Hramadstva

Žychara Viciebska asudzili za abrazu daišnika na staroncy Volhi Karač

Sud Pieršamajskaha rajona Viciebska vynies prysud 50-hadovamu hruzčyku Alaksandru Šmatavu. Jaho abvinavacili ŭ publičnaj abrazie pradstaŭnika ŭłady ŭ suviazi z vykanańniem słužbovych abaviazkaŭ (art. 369 KK). U svoj čas Šmataŭ pracavaŭ u PPS u Viciebsku.

Pavodle abvinavačvańnia, 25 červienia 2020 hoda ŭ «Adnakłaśnikach» na staroncy Volhi Karač pad fota, na jakim supracoŭnik hancavickaha DAI Ihar Volnič razam z kaleham zatrymlivaje adnaho z demanstrantaŭ, Alaksandr Šmataŭ pakinuŭ niehatyŭny kamientarpaviedamlajuć pravaabaroncy.

Vinu Šmataŭ pryznaŭ i raskajaŭsia. Abiacaŭ padobnaha nikoli nie rabić. Prynios Volniču prabačeńnie na videakamieru i pahadziŭsia kampiensavać pryčynienuju maralnuju škodu.

Pa jahonych słovach, na staronku Karač u stužcy «Adnakłaśnikaŭ» trapiŭ vypadkova. Jaho aburyŭ fakt vykarystańnia supracoŭnikam MUS fizičnaj siły da demanstranta. Paličyŭ jahonyja dziejańni niepravamiernymi, pavieryŭ infarmacyi, vykładzienaj u publikacyi, paddaŭsia emocyjam i vyrašyŭ napisać kamientar. 

Na sudzie Šmataŭ paviedamiŭ, što prachodziŭ terminovuju słužbu ŭ Minsku, paśla słužyŭ u patrulna-pastavoj słužbie adnaho ź viciebskich rajonaŭ.

«Ja słužyŭ terminovuju ŭ biełpałku milicyi. Taksama razhaniali demanstracyi. Tady jany kryšyli-łamali, a tut ja nia viedaju što. I pakazvajuć, i pakazvajuć z kožnaha prasu. Stolki im uvahi nadajuć», — paviedamiŭ Šmataŭ.

Inśpiektar Hancavickaha DAI acaniŭ naniesienyja jamu maralnyja pakuty i prynižeńnie honaru i hodnaści ŭ 1500 rubloŭ.

U vyniku sud vyrašyŭ pakarać Alaksandra Šmatava abmiežavańniem voli z nakiravańniem va ŭstanovu adkrytaha typu terminam na dva hady («chimiju»).

Kamientary

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby5

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Usie naviny →
Usie naviny

U Lidzie zatrymali ŭładalnika kaviarni «Tutaka»

Z-kanał: Imavierna, Kryhier arhanizoŭvaŭ dyviersii ŭ Branskaj vobłaści5

Raiła bić nahoj u skivicu kožnamu maskvarotamu, nazyvała akupacyju Maryupala karmaj — chto takaja Iryna Faryjon, jakuju zabili ŭ Lvovie37

U Vilejskim rajonie kiroŭca pahruzčyka ledź nie ŭrezaŭsia ŭ pachavalnuju pracesiju

Ukraina śpiašajecca stvaryć vajennyja bieśpiłotniki sa štučnym intelektam1

Zialenski pavinšavaŭ Trampa z abrańniem kandydatam ad Respublikanskaj partyi i nazvaŭ jaho prezidentam7

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby5

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Hałoŭnaje
Usie naviny →