Śviet

Zialenski: Va Ukrainie rychtavaŭsia dziaržaŭny pieravarot

Ab hetym zajaviŭ prezident Uładzimir Zialenski padčas anłajn-marafona z žurnalistami.

RBK-Ukraina

«Jość vialikija vykliki ŭnutry dziaržavy, jakija fiksujuć raźviedki inšych krain. Naprykład, atrymali infarmacyju, što 1 śniežnia budzie dziaržaŭny pieravarot. Mnie zdajecca, važnaja infarmacyja, 1-2 śniežnia. Ja kazać i dzialicca infarmacyjaj nie maju prava», — cytuje Zialenskaha RBK-Ukraina.

Kiraŭnik Ukrainy nazvaŭ datyčnym da padrychtoŭki pieravarotu aliharcha Rynata Achmietava. Adnak, pa słovach Zialenskaha, jon nie vieryć, što Achmietaŭ budzie ŭdzielničać u hetym.

Taksama Zialenski zaznačyŭ, što vierahodnaść poŭnamaštabnaj vajny z Rasijskaj Fiederacyjaj zachoŭvajecca kožny dzień. Ale ŭkrainski bok hatovy da luboj eskałacyi.

«My ŭ stanie vajny ŭžo vosiem hadoŭ. Ja liču, što takaja mahčymaść moža być štodnia… Siońnia idzie zapałochvańnie ź niekatorych ŚMI, što zaŭtra budzie vajna… My całkam kantralujem miežy i hatovyja da luboj eskałacyi», — adznačyŭ jon.

Adnosiny pamiž prezidentam Zialenskim i aliharcham Rynatam Achmietavym pačali psavacca paśla pryniaćcia pa inicyjatyvie Zialenskaha antyaliharchičnaha zakona, jaki, u pryvatnaści, abmiažoŭvaje ŭpłyŭ aliharchaŭ na miedyjnuju śfieru. Taksama adnosiny pahoršylisia praz zvalnieńnie śpikiera Rady Dźmitryja Razumkova (jaki hałasavaŭ suprać antyaliharchičnaha zakona) i źmienu maniery kamunikacyj pradstaŭnikoŭ ofisa Zialenskaha z Achmietavym i jaho ludźmi.

Ukrainskaja apazicyja ŭ svajoj krytycy Zialenskaha ciapier taksama abapirajecca na miedyjnuju padtrymku aliharcha Rynata Achmietava. Aliharchičnyja telekanały pad kantrolem Achmietava pačali štučna tapić rejtynh Zialenskaha — štodzionnaj krytykaj u svaich navinach i tok-šou, zaprašeńniem u prahramy apazicyjnych da Zialenskaha palitykaŭ, jakich tudy raniej prosta nie puskali. Zamiest niejtralitetu da Zialenskaha z boku aliharchaŭ pačałasia krytyka.

Kamientary

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby4

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Usie naviny →
Usie naviny

U Lidzie zatrymali ŭładalnika kaviarni «Tutaka»

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom27

Z-kanał: Imavierna, Kryhier arhanizoŭvaŭ dyviersii ŭ Branskaj vobłaści5

Raiła bić nahoj u skivicu kožnamu maskvarotamu, nazyvała akupacyju Maryupala karmaj — chto takaja Iryna Faryjon, jakuju zabili ŭ Lvovie37

U Vilejskim rajonie kiroŭca pahruzčyka ledź nie ŭrezaŭsia ŭ pachavalnuju pracesiju

Ukraina śpiašajecca stvaryć vajennyja bieśpiłotniki sa štučnym intelektam1

Zialenski pavinšavaŭ Trampa z abrańniem kandydatam ad Respublikanskaj partyi i nazvaŭ jaho prezidentam7

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby4

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Hałoŭnaje
Usie naviny →