Hramadstva

Pamior kiroŭca aŭtobusa, jaki paśla vybaraŭ byŭ paranieny hranataj

Pavieł Sibiloŭ nie dažyŭ da svajho 50-hadovaha jubileju: jaho nie stała 10 kastryčnika. Pra heta «Našaj Nivie» paviedamili jaho rodnyja.

Da žniŭnia 2020-ha Pavieł byŭ zdarovym 48-hadovym mužčynam. Viečar 10-ha žniŭnia całkam pieraviarnuŭ jaho žyćcio. U toj dzień Sibiloŭ zaviaršaŭ pracoŭnuju źmienu na aŭtobusie №163. Ale skončyć maršrut tak i nie vypała: aŭtobus razam ź inšym transpartam trapiŭ u zator.

Pavieł vyjšaŭ abmierkavać situacyju z kaleham, jak nieŭzabavie jamu ŭ śpinu prylacieła hranata i humovyja kuli. Paśla ranieńniaŭ mužčyna miesiac pravioŭ u vajennym špitali, pieražyŭ pierasadku skury, atrymaŭ pieršuju hrupu invalidnaści.

Nieŭzabavie paśla vypiski z vajennaha špitala ŭ jaho znajšli ankałohiju (rak hałoŭki padstraŭnikavaj załozy, a taksama prastaty) — jon pierasoŭvaŭsia pa vulicy vyklučna z kijkom u rukach.

«Paša vielmi mučyŭsia, ale tryvaŭ i maŭčaŭ. Vielmi redka prasiŭ dapamohi. Daktary zrabili ŭsio, što mahli, ale ankałohiju nie pieramahli. Dla nas pačatkam chvaroby stała ranieńnie. Los vyrašyŭ tak…» — kamientujuć blizkija.

SK admoviŭsia zavodzić spravu pa fakcie ranieńnia kiroŭcy ŭ jaho ž pracoŭnuju źmienu.

Pavieł za pracaj da trahičnych padziej. Fota z asabistaha archiva

U Paŭła zastałosia troje dziaciej: małodšy syn u hetym hodzie pajšoŭ u pieršy kłas. Vykazvajem spačuvańni rodnym i blizkim.

Da hadaviny vybaraŭ my rabili intervju z Paŭłam:

«Hatovy addać usio, što jość, u abmien na zdaroŭje».

Kamientary

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Usie naviny →
Usie naviny

MZS Polščy abviarhaje infarmacyju ab zabaronie na ŭjezd dla biełaruskich aŭtamabilaŭ — Viačorka10

U Minsku skardziacca na zatrymku vydačy pašpartoŭ. U čym pryčyna?7

«Na pieršym dopycie ja raskazaŭ usio, što viedaŭ». Stryžak pra toje, jak u 16 hadoŭ padstaviŭ aktyvistku10

Čamu tak šmat maładych chvareje na rak?5

Stała viadoma, jak pakarali biełarusa, jaki adrezaŭ vušy sabaku3

Pa čatach raspaŭsiudžvajuć navinu pra zabaronu na ŭjezd biełaruskich aŭto ŭ Polšču. Adnak heta niapraŭda3

Sajt «Biełsata» pierajšoŭ na minimalny režym pracy4

Dyrektarka Sakretnaj słužby ZŠA paśla zamachu na Trampa pajšła ŭ adstaŭku6

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava21

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Hałoŭnaje
Usie naviny →