Turahienctva, u jakoje źviarnuŭsia Siarhiej, na rynku ŭžo bolš za 10 hadoŭ. Vodhuki na jaho byli dobrymi, tamu mužčyna bieź jakich-niebudź sumnieńniaŭ zabraniravaŭ tur. Dahavor zaklučaŭ z dyrektaram Alenaj Faminoj u pačatku kastryčnika, unios avans 803 rubli, piša Onliner.by.

— Praz 2 tydni my pavinny byli apłacić druhuju častku sumy. Ja patelefanavaŭ u ahienctva, trubku ŭziaŭ muž dyrektarki Vadzim Famin i paviedamiŭ nam, što jaho žonki bolš niama, jana pamierła ad kavidu. Naturalna, my nie stali ŭ takoj situacyi vyśviatlać padrabiaznaści. Druhuju častku pucioŭki apłačvać nie śpiašalisia, ale ŭ toj momant jakraz Rasija abviaściła vialikija vakacyi, i naš tur istotna padaražeŭ. Famin skazaŭ nam, što jon taksama źjaŭlajecca supracoŭnikam «Pazityŭ Trevieł», i my vyrašyli, što palacim, usio ž taki adpačynak užo byŭ zapłanavany. Pryjechali ŭ ofis, Famin raśpisaŭsia ŭ damovie, nam skazali, što zajaŭka paćvierdžanaja turapierataram «Tez Tur».

Siarhiej zapłaciŭ za adpačynak jašče 7019 rubloŭ i staŭ spakojna čakać śniežnia. Ahułam tur abyšoŭsia jamu ŭ sumu kala $3095 pa aktualnym na siońnia kursie.

— My damovilisia ab tym, što za 2 tydni da vyletu Famin nam patelefanuje i daść bolš padrabiaznuju infarmacyju. A potym mianie niešta pieraščoŭknuła, i ŭ kancy listapada ja vyrašyŭ: daj ja pazvaniu krychu raniej. Nabraŭ pa telefonach, akazałasia, što jany zabłakavanyja. Pajechaŭ u samo ahienctva: tam dźviery začynienyja, mebla vyviezienaja. Na forumach ubačyŭ, što ŭžo jość vodhuki padmanutych turystaŭ. Pajechaŭ u milicyju pisać zajavu, tam užo minimum 10 zvarotaŭ było na toj momant.

Miarkujučy pa vodhukach na vitebsk.biz, paciarpieła nie tolki siamja Siarhieja. Apošni stanoŭčy vodhuk na sajcie raźmieščany ŭ pačatku kastryčnika, a śledam idzie čarada historyj pra toje, jak ludzi zapłacili hrošy za adpačynak i apynulisia ŭ vielmi dalikatnych situacyjach. Źviarnicie ŭvahu: aburanyja turysty pišuć pra ahienctva «Pazityŭ Trevieł», a dahavory aformlenyja z «Pazityŭ Trevieł plus». Nam taksama zdavałasia, što heta adna i taja ž turfirma, pakul my nie atrymali adkaz ź milicyi (ale pra heta krychu paźniej).

«17 listapada była praviedziena 100-pracentnaja apłata tura ŭ «Pazityŭ Trevieł» z vyletam 23 listapada. Famin paśla apłaty nie vychodziŭ na suviaź, a za dzień da vyletu 22 listapada patelefanavaŭ i paviedamiŭ, što niejkim tajamničym čynam apłata za naš tur była praviedziena pamyłkova nie tamu apierataru, paprasiŭ zrabić apłatu jašče raz, a tyja hrošy nibyta ŭ kancy tydnia viernuć, i jon raźličycca z nami. My na hetuju avanturu nie pajšli, paraili jamu samomu vyrašać hetuju prablemu. Praz paru hadzin jon paviedamiŭ, što ŭsio vyrašyŭ, i my možam jechać u aeraport. < … >

Z chvalavańniem my pajechali ŭ Minsk. Prasiedzieli ŭ aeraporcie ŭ niaścierpnym čakańni, a pierad samaj rehistracyjaj nam paviedamili, što zdaryłasia strašnaje: kvitkoŭ jamu nie pradali i naš vylet nie ažyćciavicca. Naš stan apisać niemahčyma. Šok! Adpačynak nie adbyŭsia, hrošy nie viernutyja, Famin źnik, telefony niedastupnyja, ofis pusty. Napisali pretenziju ŭ turfirmu i zajavu ab machlarstvie ŭ RAUS».

