Hramadstva

U Biełarusi — abvał pastupleńniaŭ u pravasłaŭnyja sieminaryi, a ŭ Polščy — spad paklikańniaŭ u katalickija śviatary

Kolkaść abituryjentaŭ, jakija pastupili ŭ navučalnyja ŭstanovy Biełaruskaj pravasłaŭnaj carkvy, źniziłasia z 459 čałaviek u 2019 hodzie da 250 u 2021 hodzie. Heta vynikaje sa statystyki, apublikavanaj žurnałam pasiadžeńniaŭ Sinoda BPC.

Niekatoryja tłumačać takoje rezkaje padzieńnie pazicyjaj kiraŭnictva pravasłaŭnaj carkvy paśla padziej 2020-ha. «Voś heta i jość reakcyjaj moładzi na palityku minskich mitrapalitaŭ. Amal u dva razy stała mienš tych, chto chacieŭ by źviazać ź imi svaje losy», — napisaŭ u siabie ŭ błohu pra hetyja ličby rasijski dyjakan Andrej Kurajeŭ.

Čytajcie taksama: Kiraŭnik BPC sustreŭsia z Karpiankovym i bajcami ŭnutranych vojskaŭ

Adnak paraŭnańnie ź inšymi cerkvami padkazvaje, što heta tolki adna z pryčyn. Druhaja — ahulny kryzis tradycyjnych cerkvaŭ.

Hety kryzis charakterny navat dla samych relihijnych krain Jeŭropy, takich jak Polšča. Jak paviedamiŭ kiraŭnik Kanfierencyi rektaraŭ vyšejšych duchoŭnych sieminaryj u Polščy Piotr Kot, u hetym hodzie kolkaść abituryjentaŭ u ich źniziłasia na 15 pracentaŭ. Vializny spad — asabliva ŭ krainie, što da apošniaha była «fabrykaj pastyraŭ» dla inšych krain Jeŭropy, u tym liku i Biełarusi.

«Kali my ŭ Jeŭropie havorym pra vializnaje źnižeńnie kolkaści paklikańniaŭ da śviatarstva, to heta, z adnaho boku, nastupstva łaicyzacyi [kali hramadstva pierastaje być relihijnym — NN], ale taksama treba ŭsio hučniej havaryć pra ekśpierymientalnuju inžynieryju čałavieka, pra posthumanizm, jaki maje prablemu z Božym bačańniem čałavieka i śvietu, — prakamientavaŭ ličby ksiondz Kot. — Ludzi ŭ cełym stračvajuć vieru, a moładź asabliva padviarhajecca vialikamu vyprabavańniu. Jak vy chočacie, kab niechta pačuŭ paklikańnie «Chadzi za mnoju», kali jon u žyćci nie sustreŭ supolnaści, zachoplenaj Jevanhiellem», — miarkuje śviatar.

Na dumku ksiandza Kata, «deficyt śpiełaści ŭ roznych śfierach ciapier upłyvaje na tryvałaść siamiejnych poviaziaŭ», i, dadaje jon, «toje samaje nazirajem adnosna śviatarstva». «Kaścioł uvieś čas vypracoŭvaje novyja krytery pryjomu ŭ duchoŭnyja sieminaryi. Naprykład, kali niejki čałaviek maje značnyja niedastatkovaści ŭ śfiery viery i ŭ asabistasnaj śfiery, to moža vyjści tak, što hety čałaviek uvohule niazdolny vyvučycca na śviatara, — miarkuje ksiondz. — Navučańnie na śviatara praduhledžvaje śpiełaść i celnaść maładoha čałavieka. Bo łaska budujecca na pryrodzie. Paklikany, jaki pierastupaje paroh sieminaryi, pavinien mieć mieć naležnaje staŭleńnie da Boha i carkvy, ale taksama pavinien viedać, chto jon jak čałaviek, i tamu viedać svaju asobu, svaje mocnyja i słabyja baki», — tłumačyć pryčyny strohaści adboru ŭ polskija duchoŭnyja sieminaryi ksiondz.

Hramadstva mocna pamianiałasia za apošnija dziesiacihodździ. Heta źviazana jak z raźvićciom technałohij, mabilnaści, tak i z evalucyjaj našych viedaŭ pra hramadstva i čałavieka. Miž tym carkoŭnyja rytuały i struktury nie pamianialisia.

Čytajcie taksama: «Usio, što spuščana źvierchu, — usio śviatoje». Archijepiskap Arciemij raskryŭ, čamu staŭ niepažadanym dla RPC

Najbolš hnutkimi ŭ apošnija dziesiacihodździ byli pratestanckija cerkvy. Ale prychilniki źmien jość u roznych cerkvach.

Na minułym tydni kanfierencyja delehataŭ ad katalickich śviataroŭ i miran Niamieččyny «Sinadalny šlach» 168 hałasami suprać 28 vykazałasia za razhlad novaŭviadzieńniaŭ, siarod jakich admiena celibatu i dazvoł na śviatarstva žančyn. Staršynia kanfierencyi niamieckich biskupaŭ Hieorh Becynh, biskup Limburhski, vykazvaŭ narakańni na «zaściarohi abo rastłumačeńni z boku Rymskaj Kuryi pa pytańniach, na jakija naša aśviečanaje i svabodalubnaje hramadstva daŭno adkazała».

Kansiervatyŭnaja častka viernikaŭ chacieła b, kab usio zastavałasia «jak było», «pa-staromu». Miž tym carkva z tymi abradami, jakija jość, robicca ŭsio bolš niezapatrabavanaj maładymi pakaleńniami.

Navat u Zachodniaj Biełarusi, dzie carkoŭnyja struktury nie zmahła razburyć savieckaja ŭłada, mnohija cerkvy i kaścioły ciapier u niadzielu stajać pustyja i paŭpustyja, a vierniki abmiažoŭvajucca abradami chryščeńnia, adpiavańnia i aśviačeńnia daroŭ na Vialikdzień.

U Biełarusi pa stanie na 1 studzienia 2021 hoda dziejničała 1714 pravasłaŭnych, 499 katalickich i kala tysiačy pratestanckich hramad.

Čytajcie taksama: U Maskvie jepiskapa Hrodzienskaha ŭźviali ŭ archijepiskapy. Patryjarch pry hetym zbłytaŭ śviata

Kamientary

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Usie naviny →
Usie naviny

Raiła bić nahoj u skivicu kožnamu maskvarotamu, nazyvała akupacyju Maryupala karmaj — chto takaja Iryna Faryjon, jakuju zabili ŭ Lvovie37

U Vilejskim rajonie kiroŭca pahruzčyka ledź nie ŭrezaŭsia ŭ pachavalnuju pracesiju

Ukraina śpiašajecca stvaryć vajennyja bieśpiłotniki sa štučnym intelektam1

Zialenski pavinšavaŭ Trampa z abrańniem kandydatam ad Respublikanskaj partyi i nazvaŭ jaho prezidentam7

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie3

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Hałoŭnaje
Usie naviny →