Ekanomika

Pryniali prajekt zakona «Ab harantavanym pakryćci ŭkładaŭ». Što źmienicca

Pałata pradstaŭnikoŭ u druhim čytańni taksama pryniała siońnia prajekt Zakona «Ab źmienie zakonaŭ pa pytańniach harantavanaha pakryćcia bankaŭskich układaŭ (depazitaŭ)».

Prajektam Zakona prapanujecca:

— uvieści harantavanaje pakryćcio hrašovych srodkaŭ u pamiery 100 000 biełaruskich rubloŭ, raźmieščanych indyvidualnymi pradprymalnikami na rachunkach i (abo) va ŭkłady (depazity);

— skaracić z adnaho miesiaca da 7 dzion (z daty padačy zajavy ab vypłacie kampiensacyi) termin vypłaty kampiensacyi bankaŭskich układaŭ (depazitaŭ) pa zajavach, jakija nie patrabujuć dadatkovaha vyvučeńnia (pry nieabchodnaści dadatkovaha vyvučeńnia zajavy ab vypłacie kampiensacyi zachoŭvajecca termin da adnaho miesiaca);

— dać fizičnym asobam, jakija nie źjaŭlajucca indyvidualnymi pradprymalnikami, mahčymaść vybaru sposabu vypłaty kampiensacyi (najaŭnymi hrašovymi srodkami ŭ banku — pavieranym albo ŭ bieznajaŭnym paradku z dapamohaj pieraličeńnia na ŭkazany ŭ zajavie biahučy (raźlikovy) bankaŭski rachunak fizičnaj asoby ŭ banku Respubliki Biełaruś);

— pavialičyć z dvuch da piaci hadoŭ praciahłaść času, na praciahu jakoha ŭkładčyk maje prava źviarnucca pa kampiensacyju bankaŭskaha ŭkładu (depazitu);

— pierajści da sistemy dyfierencyravanych uznosaŭ bankaŭ u rezierv dziaržaŭnaj ustanovy «Ahienctva harantavanaj kampiensacyi bankaŭskich układaŭ (depazitaŭ) fizičnych asob», u adpaviednaści ź jakoj vieličynia ŭznosaŭ bankaŭ budzie zaležać ad uzroŭniu ryzyk, jakija prymajucca bankami pry ažyćciaŭleńni svajoj dziejnaści;

— pašyryć mahčymaści dla invieściravańnia časova svabodnych hrašovych srodkaŭ nazvanaha ahienctva.

Taksama ŭ metach zabieśpiačeńnia mahčymaści ažyćciaŭleńnia vypłaty kampiensacyi bankaŭskich układaŭ (depazitaŭ) u skaročanyja terminy zakonaprajektam karektujucca normy, jakija tyčacca abaviazkaŭ bankaŭ farmiravać rejestr abaviazacielstvaŭ i aktualizavać źviestki ab pamiery abaviazacielstvaŭ pierad fizičnymi asobami. Pry hetym adnačasova ahienctva nadzialajecca paŭnamoctvami, jakija dazvalajuć zabiaśpiečyć kantrol i biezumoŭnaje vykanańnie bankami nazvanych abaviazkaŭ.

Akramia taho, stała viadoma, što srodki z reziervovaha fondu dla harantavanaha viartańnia depazitaŭ fizičnych asob nakirujuć na finansavańnie dziaržaŭnych prahram. Praduhledžvajecca mahčymaść raźmiaščać časova svabodnyja hrašovyja srodki dziaržaŭnaj ustanovy «Ahienctva pa harantavanaj kampiensacyi bankaŭskich układaŭ (depazitaŭ) fizičnych asob» u ablihacyi AAT «Bank raźvićcia Respubliki Biełaruś». AAT «Bank raźvićcia Respubliki Biełaruś» atrymaje dadatkovuju krynicu finansavych resursaŭ.

Čytajcie taksama: Deputaty pryniali prajekt zakona «Ab źmianieńni Kanstytucyi». Što heta značyć

Bank raźvićcia padtrymaje pradpryjemstvy pad sankcyjami? Abjom finansavańnia zasakrecili

Kamientary

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby3

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Usie naviny →
Usie naviny

U Lidzie zatrymali ŭładalnika kaviarni «Tutaka»

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom27

Z-kanał: Imavierna, Kryhier arhanizoŭvaŭ dyviersii ŭ Branskaj vobłaści5

Raiła bić nahoj u skivicu kožnamu maskvarotamu, nazyvała akupacyju Maryupala karmaj — chto takaja Iryna Faryjon, jakuju zabili ŭ Lvovie37

U Vilejskim rajonie kiroŭca pahruzčyka ledź nie ŭrezaŭsia ŭ pachavalnuju pracesiju

Ukraina śpiašajecca stvaryć vajennyja bieśpiłotniki sa štučnym intelektam1

Zialenski pavinšavaŭ Trampa z abrańniem kandydatam ad Respublikanskaj partyi i nazvaŭ jaho prezidentam7

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby3

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Hałoŭnaje
Usie naviny →