Usiaho patrochu

Kłanavańnie lubimych kocikaŭ i sabačak paśla ich śmierci robicca masavaj źjavaj u ZŠA

Na našych vačach pačynajecca era nieŭmiručaści svojskich žyvioł, choć sam praces kłanavańnia jašče zastajecca składany i darahi.

Kortni Udvar-Chiejzi i jaje kłanavany sabaka Fieniks.

Udvar-Chiejzi, 29-hadovaja žycharka Kalifornii, zaviała staronku ŭ instahramie dla svajho hadavanca Uiłoŭ, jak tolki ščaniuk trapiŭ da jaje, padpisčyki bačyli, jak hareźlivy padletak vyrastaje ŭ stałaha sabaku. Ale ŭ 2018 hodzie zdaryłasia trahiedyja: Uiłoŭ źbieh ad svajoj haspadyni i trapiŭ pad mašynu. Sabaka pamior. Tym nie mienš Udvar-Chiejzi praciahvaje kiravać akaŭntam @wander_with_willow pa hety dzień, u staronki 137 tysiač padpisčykaŭ, tolki na fota nie Uiłoŭ, a jaho kłon pa mianušcy Fieniks, jamu ciapier 2 hady, piša časopis Input. 

Udvar-Chiejzi źviarnułasia ŭ techaskuju kampaniju ViaGen, jakaja ŭ 2018 hodzie paśpiachova kłanavała sabaku śpiavački Barbary Strejzand Samantu, kab kłanavać i Uiłoŭ. U vyniku ŭ jaje źjaviŭsia Fieniks plus jašče piać hienietyčna identyčnych ščaniukoŭ, jakich jana padaryła siabram. Časam dvajniki bačacca, fota z takich sustreč źjaŭlajucca ŭ akaŭncie haspadyni Fieniksa.

«Mnie pišuć šmat paskudstvaŭ paśla majho rašeńnia ab kłanavańni. Ludzi kažuć, što ŭ mianie sabaki-zombi. Mnie baluča heta čytać», — kaža Kortni.

Ale historyja Udvar-Chiejzi nie vyklučnaja, takoje viartańnie chatniaha hadavanca stanovicca ŭsio bolš raspaŭsiudžanaj źjavaj u Amierycy — i heta asabliva zaŭvažna ŭ instahramie, siarod petfluencer-aŭ (u anhlijskaj movie navat źjaviłasia asobnaje słova dla takich akaŭntaŭ, pa anałohii ź influensierami — ludźmi z šyrokaj aŭdytoryjaj u sacyjalnych sietkach). Naprykład, kamanda, jakaja staić za hadavancam Cinkierbiełam, u jakoha bolš čym 500 000 padpisčykaŭ, u 2019 hodzie paviedamiła, što DNK Cinkierbieła zachoŭvajecca dla kłanavańnia.

U akaŭncie @ipartywithbrucewayne z 55 tysiačami padpisčykaŭ pradstaŭleny čatyry kłanavanyja čychuachua, jakija źjaŭlajucca na fota pobač z aryhinałam, Brusam. Niekatoryja akaŭnty adkryta rekłamujuć toj fakt, što vystaŭlenyja sabaki źjaŭlajucca hienietyčnymi kopijami.

Takija historyi navodziać na dumku, što na našych vačach pačynajecca era nieŭmiručaści chatnich žyvioł, choć sam praces kłanavańnia zastajecca składany i darahi. Ceńnik za kłanavańnie hadavanca vahajecca ad 35 000 da 50 000 dalaraŭ, u zaležnaści ad žyvioły.

«Heta vielmi padobna da EKA», — tłumačyć Mełajn Radryhies, mieniedžar pa pracy z klijentami ViaGen. «Jajcakletki i embryjony vyroščvajucca ŭ prabircy, a zatym ich pieranosiać u surahatnuju maci». Jana dadaje, što klijenty časta hatovyja zapłacić za heta niemałyja hrošy, bo ź ciažkaściu pieražyvajuć śmierć svajho hadavanca, nie mohuć ź joj źmirycca.

U Keli Andersan, 32-hadovaj dresiroŭščycy sabak z Techasa, padobnaja historyja. «Čaj była majoj druhoj pałavinaj, i kłanavańnie było sposabam pieraadoleńnia jaje straty», — kaža jana pra svaju kotku. Andersan tłumačyć, što Čaj, jakaja pamierła ŭ 2017 hodzie, była jaje aporaj, kali jana zmahałasia z depresijaj i rasstrojstvam charčovych pavodzinaŭ.

Keli Andersan i jaje kłanavanaja kotka Čaj. 

Praŭda, časta za rašeńniem kłanavać hadavanca ź dziasiatkami tysiač padpisčykaŭ u instahramie chavajecca i mierkantylny raźlik, bo časam haspadary niabłaha zarablajuć na papularnaści svajho kocika ci sabački. 

Zrazumieła, jość u hetych pracesaŭ i krytyki, jany zaniepakojenyja etyčnym bokam prablemy. Kłanujuć ža žyvioł nie ŭ prabircy. Ich naradžajuć surahatnyja žyvioły, jakich pravodziać praz składany praces EKA. Akramia taho, niekatoryja zaŭvažajuć, što heta niapravilna i niemaralna, choć by tamu, što štohod u prytułki ZŠA pastupaje 6,3 miljona žyvioł.

Raźvićcio hienietyki i hienietyčnych technałohij stavić čałaviectva pierad patrebaj sfarmulavać novyja etyčnyja normy i zakanadaŭča vyznačyć, što prymalna, a što nieprymalna.

Kamientary

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

Usie naviny →
Usie naviny

«Zamoŭ vielmi šmat». Polski restaran arhanizavaŭ dastaŭku picy prosta ŭ čarhu na miažy ź Biełaruśsiu1

Połk Kalinoŭskaha abvierh paviedamleńnie Minabarony Biełarusi ab hibieli Jana Rudzika3

U Ispanii dakazali hipotezu 54-hadovaj daŭniny viadomaha matematyka rodam z Kobryna

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ4

Čamu ŭ haračyja dni časta balić hałava i jak ad taho ŭbierahčysia

U miastečku Haradok na Biełastoččynie siońnia pačaŭsia fiestyval Tutaka

Milicyja stralała ŭ dvary minskaha šmatpaviarchovika. Što zdaryłasia?

U Biełarusi znoŭ pastrožyli palityčny filtr dla ekskursavodaŭ. Što źmianiłasia ŭ praviłach atestacyi?2

«Znachodzicca ŭ źniasilenym stanie». Vierniki daviedalisia padrabiaznaści pra źniavolenaha ksiandza Andžeja Juchnieviča

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

U Minsku na ludziej, jakija viartalisia ź plažu, upała dreva, zahinuła dziaŭčyna

Hałoŭnaje
Usie naviny →