«30 kastryčnika ja pavinna była lacieć u Jehipiet z «Pazityŭ Trevieł» (Viciebsk, HC «Mieha»). Tur apłaciła całkam zhodna z dahavoram za miesiac. Adnak u dzień vyletu mnie pryjšłosia dapłacić jašče 75% koštu, kab naohuł kudyści palacieć. Tamu što pa niejkaj pryčynie hrošy da turapieratara ad ahienctva tak i nie dajšli. Ich mnie, darečy, da hetaha času (na 25.11.2021) nichto tak i nie viarnuŭ, i vyrazna adkazać, kudy ŭ takim vypadku syšła maja apłata, taksama nichto nie moža».

«U nas takaja ž situacyja: u kastryčniku 2021 hoda zapłacili za tur na miesiac raniej, ale nikudy nie palacieli. Turapierataru hrašovyja srodki pieraviedzienyja nie byli! Famin V. V. na praciahu niekalkich dzion usio ž nam viarnuŭ usiu sumu, ale adpačynak usio roŭna sapsavany, bo času braniravać niešta novaje ŭžo nie było».

«Naša siamja zapłaciła dva razy za adpačynak, jaki płanavali i apłacili zahadzia. My palacieli, vykupiŭšy svoj tur za niekalki hadzin da vyletu, ale Vadzim abiacaŭ viarnuć vydatkavanyja hrošy na kartu. 24 listapada 2021 hoda pierastaŭ vychodzić na suviaź! Pa pryjeździe taksama napišam zajavu ŭ RAUS».

Siarhiej pasprabavaŭ vyratavać pajezdku z dapamohaj turapieratara. Ale vyśvietliłasia, što hrošy ŭ «Tez Tur» nichto nie pieraličvaŭ.

— Ja źviarnuŭsia naŭprost da turapieratara, kali daviedaŭsia, što ich ahienctva-partnior nie pracuje. Mnie parekamiendavali napisać na poštu, vysłać danyja pa damovie. Na nastupny dzień patelefanavali i skazali, što takaja broń aformlena nie była, pieradapłaty ni pieršaj, ni druhoj taksama nie pastupała.

Viciablanin nie pradjaŭlaŭ materyjalnych pretenzij u dačynieńni da «Tez Tura», ale paprasiŭ prapanavać varyjant pa pajezdcy na tyja ž daty biez dadatkovaj nacenki, uličvajučy abstaviny, jakija skłalisia. U kampanii pajšli nasustrač i zrabili źnižku na tur u pamiery $170, a taksama dali indyvidualny tranśfier z aeraporta da hatela.

Z ulikam źnižki za druhi tur Siarhiej zapłaciŭ $2777. Atrymlivajecca, što adpačynak u Churhadzie hetaj zimoj biełarusu abyšoŭsia amal u $6 tysiač.

— Pryjšłosia pajechać u hatel horšy, što mianie chvaluje, zrušylisia daty. Ale my ŭsio roŭna vyrašyli lacieć — ja ž nie mahu raskazać dzieciam, što ŭ mianie takaja situacyja. Samaje sumnaje, što na siońniašni dzień niama nijakaha funkcyjanału, z dapamohaj jakoha možna pahladzieć, ci dziejničaje broń. Bo ja telefanavaŭ u «Tez Tur», kab pravieryć infarmacyju pa tury, ale mnie skazali źviartacca naŭprost da ahienctva-partniora. A ŭ turahienctvie nam mohuć prosta pakazać jaki-niebudź skrynšot z kampjutara u paćvierdžańnie i ŭsio. Vałodajučy navykami pracy ŭ braŭziery, lohka možna «zrabić» jakuju zaŭhodna broń.

Što viadoma milicyi?

Dla pačatku žurnalisty patelefanavali pa telefonach turfirmy, jakija paznačany na sajcie, ale ŭsie jany sapraŭdy zabłakavanyja. Apošni zapis u sacyjalnych sietkach datujecca 17-m listapada: turystaŭ zaprašajuć «sustreć Novy hod u Jehipcie».

Kab zrazumieć, kudy ŭsio-tki prapali hrošy turystaŭ, žurnalisty źviarnulisia ŭ adździaleńnie infarmacyi i hramadskich suviaziaŭ UUS Viciebskaha abłvykankama. Tam raspaviali, što situacyja z Faminymi vielmi zabłytanaja i nieadnaznačnaja.

— U ciapierašni momant u AUS administracyi Pieršamajskaha rajona h. Viciebska pravodzicca pravierka materyjałaŭ spravy ŭ suviazi sa zvarotami hramadzian. Pa jaje zakančeńni budzie dadziena pravavaja acenka. Viadoma, što pamierłaj Alenie Faminoj naležała turfirma «Pazityŭ Trevieł plus», i jana była adzinym supracoŭnikam u svaim ahienctvie. Na muža Vadzima Famina była zarehistravanaja inšaja turfirma — «Pazityŭ Trevieł». Heta roznyja jurydyčnyja asoby. Zajavy ad hramadzian stali pastupać u kancy listapada ŭ suviazi ź dziejnaściu mienavita ahienctva «Pazityŭ Trevieł plus».

Jak vyśvietliłasia, Vadzim Famin ciapier znachodzicca pad vartaj u SIZA, ale heta nie źviazana z pretenzijami turystaŭ.

Tady z čym? I čamu zatrymańnie supała ź niehatyŭnymi vodhukami na «pazityŭnaje» turystyčnaje ahienctva? Hetyja pytańni ŭ milicyi pakul pakinuli biez adkazu. Ci zmohuć paciarpiełyja turysty ŭ najbližejšy čas viarnuć svaje hrošy, taksama pakul nie jasna.

Što kaža turapieratar?

Žurnalisty taksama źviarnulisia pa kamientar u kampaniju «Tez Tur». Turapieratar paćvierdziŭ, što na praciahu niekalkich hadoŭ pracavaŭ z turystyčnym ahienctvam «Pazityŭ Trevieł plus», ale ŭ kastryčniku supracoŭnictva skončyłasia. Voś jaki dali piśmovy adkaz:

— Z boku PHUP «Pazityŭ Trevieł plus» pieryjadyčna fiksavalisia parušeńni pa terminach apłaty zabraniravanych turaŭ. Pa hetaj pryčynie naša kampanija zabłakavała 15.10.2021 hoda dostup ahienctvu ŭ ich asabisty kabiniet, što nie dazvoliła ažyćciaŭlać dalejšaje braniravańnie turpraduktaŭ.

U kancy listapada 2021 hoda da nas sapraŭdy źviarnułasia adzinkavaja kolkaść turystaŭ pa zabraniravanych turach u PHUP «Pazityŭ Trevieł plus» z pytańniem najaŭnaści i apłaty zabraniravanaha tura ŭ pakazanym ahienctvie. Tury na hetych turystaŭ byli zabraniravany ŭ našaj kampanii, ale apłata praviedziena nie była, — zajavili ŭ kampanii.

Jak pierakanacca, što vašy hrošy patračanyja na tur? Kamientar jurysta

Vychodzić, što, niahledziačy na błakavańnie asabistaha kabinieta, ahienctva niejki čas moža pracavać z turystami i brać ź ich pieradapłatu. Jak u takim vypadku abaranić siabie ad machlarstva? Na pytańni adkazvaje Viktoryja Skarynina — dyrektar i partnior jurydyčnaj kampanii «Avhul Ekśpiert hrup».

— Ci sapraŭdy turapieratar nie niasie nijakaj adkaznaści za dziejańni ahienctva-partniora?

— U situacyi, apisanaj vyšej, turapieratar i turahient źjaŭlajucca asobnymi jurydyčnymi asobami, a kožnaja jurydyčnaja asoba niasie samastojnuju adkaznaść pa svaich abaviazacielstvach.

Dahavornyja adnosiny turapieratara i turahienta, jak praviła, hruntujucca na damovie kamisii, dzie turapieratar vystupaje kamitentam, a turahient — kamisijanieram. Pa damovie kamisii adzin bok (kamisijanier) abaviazvajecca pa daručeńni inšaha boku (kamitenta) za ŭznaharodžańnie ździejśnić adnu abo niekalki ździełak ad svajho imia, ale za košt kamitenta (č. 1 p. 1. art. 880 HK). Heta značyć, što turapieratar farmiruje tur, pieradaje jaho turahientu dla realizacyi, a turahient ad svajho imia zaklučaje dahavory z turystami-zakazčykami.

Bakami dahavora akazańnia turystyčnych pasłuh u takoj situacyi źjaŭlajucca vykanaŭca (turahient) i zakazčyk (turyst), to-bok uvieś abjom pravoŭ i abaviazkaŭ uźnikaje mienavita pamiž imi.

Takim čynam, turapieratar, jaki sfarmavaŭ tur, adkaznaści za dziejańni turahienta nie niasie.

— Ci možna nastojvać na tym, kab turapieratar dasyłaŭ paćvierdžańnie broni naŭprost turystu?

— Pakolki ŭ turapieratara adsutničajuć niepasrednyja hramadzianska-pravavyja adnosiny z turystam, u jaho niama abaviazku pradastaŭlać jakija-niebudź dakumienty albo źviestki naŭprost turystu. Mahčymaść pradastaŭleńnia toj ci inšaj infarmacyi turystu, ź jakim niama damoŭnych adnosin, moža być prajavaj łajalnaści turapieratara i razhladajecca ŭ kožnym vypadku indyvidualna.

— Ale jak u takim razie turysty mohuć pierakanacca ŭ tym, što, robiačy pieradapłatu, jany adpraŭlajuć hrošy mienavita na kuplu tura?

— Univiersalnaha sposabu, jaki pradastaŭlaje stoadsotkavuju harantyju abarony ad ašukancaŭ, na žal, nie isnuje. U jakaści bazavych mier zaściarohi mahu rekamiendavać źviartać uvahu na reputacyju turahienctva, u jakim płanujecca nabyvać tur. Niališnim budzie vyvučyć vodhuki inšych klijentaŭ jašče da zaklučeńnia dahavora.

Kali zakazčyk vyznačyŭsia z turam, turahient u abaviazkovym paradku pavinien zaklučyć dahavor akazańnia turystyčnych pasłuh. U im pavinny być źviestki ab vykanaŭcy, jaho miescy znachodžańnia (miescy žycharstva IP) i bankaŭskija rekvizity. Na žal, stanoŭčyja vodhuki na kampaniju i dośvied pracy nie zaŭsiody źjaŭlajucca harantyjaj abarony ad niepryjemnych historyj, jak vidać z vopytu hałoŭnaha hieroja materyjału.

Dadatkova možna rekamiendavać praviarać najaŭnaść turahienctva ŭ rejestry subjektaŭ turystyčnaj dziejnaści.

Zhodna z 14-1 «Zakona ab turyźmie» kožny subjekt turystyčnaj dziejnaści (turapieratar i turahient), što ažyćciaŭlaje svaju dziejnaść na terytoryi Biełarusi, pavinien być uniesieny ŭ taki rejestr. Aznajomicca ź im možna na sajcie Ministerstva sportu i turyzmu Respubliki Biełaruś.

Darečy, u rejestry, abnoŭlenym na sajcie na datu 5 listapada 2021 hoda, PHUP «Pazityŭ Trevieł plus» adsutničaje. Rejestr źmiaščaje častkova padobnuju pa najmieńni arhanizacyju, ź inšym UNP, jakaja źjaŭlajecca inšaj jurydyčnaj asobaj (toj samy PHUP «Pazityŭ Trevieł», jaki zarehistravany na Vadzima Famina).

Asobna taksama chaču źviarnuć uvahu, što sajty niekatorych turapierataraŭ dazvalajuć u anłajnie adsočvać status zajaŭki pa jaje numary. Pry zaklučeńni dahavora ŭ turahienctvie varta ŭdakładnić hetuju infarmacyju, kab mieć mahčymaść kantralavać, ci zabraniravana zajaŭka ŭ kankretnaha turapieratara albo nie. Takim ža čynam možna praviarać jaje status u dalejšym (pry najaŭnaści techničnaj mahčymaści na sajcie turapieratara).

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0