Hramadstva

Paśla 14 sutak vyjšaŭ na volu videaapieratar Jahor Kamaroŭski — pazaštatnik Deutsche Welle

Paśla 14 sutak vyjšaŭ na volu videaapieratar Jahor Kamaroŭski, jaki supracoŭničaŭ ź niamieckim vydańniem Deutsche Welle. Što nasamreč pasłužyła pryčynaj aryštu, blizkim Kamaroŭskaha i jaho advakatu nieviadoma.

Žurnalista zatrymali 28 vieraśnia i abvinavacili ŭ «chulihanstvie». Chacia 1 kastryčnika ŭ jaho doma prajšoŭ pieratrus užo pa kryminalnaj spravie. Jak śćviardžaje baćka mužčyny, u pastanovie na pieratrus byli paznačany artykuły Kryminalnaha kodeksa «Naŭmysnyja źniščeńnie abo paškodžańnie čužoj majomaści», a taksama — «Akt teraryzmu». U žurnalista kanfiskavali ŭsiu techniku i paśviedčańnie pazaštatnaha supracoŭnika DW.

Pa słovach baćki, abvinavačvańni pa kryminalnaj spravie Jahoru nie pradjavili, adčuvaje jon siabie dobra paśla Akreścina.

Kamientary

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy18

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel1

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask25

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →