Hramadstva

Stała viadoma, u čym Makiej abvinavačvaje pradstaŭnictva AAN u Biełarusi

Padčas sustrečy z hienieralnym sakratarom AAN Antonia Huteryšam, jakaja adbyłasia ŭ ramkach Hienieralnaj asamblei AAN u Ńju-Jorku, Uładzimir Makiej paviedamiŭ vysokamu čynoŭniku, što niekatoryja pradstaŭniki kamandy arhanizacyi ŭ Biełarusi vykarystoŭvali hrošy, jakija vydzialalisia dla ludziej ź invalidnaściu, na padtrymku ludziej, jakija ŭdzielničali ŭ pratesnych akcyjach.

U kamientary biełaruskamu telebačańniu jon paabiacaŭ nieŭzabavie raskryć padrabiaznaści rasśledavańnia. I voś siońnia pastajannym pradstaŭnictvam Biełarusi pry Adździaleńni AAN u Ženievie była apublikavana zajava «Ab niametavym vykarystańni finansavych srodkaŭ piersanałam Pradstaŭnictva AAN u Biełarusi». Heta reakcyja biełaruskaha boku na dakład hienieralnaha sakratara AAN «Supracoŭnictva z AAN, jaje pradstaŭnikami i miechanizmami ŭ halinie pravoŭ čałavieka», padrychtavanym da 48-j siesii SPČ.

Jak zajaŭlaje biełaruskaje pradstaŭnictva, u dakład uklučanaja niedakładnaja infarmacyja pra Siarhieja Drazdoŭskaha. Na dumku biełaruskaha boku, Drazdoŭski «staŭ «achviaraj» niedapuščalnaj, nieprafiesijnaj i palityčna matyvavanaj dziejnaści supracoŭnikaŭ Pradstaŭnictva AAN u Respublicy Biełaruś», a daradca pa pravach čałavieka ŭ ofisie pastajannaha kaardynatara AAN u Biełarusi inicyjavaŭ niametavaje vykarystańnie finansavych srodkaŭ UVKPČ.

Biełaruski bok zajaŭlaje, što paśla pratestaŭ u žniŭni 2020 hoda pa inicyjatyvie čynoŭnika AAN dvuma supracoŭnikami ofisa AAN u Biełarusi była raspracavana i realizavana schiema apłaty pasłuh advakataŭ biełaruskim hramadzianam, jakija nie źjaŭlajucca invalidami abo achviarami hvałtu. Takim čynam byli apłačany pasłuhi advakataŭ dla 23 hramadzian.

«Afarmleńnie płaciežnych dakumientaŭ ažyćciaŭlałasia tajemna, u abychod aficyjna ŭzhodnienaj dziejnaści, praz uciahnutaha ŭ takuju supraćpraŭnuju dziejnaść, ź jaho ŭśviadomlenaha viedama, Siarhieja Drazdoŭskaha, dyrektara «Ofisa pa pravach ludziej ź invalidnaściu» i pry niepasrednym udziele jurysta hetaj ustanovy. Takim čynam, biełaruskija hramadzianie Drazdoŭski i juryst uznačalenaj im ustanovy z padačy i pry ŭdziele šerahu supracoŭnikaŭ Pradstaŭnictva AAN u Biełarusi praviali finansavuju machinacyju sa srodkami AAN, vyłučanymi dla dziaržavy na akazańnie dapamohi invalidam i achviaram chatniaha hvałtu, što źjaŭlajecca kryminalna karalnaj dziejaj», — havorycca ŭ zajavie pastajannaha pradstaŭnictva Biełarusi.

Drazdoŭski i juryst Ofisa pa pravach ludziej ź invalidnaściu Hrableŭski abvinavačvajucca pa č. 2 art. 209 KK (Machlarstva, ździejśnienaje paŭtorna albo hrupaj asob). Jany znachodzilisia pad chatnim aryštam, zatym miera strymańnia była źmienienaja, ciapier jany na voli.

Kamientary

Litva zabaraniaje ŭjezd aŭto na biełaruskich numarach15

Litva zabaraniaje ŭjezd aŭto na biełaruskich numarach

Usie naviny →
Usie naviny

«Kali ŭpała pieršaja ldzinka, ja zrazumieła, što ŭsio». Hrad pamieram z kurynaje jajka paškodziŭ mašynu biełaruski2

U Biełarusi zatrymali litoŭca, jaki abvinavačvajecca na radzimie ŭ zabojstvie2

Cichanoŭskaja: Abmiežavańni na miažy nie zakranuć aŭtobusy i maršrutki22

Litoviec raskazaŭ, jak trapiŭ u połk Kalinoŭskaha3

Palicyja zatrymała ŭ Varšavie biełarusa, jaki pryjšoŭ u ministerstva ź niebiaśpiečnymi pradmietami3

«Pakul uzajemnaści nie bačym». Łukašenka narakaje, što nie moža damovicca z Polščaj i Litvoju29

Navukoŭcy znajšli na Miesiacy piačoru. Jany spadziajucca, što ŭ joj kali-niebudź pasielacca astranaŭty1

Na Alimpijadu ad Biełarusi jedzie minimalnaja ŭ historyi kolkaść udzielnikaŭ — 16 čałaviek6

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna15

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Litva zabaraniaje ŭjezd aŭto na biełaruskich numarach15

Litva zabaraniaje ŭjezd aŭto na biełaruskich numarach

Hałoŭnaje
Usie naviny →