Dla čaho byŭ pryniaty zakon? Kab zmahacca z chakierami?

Meta zakona, jak dekłaruje ŭłada, pavysić uzrovień abarony piersanalnych danych i zabiaśpiečyć bolš poŭnuju realizacyju kanstytucyjnaha prava hramadzian na abaronu ad niezakonnaha ŭmiašańnia ŭ asabistaje žyćcio.

Stvareńnie i zakona, i novaha kantralujučaha orhana było płanavym, adpaviadaje suśvietnym tendencyjam abarony piersanalnych danych, tak što naŭrad ci možna pryviazać jaho da pieraśledu chakieraŭ, dziejnaść jakich niadaŭna Viarchoŭny sud pryznaŭ terarystyčnaj. 

Što takoje piersanalnyja danyja pa novym zakonie?

Dakładnaha i vyčarpalnaha śpisa, što adnosicca da piersanalnych danych, niama. U zakonie zamacavana, što heta lubaja infarmacyja, jakaja adnosicca da kankretnaha čałavieka abo na padstavie jakoj čałaviek moža być vyznačany, to-bok lubaja infarmacyja, jakaja raskryvaje asobu.

Naprykład, baza danych, dzie ŭkazanaje proźvišča, imia, imia pa baćku hramadzian, data naradžeńnia, miesca rehistracyi, pašpartnyja źviestki, padpadaje pad dziejańnie novaha zakona. 

Apracoŭvać piersanalnyja danyja možna tolki sa zhody čałavieka, jakomu jany naležać.

Kali nie patrebny dazvoł dla apracoŭki piersanalnych danych?

Praduhledžany ceły śpis vyklučeńniaŭ, kali taki dazvoł nie patrabujecca:

  • pry viadzieńni administratyŭnaha ci kryminalnaha pracesu i ŭvohule ŭ sudach,
  • pry praviadzieńni apieratyŭna-vyšukoŭvaj dziejnaści,
  • dziela zabieśpiačeńnia nacyjanalnaj biaśpieki, pry baraćbie z karupcyjaj, nielehalnymi dachodami, finansavańni niezakonnaj dziejnaści,
  • dla viadzieńnia ŭliku strachavańnia,
  • pry nataryjalnaj dziejnaści,
  • pry razhladzie pytańniaŭ ab pradastaŭleńni piensij,
  • dla dziaržaŭnaj statystyki i raźliku kamunałki,
  • dla abarony žyćcia i zdaroŭja čałavieka, piersanalnyja źviestki jakoha mohuć spatrebicca miedykam.

Asobna prapisvajecca prava ŚMI nie ŭzhadniać vykarystańnie piersanalnych danych, kali žurnalist pracuje lehalna, a jaho dziejnaść nakiravanaja na abaronu hramadskaha intaresu. 

Hramadstva maje prava viedać infarmacyju ab pahrozach nacyjanalnaj biaśpiecy, hramadskamu paradku, zdaroŭju nasielnictva i stanu navakolnaha asiarodździa, a taksama infarmacyju, jakaja ŭpłyvaje na toje, jak čynoŭniki i hramadskija dziejačy vykonvajuć svaje abaviazki. 

Pry hetym apracoŭka piersanalnych danych pavinna nasić prazrysty charaktar, čałaviek pavinien viedać, jakija mienavita źviestki buduć razhladać i ź jakoj metaj.

Što tady budzie rabić hety Nacyjanalny centr abarony piersanalnych danych?

Usie jurasoby, dziaržorhany, inšyja arhanizacyi i indyvidualnyja pradprymalniki, jakija ŭ svajoj dziejnaści apracoŭvajuć takija źviestki, ciapier ličacca apieratarami pa apracoŭcy piersanalnych danych. Jany musiać rehularna adpraŭlać spravazdačy ŭ novy kantralujučy orhan — Nacyjanalny centr abarony piersanalnych danych.

