Hramadstva

Stali viadomyja novyja proźviščy vypuščanych ź SIZA pa spravie Biełhazprambanka

Jak daviedałasia «Naša Niva», z-za krataŭ vyjšli staršynia naziralnaj rady «Kientaŭra» Volha Radzieckaja, akcyjaniery «Pryvatlizinha»: dyrektar Andrej Charłanovič, Alaksiej Hieraščanka i Anton Marozaŭ (namieśnik Radzieckaj u «Kientaŭry»).

Siarhiej Dabralot, były supracoŭnik «Biełhazprambanka» i akcyjanier «Pryvatlizinha», zastajecca ŭ kałonii.

Kryminalnyja spravy suprać vyzvalenych ludziej nie zakryty, abstaviny ich vyzvaleńnia nieviadomyja. 

«Pryvatlizinh» i «Kientaŭr» — kampanii, jakija paciarpieli paśla razhromu «Biełhazprambanka» i aryštaŭ u kołach, nabližanych da favaryta prezidenckaj honki Viktara Babaryki.

Raniej stała viadoma pra vyzvaleńnie ź SIZA čatyroch čałaviek pa «spravie Biełhazprambanka»: Volhi Kuprejevaj, Uładzimira Sažyna, Dźmitryja Karaki i Dźmitryja Žardzieckaha.

Maryja Kaleśnikava raskazała pra svajo žyćcio ŭ SIZA: «Turma — heta ahidnaje miesca, ale tut ja pačuvajusia svabodnaj»

Kamientary

Rasijski šachied vybuchnuŭ za 55 km ad Babrujska3

Rasijski šachied vybuchnuŭ za 55 km ad Babrujska

Usie naviny →
Usie naviny

Łatvija choča naohuł zabaranić mašynam ź biełaruskimi numarami pierasoŭvacca pa krainie8

Viciebskaja siamja znajšła źnikłaha svajaka praz 25 hod1

Tramp upieršyniu źjaviŭsia na publicy ź pieraviazanym vucham paśla strełaŭ u Piensilvanii FOTA1

Biełarus, jaki sarvaŭsia sa skały ŭ Kabardzina-Bałkaryi, zahinuŭ

«Bili fłahštokam, kab roŭna stajaŭ na kaleniach pierad načalnikam», — palitviazień, jaki mianiaŭ ściahi na bieł-čyrvona-biełyja, raskazaŭ pra źniavoleńnie

Unačy šachied znoŭ zalacieŭ u Biełaruś1

Na Vałožynščynie błasłavili novy pomnik na mahile śviatara, jakoha zabili kamsamolcy ŭ 1950 hodzie1

Što adbyvajecca z klimatam? Takaja śpioka letam budzie zaŭsiody?6

Biełarusa zatrymali paśla adpačynku ŭ Italii3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Ad zaŭtra abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami maje ŭvieści Litva

Ad zaŭtra abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami maje ŭvieści Litva

Hałoŭnaje
Usie naviny →