu stanie. U sałdat nie było broniekamizelek, jany nasili staryja savieckija kaski, niazdolnyja spynić kuli. Tanki i bronietechnika nie jeździli: nie było zapčastak i paliva. Armija była razvalenaja i karumpavanaja. Tyja padziei prymusili ŭkraincaŭ pračnucca i pačać surjoznyja reformy ŭ vajskovaj śfiery.

Ciapier ukrainskaja armija nie maje praktyčna ničoha supolnaha z armijaj, jakaja isnavała da akupacyi Kryma i vajny na ŭschodzie Ukrainy. Ułada ŭ Kijevie mianiałasia, uvaha da armii zastavałasia niaźmiennaja.

Pavodle spravazdačy Kanhresa ZŠA za červień 2021 hoda, kolkaść bajazdolnaha piersanału ŭkrainskaj armii vyrasła prykładna z 6000 vajskoŭcaŭ da amal 150 000 čałaviek.

Pavodle acenak kijeŭskaha Centra abaronnych reform, va Ukrainie naličvajecca kala 250 000 dziejučych vajskoŭcaŭ. Pavodle acenak Mižnarodnaha instytuta stratehičnych daśledavańniaŭ — 209 000 vajskoŭcaŭ i 1 młn reziervistaŭ, 250 000 ź jakich majuć bajavy vopyt.

Z 2014 hoda Ukraina aktyŭna madernizuje svaje tanki, bronietechniku i artyleryjskija sistemy.

Kali ŭ 2014 hodzie Ukraina traciła na abaronu 1,5% svajho vałavaha unutranaha praduktu, to ŭ 2020 hodzie hetaja dola dasiahnuła 4,1% VUP (što skłała kala 5,9 młrd dalaraŭ). U 2021 hodzie Ukraina traciła na abaronu 6,1% svajho biudžetu. Hetaja dola vydatkaŭ na abaronu istotna bolšaja, čym u krainach NATA. Ale ich navat i blizka nielha paraŭnoŭvać z hihanckimi ličbami Rasii.

Dola raschodaŭ na abaronu ŭ Rasii blizkaja da ŭkrainskaj, ale Rasija maje bolšuju i macniejšuju ekanomiku, tamu ŭ absalutnych ličbach našmat apieradžaje Ukrainu ŭ vajennych raschodach.

Rasijskija vajskoŭcy. Fota: Minabarony Rasii.

Analityki miarkujuć, što realny vajskovy biudžet Rasii znachodzicca dzieści ŭ miežach 150—180 miljardaŭ dalaraŭ. Heta kałasalnaja suma, jakaja daje Maskvie praktyčna biaźmiežnyja mahčymaści, dazvalaje spakojna pierakidvać da miežaŭ z Ukrainaj cełyja armii i nie turbavacca pra canu takich manieŭraŭ. 

Z 2014 hoda Ukraina atrymała ad zachodnich partnioraŭ biesprecedentnuju padtrymku, ekvivalentnuju 14 miljardam dalaraŭ. 

Hałoŭnaja dapamoha prychodziła va Ukrainu z ZŠA. Amieryka pastaŭlała va Ukrainu radyjoabstalavańnie, vajenna-transpartnyja hruzaviki i supraćtankavyja rakiety Javelin. Vialikabrytanija, Polšča i Litva taksama pastaŭlali Ukrainie abarončuju zbroju. Byli madernizavanyja rakietnyja sistemy.

Ale samaj niečakanaj dapamohaj Ukrainie stała pastaŭka Turcyjaj bieśpiłotnikaŭ Bayraktar TB2, jakija źmianili chod vajny ŭ Nahornym Karabachu, a taksama paŭpłyvali na situacyju ŭ Livii i Siryi. Vykarystańnie bieśpiłotnikaŭ źjaŭlajecca adnym sa sposabaŭ dla Ukrainy adoleć adstavańnie ŭ avijacyi, ale naŭrad ci drony, jak i džavieliny, radykalna źmieniać bałans sił. Supraćtankavyja rakiety Javelin majuć dalokaść dziejańnia kala 2,5 km, jany mohuć tolki zatrymać prasoŭvańnie tankaŭ.

Akramia taho, niekatoryja rasijskija tanki majuć abaronu ad supraćtankavych kompleksaŭ. Bolš za toje, rasijanie mohuć pasprabavać źniščyć bolšaść apierataraŭ supraćtankavych kompleksaŭ artyleryjaj jašče da taho, jak ich tanki trapiać u zonu dziejańnia rakiet.

Procitankavyja rakiety Ukrainie pastaviła i Brytanija. Heta važny sihnał, jaki pakazvaje nie tolki hatoŭnaść Ukrainy nanieści ŭdar pa rasijskich siłach z dapamohaj hetaj zbroi, ale i pakazvaje hatoŭnaść Brytanii jašče bolš padtrymać Ukrainu ŭ vypadku vajskovaha ŭvarvańnia.

Vajennaja madernizacyja Ukrainy była nie tolki kolkasnaj, ale i jakasnaj. Ukraincy dasiahnuli vielizarnaha prahresu ŭ pytańniach navučańnia i padrychtoŭki da bajavych dziejańniaŭ, płanavańnia abarony. 

Instruktary NATA pačali pravodzić z ukrainskimi vajskoŭcami treninhi i admysłovuju vajskovuju padrychtoŭku, kab nablizić ukrainskuju armiju da zachodnich standartaŭ, palepšyć kamunikacyju i ŭzmacnić kamandny patencyjał. Usio pačynałasia z uzajemadziejańnia na ŭzroŭni bataljonaŭ, a ciapier zakančvajecca mižbryhadnym uzajemadziejańniem z zadziejničańniem novych technałohij i vidaŭ uzbrajeńnia.

Zachodnija krainy pačali aktyŭna dzialicca z ukraincami i raźviedvalnymi danymi. Dziakujučy im Ukraina bačyć, što adbyvajecca na miažy i za miažoj. Hłybinia manitorynhu — da 400 km.

Taksama ŭkrainskaja armija maje zusim inšuju matyvacyju i maralny duch, čym u 2014 hodzie. Ukrainskija vajskoŭcy zahartavalisia ŭ aktyŭnych bajach 2014—2015 hadoŭ i majuć vialiki bajavy dośvied. Usio heta robić ukrainskuju armiju hroznym praciŭnikam.

Jašče adzin važny aśpiekt — u adroźnieńnie ad 2014 hoda, kali Rasija i budzie ŭryvacca na ŭkrainskija terytoryi, tam jana sustrenie varožaje da Rasii nasielnictva, jakoje istotna adroźnivieacca pa svaich kaštoŭnaściach i palityčnych pieravahach ad žycharoŭ Kryma i Danbasa. Heta pavialičvaje imaviernaść vajskovaha i partyzanskaha supracivu.

Dy i rasijskim uładam budzie składaniej abhruntavać svaim ža hramadzianam nieabchodnaść uvarvańnia — da macierykovaj Ukrainy rasijanie adčuvajuć mienšuju prychilnaść, čym da Kryma. 

Hałoŭnaje słabaje miesca Ukrainy — avijacyja. Madernizacyja vajenna-pavietranych sił Ukrainy była niaznačnaj. Bolšaści bambavikoŭ i źniščalnikaŭ krainy bolš za 30 hadoŭ, a kvalifikacyja piłotaŭ nizkaja. Kali Rasija i zachoča pačać vajnu, jana budzie mieć ašałamlalnuju pieravahu ŭ pavietry, Ukrainie budzie vielmi ciažka padtrymlivać bałans sił.

U Kijeva taksama słabaja, nie samaja sučasnaja supraćpavietranaja abarona i nie staje kompleksaŭ dla baraćby ź bieśpiłotnikami. Ukraina tak i nie pierakanała ZŠA pieradać joj kompleksy Patriot.

Jašče adno słabaje miesca — fłot. Ciapier uźbiarežža Ukrainy abaraniajuć katary bierahavoj achovy. Supraćstajać Čarnamorskamu fłotu Rasii takimi srodkami niemahčyma. 

Ukraina damoviłasia z Turcyjaj ab budaŭnictvie čatyroch karvietaŭ z rakietnym uzbrajeńniem. Ale pieršy ź ich, zhodna z płanam, budzie spuščany na vadu tolki ŭ 2023 hodzie. 

Maskva maje kałasalnuju pieravahu ŭ rakietach i avijacyi. Ukraina moža sutyknucca z patencyjna žachlivymi nastupstvami ŭ vyniku tatalnaha napadu, što moža padarvać maralny duch krainy. Rasija, tearetyčna, maje mahčymaść mietadyčna źniščać vajskovyja častki Ukrainy dystancyjna z dapamohaj takoj zbroi, jak balistyčnyja rakiety «Iskander».

U adkrytaj tatalnaj vajnie Ukraina naŭrad ci zmoža pieramahčy, ale rasijskaje ŭvarvańnie doraha budzie kaštavać Maskvie jak u finansavym, tak i ŭ vajskovym płanie.

Va Ukrainie naličvajecca 209 000 — 255 000 dziejučych vajskoŭcaŭ razam ź miljonam reziervistaŭ, heta źjaŭlajecca vysokim pakazčykam dla krainy padobnaha maštabu. Ahulnaja kolkaść rasijskaha vojska, uklučajučy reziervistaŭ, pieravyšaje try miljony čałaviek.

Va Ukrainie šmat tankaŭ — 2596. I bronietechniki — 12 303 adzinak. Taksama vialikaja kolkaść artyleryi — 2040 batarej. Ale ŭ paraŭnańni z Rasijaj, jakaja maje samy vialiki ŭ śviecie arsienał tankaŭ i zajmaje treciaje miesca pa kolkaści artyleryi, heta nie tak i šmat.

Infahrafika, jakaja paraŭnoŭvaje ŭzbrajeńni i žyvuju siłu Rasii i Ukrainy. Aŭtar: Al Jazeera.

Taksama varta pamiatać i pra jadzierny arsienał, jaki ŭ Rasii jość, choć i sastareły. Ukraina ad jaho admoviłasia ŭ 1990-ja hady, jak i Biełaruś, pa nastojlivaj prośbie Zachadu. 

Pavodle rejtynhu Global Firepower za 2022 hod, Rasija ŭ rejtynhu mahutnaści zajmaje druhuju pazicyju i sastupaje tolki ZŠA, Ukraina — na 22-m miescy.

Pa kolkaści nasielnictva Ukraina sastupaje Rasii amal u čatyry razy.

Kali Maskva zmusić biełaruskuju armiju vajavać na svaim baku, to roźnica ŭ žyvoj sile i technicy budzie jašče bolšaj. Adnak na vajnie bajavy duch časam značyć bolš, čym statystyka. Historyja pamiataje paśpiachovaje supraciŭleńnie Finlandyi Savieckamu Sajuzu ŭ 1940-m i Vjetnama Kitaju — u 1979-m. Usio zaležyć ad rašučaści bakoŭ i ad hatoŭnaści sajuźnikaŭ dapamahać.

Čytajcie taksama: ZŠA nie buduć adpraŭlać va Ukrainu vajskoŭcaŭ

Kamientary

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku1

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Usie naviny →
Usie naviny

Aryna Sabalenka: Plačo zažyło. Na hetym tydni ja pačynaju hulać1

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom5

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY13

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku1

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Hałoŭnaje
Usie naviny →