U centra jość prava praviarać, jak vykonvajecca zakanadaŭstva ab piersanalnych danych, vynosić piśmovyja patrabavańni ci pradpisańni za admovu vypraŭlać vyjaŭlenyja parušeńni, patrabavać spynieńnia apracoŭki piersanalnych danych, kali inšymi sposabami niemahčyma zabiaśpiečyć abaronu pravoŭ ludziej.

Čamu stvaryli novy dziaržorhan?

U teoryi, kab niezaležnaja struktura davała realnuju acenku dziejnaści tych ža dziaržorhanaŭ, jakija pracujuć ź vialikim masivam piersanalnych danych.

Kali viarnucca da chakieraŭ, jakija ŭzłamali bazu z pašpartnymi źviestkami ŭsich hramadzian krainy, to centr u pierśpiektyvie pavinien znajści adkaz na pytańnie, jak takoje mahło adbycca.

Ale kryminalny pieraśled — za siłavikami i sudom, kali budzie dakazana, što ździejśniena złačynstva. Pakul ža nichto ź siłavikoŭ navat nie prakamientavaŭ, jak chakiery mahli ŭzłamać cełuju sistemu i vypampavać taki masiŭ źviestak, ci majuć da hetaha dačynieńnia dziejnyja ci byłyja supracoŭniki.

Što da niezaležnaści, to varta adznačyć, što zasnavalnikam novaha kanralujučaha orhana źjaŭlajecca Apieratyŭna-analityčny centr pry administracyi Łukašenki. Dyrektara, zhodna z zakonam, pryznačaje Łukašenka, kandydaturu prapanoŭvaje AAC. Pieršym dyrektaram staŭ Andrej Hajeŭ, jaki da hetaha šeść hadoŭ uznačalvaŭ Dziaržaŭny kamitet pa majomaści.

I jakaja ciapier adkaznaść za raspaŭsiud piersanalnych danych?

Zakon ustupiŭ u siłu 15 listapada, i adrazu ž u bazie danych ab nieruchomaści źnikli źviestki ab ułaśnikach kvater — heta i jość vykanańnie patrabavańniaŭ novaha zakona. Tak što ciapier znajści infarmacyju, jakoj majomaściu vałodajuć čynoŭniki ci biznesmieny, budzie składaniej.

Da taho ž źmieny ŭ Kryminalny kodeks praduhledžvajuć adkaznaść za niezakonnyja dziejańni ŭ dačynieńni da pryvatnaha žyćcia i piersanalnych danych (da 5 hadoŭ źniavoleńnia, kali havorka idzie pra čynoŭnikaŭ ci ich blizkich u suviazi z vykanańniem pracoŭnych abaviazkaŭ).

Za parušeńnie zakanadaŭstva ab piersanalnych danych praduhledžana i administratyŭnaj adkaznaść (art. 23.7 KaAP, maksimalny štraf — 200 bazavych vieličyń, na siońnia heta 5,8 tysiač rubloŭ). Čałaviek, jaki paličyć, što ŭ adnosinach da jaho zakon parušany, moža zajavić nie tolki pra majomasny, ale i pra maralny ŭron.

Hety zakon budzie niejak tyčycca pracy?

Taksama zakon istotna zakranaje najmalnikaŭ. Kampanii pavinny stvaryć sistemu abarony piersanalnych danych, uvieści adkaznuju za heta asobu.

Kožny supracoŭnik pavinien dać zhodu na apracoŭku svaich piersanalnych danych (piśmova abo ŭ elektronnym vyhladzie).

Zhoda patrebnaja, navat kali najmalnik zachoča vykłaści fota supracoŭnika na karparatyŭnym sajcie, pryčym kali čałavieka zvolniać, jahony zdymak pavinny z sajta prybrać, pakolki jaho bolš nie źviazvajuć pracoŭnyja adnosiny z kampanijaj. 

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0