Śviet

Małdova paprasiła ES ekstranna dapamahčy z pastaŭkami hazu z-za vysokich cen na rasijskaje paliva

Pavodle źviestak Financial Times, Małdova nie choča zhadžacca na novyja ŭmovy «Hazprama» i prosić Jeŭrasajuz pačać pastaŭki praz Rumyniju.

FT adznačaje, što pastaŭki ŭ Małdovu z Rasii źnizilisia prykładna na tracinu. Pry hetym u vieraśni košt za tysiaču kubamietraŭ składaŭ 550 dalaraŭ, a ŭ kastryčniku ŭžo 790 dalaraŭ — amal u piać razoŭ bolš, čym Kišynioŭ płaciŭ letaś. Biełaruś płacić, naprykład, 128,5 dalaraŭ.

Vice-premjer krainy Andrej Śpinu nazvaŭ takija košty «nieapraŭdanymi i nierealistyčnymi». Jon adznačyŭ, što kraina viadzie pieramovy z «Hazpramam» ab novym kantrakcie, ale taksama vyvučaje «alternatyŭnyja šlachi pastavak hazu», paviedamlaje telekanał Dožd́.

Jeŭrasajuz vosieńniu hetaha hoda sutyknuŭsia z rekordnymi cenami na haz z-za nizkaj zapoŭnienaści schoviščaŭ i niedastatkovymi pastaŭkami z Rasii. U «Hazpramie» ŭ pačatku kastryčnika zajavili, što mohuć razhledzieć pavieličeńnie pastavak da kanca miesiaca, kali kampanija zapoŭnić schoviščy ŭ Rasii.

Kamientary

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Usie naviny →
Usie naviny

MZS Polščy abviarhaje infarmacyju ab zabaronie na ŭjezd dla biełaruskich aŭtamabilaŭ — Viačorka10

U Minsku skardziacca na zatrymku vydačy pašpartoŭ. U čym pryčyna?7

«Na pieršym dopycie ja raskazaŭ usio, što viedaŭ». Stryžak pra toje, jak u 16 hadoŭ padstaviŭ aktyvistku10

Čamu tak šmat maładych chvareje na rak?5

Stała viadoma, jak pakarali biełarusa, jaki adrezaŭ vušy sabaku3

Pa čatach raspaŭsiudžvajuć navinu pra zabaronu na ŭjezd biełaruskich aŭto ŭ Polšču. Adnak heta niapraŭda3

Sajt «Biełsata» pierajšoŭ na minimalny režym pracy4

Dyrektarka Sakretnaj słužby ZŠA paśla zamachu na Trampa pajšła ŭ adstaŭku6

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava21

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Hałoŭnaje
Usie naviny →