Navuka i technałohii

Niamieckaja razumnaja mašyna ciapier moža nie tolki abhaniać bulbu, ale i pałoć jaje

Niamieckaja firma Lemken navučyła svoj kultyvatar pad nazvaj Steketee adroźnivać kulturnyja raśliny ad pustaziella. Novaja opcyja harantuje dobry vynik navat na husta zasiejanych i mocna zaśmiečanych pustaziellem działkach.

Sutnaść navacyi takaja: u kampjutar IC-Weeder AI unieśli klučavyja prykmiety kulturnych raślin. U vypadku z cukrovymi burakami, naprykład, raśliny ŭručnuju markiravalisia na kožnaj sa stadyj raźvićcia, a potym atrymanaja infarmacyja zanosiłasia ŭ bazu źviestak. 

Sutykajučysia ź niejkim parastkam na svaim šlachu, mašyna identyfikuje jaho z ulikam koleru, tekstury, raźmiaščeńnia liścia, formy i pamieru raśliny. Karaciej, usiaho, što ŭniesiena ŭ jaje prahramu. Kaeficyjent dakładnaj identyfikacyi raślin pieravyšaje 95%.

Kali ž raślina akazvajecca «niekulturnaj», to tady sierpapadobnyja nažy ź pnieŭmatyčnym pryvadam robiać prapołku, vydalajučy jaje. 

Hetaja mašyna z šyrynioj zachopu ŭ 3 mietry pastupić u prodaž užo ŭ 2022 hodzie.

Čytajcie taksama:

U Vialikabrytanii robaty poluć pali ŭdarami toku

Kamientary

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy6

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

Pres-sakratar polskaha MZS pra adnosiny ź Biełaruśsiu: Čakajem pieršaha realnaha kroku ź biełaruskaha boku8

U minskim parku Čaluskincaŭ zabaranili jeździć na šerynhavych elektrasamakatach

Čarha z aŭtobusaŭ pierad pierachodam «Kamienny Łoh» rassmaktałasia2

Stała viadoma, kudy ŭładkavaŭsia były hiendyrektar MTS Uładzisłaŭ Andrejčanka6

Straty rasijskaj armii ŭ 2024-m značna vyraśli. Pamiraje 200-250 bajcoŭ za dzień16

U Bajdena dyjahnastavali karanavirus1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy6

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →