Hramadstva

Maksim Znak pračytaŭ u źniavoleńni 276 knih

Pra heta paviedamiła ŭ fejsbuku jaho siastra Iryna Kozikava.

Deutsche Welle

Maksim u svaich listach rehularna paviedamlaje joj ab pračytanych u źniavoleńni knihach i składaje śpis.

Siarod pračytanych za apošni čas knih: Anka Upała «Elektryčka da Stakholma», Huziel Jachina «Zulejcha raspluščvaje vočy» i kniha Natalli Tačylnikavaj «Žyćcio i los Michaiła Chadarkoŭskaha».

«Akazvajecca, usio, što ja ličyŭ nou-chau miascovym, daŭno prydumana i aprabavana. Pavučalnaja kniha ŭ mnohich sensach», — iranizuje Maksim Znak.

Michaił Chadarkoŭski byŭ u svoj čas asudžany na 14 hadoŭ źniavoleńnia, adsiadzieŭ 10 hadoŭ i dva miesiacy i byŭ pamiłavany U. Pucinym. 

Znak byŭ zatrymany 9 vieraśnia 2020 hoda i amal roŭna praz hod, 6 vieraśnia 2021 hoda, asudžany na 10 hadoŭ kałonii ŭzmocnienaha režymu za «zakliki paškodzić biaśpiecy Respubliki Biełaruś», «zmovu z metaj zachopu ŭłady» i «stvareńnie ekstremisckaha farmavańnia». Razam ź im da 11 hadoŭ kałonii była asudžana Maryja Kaleśnikava.

Kamientary

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Usie naviny →
Usie naviny

MZS Polščy abviarhaje infarmacyju ab zabaronie na ŭjezd dla biełaruskich aŭtamabilaŭ — Viačorka10

U Minsku skardziacca na zatrymku vydačy pašpartoŭ. U čym pryčyna?7

«Na pieršym dopycie ja raskazaŭ usio, što viedaŭ». Stryžak pra toje, jak u 16 hadoŭ padstaviŭ aktyvistku10

Čamu tak šmat maładych chvareje na rak?5

Stała viadoma, jak pakarali biełarusa, jaki adrezaŭ vušy sabaku3

Pa čatach raspaŭsiudžvajuć navinu pra zabaronu na ŭjezd biełaruskich aŭto ŭ Polšču. Adnak heta niapraŭda3

Sajt «Biełsata» pierajšoŭ na minimalny režym pracy4

Dyrektarka Sakretnaj słužby ZŠA paśla zamachu na Trampa pajšła ŭ adstaŭku6

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava21

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Hałoŭnaje
Usie naviny →