Ekanomika

Na BiełAS zapuścili pieršy błok, jon nie pracavaŭ ź siaredziny lipienia

Pieršy enierhabłok BiełAES uklučyli ŭ sietku. Adbyłosia heta ŭ paniadziełak, 4 kastryčnika, u 18.20, paviedamlaje Minenierha. Jon nie pracavaŭ z 12 lipienia.

— Idzie pavyšeńnie elektryčnaj mahutnaści turbahienieratara. Ciapier jana składaje 360 MVt, — paviedamlaje viedamstva.

Tam adznačyli, što ŭklučeńnie enierhabłoka ŭ sietku praviedziena ŭ adpaviednaści z patrabavańniami technałahičnaha rehłamientu biaśpiečnaj ekspłuatacyi biez zaŭvah.

Nahadajem, 12 lipienia błok byŭ ekstranna adklučany ad sietki z-za taho, što spracavała aŭtamatyčnaja abarona hienieratara.

Jak raniej paviedamlali ŭ ministerstvie, u suviazi z prypynieńniem «praviali reviziju abstalavańnia i technałahičnych sistem, arhanizavanych dla vyjaŭleńnia pryčyn spracoŭvańnia aŭtamatyčnaj sistemy abarony hienieratara 12 lipienia»: «vykananyja vyprabavańni vyjavili nieabchodnaść zamieny adnaho z elemientaŭ uzbudžalnika turbahienieratara. Pravodziacca adpaviednyja raboty z pryciahnieńniem śpiecyjalistaŭ rasiejskaha zavoda-vytvorcy».

Taksama byli praviedzieny dadatkovyja vyprabavańni i dyjahnostyka abstalavańnia i sistem turbahienieratara.

Kamientary

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

Pres-sakratar polskaha MZS pra adnosiny ź Biełaruśsiu: Čakajem pieršaha realnaha kroku ź biełaruskaha boku8

U minskim parku Čaluskincaŭ zabaranili jeździć na šerynhavych elektrasamakatach

Čarha z aŭtobusaŭ pierad pierachodam «Kamienny Łoh» rassmaktałasia2

Stała viadoma, kudy ŭładkavaŭsia były hiendyrektar MTS Uładzisłaŭ Andrejčanka6

Straty rasijskaj armii ŭ 2024-m značna vyraśli. Pamiraje 200-250 bajcoŭ za dzień16

U Bajdena dyjahnastavali karanavirus1

788 ukrainskich vajskoŭcaŭ źnikli bieź viestak u bajach za siało Krynki Chiersonskaj vobłaści6

Ułady ZŠA abvinavacili nieanacysta z Hruzii ŭ padrychtoŭcy masavaha atručvańnia dziaciej u Ńju-Jorku5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →