Navuka i technałohii

Što adbyvajecca z Fejsbukam i Instahramam: pałomka, chakierskaja ataka, techničny pravał? 

Facebook, Instagram i WhatsApp adklučylisia dla karystalnikaŭ pa ŭsim śviecie, zajaviŭ hihant sacyjalnych sietak u paniadziełak, pracujučy nad adnaŭleńniem servisaŭ paśla adnaho z samych praciahłych zbojaŭ.

Facebook niedastupny, tamu što karystalniki nie nakiroŭvajucca ŭ patrebnaje miesca sistemaj damiennych imionaŭ. Sacsietka sama kantraluje adpaviednyja nałady, tłumačyć Reuters.

Ekśpierty pa biaśpiecy, jakija adsočvajuć situacyju, zajavili, što adklučeńnie, vierahodna, było vyklikana pamyłkaj kanfihuracyi, z-za jakoj maršruty da siervieraŭ Facebook byli niedastupnyja. Heta mahło być vynikam unutranaj pamyłki, choć tearetyčna mahčymy sabataž zvonku. 

Uzłom zvonku ličycca mienš vierahodnym. Ź inšaha boku, masavaja ataka typu «admova ŭ absłuhoŭvańni», jakaja zdolnaja pakłaści adzin z samych papularnych u śviecie sajtaŭ, patrabuje albo kaardynacyi pamiž mahutnymi złačynnymi hrupoŭkami, albo vielmi inavacyjnaj techniki.

Facebook pryznaŭ, što ŭ karystalnikaŭ uźnikli prablemy z dostupam da jaho prahramy, ale nie padaŭ nijakich padrabiaznaściaŭ ab charaktary prablemy abo ab tym, kolki karystalnikaŭ paciarpieli ad zboju.

«My pracujem nad tym, kab jak maha chutčej viarnuć usio ŭ normu, i prynosim prabačeńni za lubyja niazručnaści», — napisaŭ u Tvitery Facebook prykładna praz 30 chvilin paśla pieršych paviedamleńniaŭ ab zboi.

Adkazać Fejsbuku było našmat składaniej, tamu što supracoŭniki stracili dostup da niekatorych svaich ułasnych instrumientaŭ z-za adklučeńnia, kažuć ludzi, jakija adsočvajuć hetaje pytańnie.

Jak kaža Brajan Krebs, viadomy ekśpiert u śfiery kibierbiaśpieki, vyhladaje, što DNS-zapisy Fejsbuka byli kimści prybranyja z hłabalnych tablic maršrutyzacyi — inakš kažučy, z «adrasnaj knihi» internetu.

Heta datyčycca taksama Instahrama i, vierahodna, inšych resursaŭ, jakija trapili pad ataku. Kali vy ŭvodzicie ŭ radok braŭziera adnu z spasyłak na hetyja sajty, jana pavinna vieści na resurs. Ale sistema, što davała mahčymaść hetaj suviazi pracavać, zaraz nie funkcyjanuje.

«Heta možna paraŭnać z tym, što vy prychodzicie ŭ vialiki ofisny centr na sustreču, ale sakratara niama na mieście. Vy (ci, u vypadku ź siońniašnim zbojem, vaš kampjutar) prosta zastajaciesia na svaim mieście, bo nie viedajecie, u jaki kankretna ofis vam treba trapić», — tłumačyć ekśpiert. 

Pakul niajasna, jak heta zdaryłasia. Fejsbuk — nastolki vialikaja kampanija, što jana sama kantraluje ŭłasny DNS, tamu tolki niechta ŭnutry kampanii moh spynić pracu hetaj sistemy.

Akcyi Fejsbuka, u jakoha amal 2 miljardy aktyŭnych štotydniovych karystalnikaŭ, u paniadziełak źnizilisia na 5,7%. U pieravodzie na rynačny košt heta aznačaje padzieńnie bolš čym na 50 miljardaŭ dalaraŭ.

Dziŭnaje supadzieńnie: litaralna za niekalki hadzin da hłabalnaha zboju Fejsbuk trapiŭ u stužki navinaŭ va ŭsim śviecie praź śviedčańni vykryvalnika, što śćviardžaŭ, nibyta kampanija addała pieravahu vyhadzie, a nie biaśpiecy.

Frensis Chaŭhien, byłaja mieniedžarka kampanii, pradstaviła žurnalistam Wall Street Journal šerah unutranych dakumientaŭ Fejsbuka. Zhodna ź imi, u kampanii viedali, što praca ich sacsietak drenna ŭpłyvaje na hramadstva i karystalnikaŭ, adnak ničoha ŭ suviazi z hetym nie pradprymali.

Naprykład, palityka Fejsbuk sadziejničaje raspaŭsiudu dezynfarmacyi i źviazanaha z hvałtam kantentu, a sacsietka Instahram, što naležyć karparacyi, drenna ŭpłyvaje na stan dziaŭčat-padletkaŭ.

U svaju čarhu Tviter, inšy papularny servis paviedamleńniaŭ, pažartavaŭ navat sa svaich kankurentaŭ: «Pryvitańnie ŭsim», — napisaŭ aficyjalny akaŭnt u Vialikabrytanii.

Kamientary

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ3

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

U minskim parku Čaluskincaŭ zabaranili jeździć na šerynhavych elektrasamakatach

Čarha z aŭtobusaŭ pierad pierachodam «Kamienny Łoh» rassmaktałasia2

Stała viadoma, kudy ŭładkavaŭsia były hiendyrektar MTS Uładzisłaŭ Andrejčanka6

Straty rasijskaj armii ŭ 2024-m značna vyraśli. Pamiraje 200-250 bajcoŭ za dzień15

U Bajdena dyjahnastavali karanavirus1

788 ukrainskich vajskoŭcaŭ źnikli bieź viestak u bajach za siało Krynki Chiersonskaj vobłaści5

Ułady ZŠA abvinavacili nieanacysta z Hruzii ŭ padrychtoŭcy masavaha atručvańnia dziaciej u Ńju-Jorku5

Kruty vykazaŭ spačuvańni rodnym zahinułych padčas urahanu. Ale nie Łukašenka5

Vysokaintensiŭnyja fizičnyja nahruzki ŭ staraści palapšajuć pamiać

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ3

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →