Hramadstva

Urad apublikavaŭ hrafik pieranosu pracoŭnych dzion. Jak budziem adpačyvać u 2022-m?

Pastanovaj Savieta Ministraŭ Respubliki Biełaruś zaćvierdžanyja pieranosy pracoŭnych dzion u 2022 hodzie.

7 sakavika (paniadziełak) pieranosicca na 12 sakavika (subota). Pry hetym vychadnymi buduć 5 (subota), 6 (niadziela), 7 (paniadziełak) i 8 (aŭtorak) sakavika 2022 hoda — 4 dni.

2 maja (paniadziełak) pieranosicca na 14 maja (subota). Pry hetym vychadnymi buduć 30 krasavika (subota), 1 (niadziela), 2 (paniadziełak) i 3 (aŭtorak) maja 2022 hoda — 4 dni.

Razam z tym arhanizacyjam z ulikam śpiecyfiki vytvorčaści dajecca prava samastojna vyznačać inšy paradak pieranosu pracoŭnaha dnia.

Na navahodnija śviaty i Kalady pieranosaŭ nie pradbačycca: 31 śniežnia — heta piatnica, pracoŭny tydzień pačniecca ŭ paniadziełak 3 studzienia. Kalady, 7 studzienia, prypali taksama na piatnicu — budzie try vychadnyja. 

Kamientary

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Usie naviny →
Usie naviny

MZS Polščy abviarhaje infarmacyju ab zabaronie na ŭjezd dla biełaruskich aŭtamabilaŭ — Viačorka10

U Minsku skardziacca na zatrymku vydačy pašpartoŭ. U čym pryčyna?7

«Na pieršym dopycie ja raskazaŭ usio, što viedaŭ». Stryžak pra toje, jak u 16 hadoŭ padstaviŭ aktyvistku10

Čamu tak šmat maładych chvareje na rak?5

Stała viadoma, jak pakarali biełarusa, jaki adrezaŭ vušy sabaku3

Pa čatach raspaŭsiudžvajuć navinu pra zabaronu na ŭjezd biełaruskich aŭto ŭ Polšču. Adnak heta niapraŭda3

Sajt «Biełsata» pierajšoŭ na minimalny režym pracy4

Dyrektarka Sakretnaj słužby ZŠA paśla zamachu na Trampa pajšła ŭ adstaŭku6

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava21

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Hałoŭnaje
Usie naviny →