Hramadstva

Pasoł Šviejcaryi naviedaŭ Natallu Chierše ŭ mahiloŭskaj turmie

Kłod Altermat naviedaŭ palitźniavolenuju Natallu Chierše ŭ mahiloŭskaj turmie. Pra heta stała viadoma bratu Natalli Hienadziu Kaśjanu, paviedamlaje Radyjo Svaboda.

Natallu Chierše, hramadzianku Šviejcaryi, pieraviali ŭ mužčynskuju mahiloŭskuju turmu z homielskaj žanočaj kałonii 27 vieraśnia.

Natalla była asudžanaja na dva z pałovaj hady kałonii. Hod tamu, 19 vieraśnia 2020 hoda, jana na žanočym maršy sarvała bałakłavu z amapaŭca.

24 vieraśnia sud Čyhunačnaha rajona Homiela razhledzieŭ spravu «Ab pieravodzie ŭ papraŭčuju ŭstanovu inšaha typu i źmianieńni ŭmoŭ režymu» Natalli Chierše. Stała viadoma, što jaje pieravodziać u turmu. Chacia žanočych turmaŭ u krainie niama. 

Brat palitźniavolenaj Hienadź Kaśjan skazaŭ, što stavicca da takoha rašeńnia suda jak da katavańnia:«Absalutna niezakonnaje rašeńnie i katavańnie ŭ vyhladzie ŭmovaŭ utrymańnia. To-bok začyniajuć u kletku, chočuć takim čynam dasiahnuć svajoj mety: kab napisała pamiłavańnie ci pryznała svaju vinu».

Viadoma, što Natallu Chierše trojčy ŭhavorvali napisać zajavu ab pamiłavańni na imia Łukašenki, ale jana kateharyčna admoviłasia rabić heta. Svajoj viny jana nie pryznaje.

Padčas źniavoleńnia Chierše ŭžo była ŭ štrafnym izalatary (ŠYZA) i pamiaškańni kamiernaha typu (PKT) za admovu šyć formu dla siłavikoŭ.

A naprykancy vieraśnia stała viadoma, što hramadzianski muž Natalli razarvaŭ ź joju stasunki. 

«U Šviejcaryi ŭ jaje było cudoŭnaje žyćcio, ale jana ličyła, što ciapier musić być na radzimie». Chto takaja Natalla Chierše, jakuju pasadzili za sarvanuju bałakłavu

Kamientary

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ3

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Stała viadoma, kudy ŭładkavaŭsia były hiendyrektar MTS Uładzisłaŭ Andrejčanka6

Straty rasijskaj armii ŭ 2024-m značna vyraśli. Pamiraje 200-250 bajcoŭ za dzień15

U Bajdena dyjahnastavali karanavirus1

788 ukrainskich vajskoŭcaŭ źnikli bieź viestak u bajach za siało Krynki Chiersonskaj vobłaści5

Ułady ZŠA abvinavacili nieanacysta z Hruzii ŭ padrychtoŭcy masavaha atručvańnia dziaciej u Ńju-Jorku5

Kruty vykazaŭ spačuvańni rodnym zahinułych padčas urahanu. Ale nie Łukašenka5

Vysokaintensiŭnyja fizičnyja nahruzki ŭ staraści palapšajuć pamiać

U Śviatłany Cichanoŭskaj mianiajecca daradca pa pravavych pytańniach24

Łatuška zaklikaŭ žurnalistaŭ i pravaabaroncaŭ ź Jeŭropy skarystacca ź biaźvizu8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ3

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →