Hramadstva

Biełaruś u 2021 hodzie zapłaciła Rasii za vakcynu ad kavidu 42 miljony dalaraŭ

Biełaruś zapłaciła ŭ 2021 hodzie za pastaŭku rasijskich vakcyn ad karanavirusnaj infiekcyi 42,1 młn dalaraŭ. Takija źviestki pryvodzić RBK sa spasyłkaj na Mytnuju słužbu Rasii.

U artykule pryvodziacca dziesiać krain, što kupili najbolš vakcyn u Rasii 

Lidaram pa zakupkach stała Arhiencina, jakaja za 10 miesiacaŭ 2021 hoda kupiła na 220 miljonaŭ dalaraŭ. Na druhim miescy — Mieksika (190 młn).

Biełaruś u hetym śpisie znachodzicca na dziaviatym miescy.

Raniej ministr achovy zdaroŭja Dźmitryj Pinievič kazaŭ, što dva kampanienty vakcyny «Sputnik V», jak nabytaj u Rasii, tak i raźlitaj u Biełarusi, kaštujuć prykładna 20 dalaraŭ.

Kamientary

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł16

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva14

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam20

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba4

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty12

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

Chutka sud nad mužčynam z «terarystyčnaha śpisu». Vierahodna, sprava tyčycca kamientaroŭ, ale jamu pahražaje da 12 hadoŭ

Ihar Słučak napisaŭ rezki kamientar pra ruskamoŭnych biełarusaŭ. Nie vytrymaŭ navat Paźniak114

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł16

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →