Ekanomika

Na vejpy i elektronnyja cyharety ŭviaduć akcyzy — jany zaŭvažna padaražejuć

U Biełarusi chočuć padniać staŭki akcyzaŭ na ałkahol i cyharety, a taksama ŭvieści akcyzy na vadkaści dla elektronnych sistem kureńnia. Z-za hetaha pavinny vyraści ceny na hetyja tavary. Asabliva zaŭvažnym moža być padaražańnie cyharet, tamu što na ich vyrašyli padniać staŭki akcyzaŭ istotna vyšej za ŭzrovień prahnazavanaj inflacyi. Hetyja źmieny praduhledžanyja prajektam papravak u Padatkovy kodeks.

Jakija cyharety mohuć bolš za ŭsio padaražeć

Čynoŭniki chočuć padniać asobnyja staŭki padatkaŭ apieradžalnymi tempami. Tak, akcyzy na cyharety chočuć pavysić u siarednim na 15%. Dla paraŭnańnia: ziamielny padatak płanujuć praindeksavać na 7,2% — prahnozny pakazčyk pa inflacyi na 2022 hod. Razmova pra siaredniehadavy pakazčyk pa roście cen. Što tyčycca hadavoj inflacyi — śniežań da śniežnia, — to jana, pa płanach uładaŭ, pavinny być «kala 6%».

Padniać staŭki akcyzaŭ na 15% chočuć na cyharety ŭsich cenavych hrup. Pry hetym cyharety ź filtram chočuć raźbić na dźvie hrupy pa staŭkach akcyz zamiest ciapierašnich troch. Dla hetaj abjadnanaj hrupy ŭviaduć staŭku akcyzaŭ 86,36 rubla za 1000 štuk cyharet. Dla paraŭnańnia: ciapier dla druhoj hrupy canavoj hrupy akcyz składaje 72,19 rubla, a dla treciaj — 82,77 rubla.

Heta značyć, što bolš za ŭsio pavinny padaražeć cyharety siaredniaj canavoj katehoryi z-za abjadnańnia jaje z treciaj hrupaj.

«Prapanavanaje pavieličeńnie stavak akcyzaŭ na cyharety nieabchodnaje ŭ metach paetapnaha zbližeńnia z paramietrami ich harmanizacyi, praduhledžanymi ŭ Pahadnieńni ab pryncypach viadzieńnia padatkovaj palityki ŭ halinie akcyzaŭ na tytuniovuju pradukcyju dziaržaŭ-členaŭ Jeŭrazijskaha ekanamičnaha sajuza», — havorycca ŭ tłumačeńni da prajekta prahnozu sacyjalna-ekanamičnaha raźvićcia Biełarusi na 2022 hod.

Čynoŭniki raźličvajuć, što pavyšeńnie akcyzaŭ «nablizić Biełaruś da pracesu harmanizacyi stavak akcyzaŭ u ramkach JEAES».

Vadkaść dla elektronnych cyharet taksama pavinna padaražeć

Prajektam pravak u Padatkovy kodeks taksama prapanujecca ŭklučyć u śpis padakcyznych tavaraŭ vadkaści dla elektronnych sistem kureńnia i nietabačnuju pradukcyju z utrymańniem nikacinu. Havorka ŭ tym liku pra elektronnyja cyharety, parahienieratary, vejpy, a taksama paŭčy (nietabačnyja vyraby z utrymańniem nikacinu). Ciapier heta biezakcyznyja tavary.

Čynoŭniki ŭdakładniajuć, što elektronnyja cyharety nabirajuć papularnaść u biełarusaŭ, a taksama zhadvajuć u abhruntavańni, čamu treba ŭvieści akcyzy, što «Brytyš-Amierykan Tabaka Trejdynh Kompani» zapuściła paŭčy VELO.

Ułady chočuć na vadkaści dla elektronnych sistem kureńnia ŭvieści staŭku akcyzaŭ u 0,15 rubla za 1 mł, a na nietabačnuju pradukcyju z utrymańniem nikacinu — 77,14 rubla za 1 kiłahram.

Jak źmieniać akcyzy na ałkahol

Płanujuć taksama pavieličeńnie stavak akcyzaŭ na piva, piŭny kaktejl — z 37 da 38 kapiejek za litr hatovaj pradukcyi. «Prymianieńnie panižanaha paramietra indeksacyi stavak nakiravana na padtrymańnie efiektyŭnaj raboty pradpryjemstvaŭ-vytvorcaŭ hetaj pradukcyi, — udakładniajuć čynoŭniki. — Indeksacyja stavak akcyzaŭ na piva i piŭny kaktejl u 2021 hodzie nie pravodziłasia».

Pry hetym u cełym na ałkahol chočuć praindeksavać staŭki akcyzaŭ u miežach prahnazavanaha paramietra inflacyi — na 7,2%.

Kamientary

«Poka ty biez dieł». Rektarka Hrodzienskaha ŭniviersiteta ŭzarvała tyktok abscennaj leksikaj10

«Poka ty biez dieł». Rektarka Hrodzienskaha ŭniviersiteta ŭzarvała tyktok abscennaj leksikaj

Usie naviny →
Usie naviny

Stała viadoma, jak pakarali biełarusa, jaki adrezaŭ vušy sabaku3

Pa čatach raspaŭsiudžvajuć navinu pra zabaronu na ŭjezd biełaruskich aŭto ŭ Polšču. Adnak heta niapraŭda3

Sajt «Biełsata» pierajšoŭ na minimalny režym pracy4

Dyrektarka Sakretnaj słužby ZŠA paśla zamachu na Trampa pajšła ŭ adstaŭku6

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava21

U Hrodnie možna nabyć siadzibu apošniaha karala Rečy Paspalitaj

U Biełarusi z-za ŭrahanu zahinuli siem čałaviek

U Minsku pastaviać pomnik kačcy, jakaja vyhadavała ptušaniat na kłumbie ŭ centry horada4

Biełaruska vyraściła hihancki ahurok, jaki važyć dva kiłahramy FOTAFAKT1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Poka ty biez dieł». Rektarka Hrodzienskaha ŭniviersiteta ŭzarvała tyktok abscennaj leksikaj10

«Poka ty biez dieł». Rektarka Hrodzienskaha ŭniviersiteta ŭzarvała tyktok abscennaj leksikaj

Hałoŭnaje
Usie naviny →